Postavka Predstavljanje proizvoda | Fotoaparat za vlogove ZV-1F | Sony

Titl “Postavka predstavljanja proizvoda”

 

Titl “Prebacivanje na postavku predstavljanja proizvoda” preko snimke LCD zaslona fotoaparat, vidimo korisnicu kako pritišće tipku Predstavljanje proizvoda. Time se značajka aktivira i prikazuje se poruka “Postavite proizvod u sredinu”

 

Titl “Postavka predstavljanja proizvoda: uključena” preko snimke snimljene fotoaparatom ZV-1F. Korisnica je u fokusu, a potom u prednji plan stavlja kozmetički proizvod. Fokus se automatski prebacuje na proizvod. Kada proizvod ukloni iz prednjeg plana, fokus se automatski vraća na korisnicu

 

Titl “Postavka predstavljanja proizvoda: isključena” preko iste snimke, korisnica je u fokusu. Dok proizvod stavlja u prvi plan i potom ga miče iz njega, fokus je cijelo vrijeme na njenom licu, a proizvod je zamućen

 

Prethodne dvije snimke ponovno se prikazuju jedna kraj druge na podijeljenom zaslonu za potrebe usporedbe; lijevo: titl “Isključena” preko snimke na kojoj je postavka predstavljanja proizvoda neaktivna; desno: titl “Uključena” preko snimke na kojoj je postavka predstavljanja proizvoda aktivna, prikazuje automatske prijelaze fokusa u načinu rada za predstavljanje proizvoda

 

“SONY” logotip