Put prema boljem, održivijem svijetu

Smanjenje našeg utjecaja na okoliš

Nova zaštita od vjetra od recikliranog poliestera0

U Sonyju, reciklirane materijale ne koristimo više samo za kućišta fotoaparata, već i za dodatni pribor0. Pomnim testiranjem kvalitete zvuka i učinkovitosti zaštite od vjetra razvili smo zaštitu čija su vlakna izrađena isključivo od recikliranog poliestera1. Time smo smanjili utjecaj proizvoda na okoliš, no zadržali njegove radne značajke.
Slika zaštite od vjetra i plastičnih boca

Upotreba reciklirane plastike

U zadnjih 10 godina iskoristili smo 379 tona0 reciklirane plastike za naše digitalne fotoaparate i kamere. To možemo zahvaliti SORPLAS-u™1, održivoj recikliranoj plastici visokih radnih značajki. Kućište ZV-1F izrađeno je od SORPLAS-a kako bi se smanjio utjecaj na okoliš.
Slika Sonyjevih fotoaparata sa SORPLAS-om

Reduciranje plastične ambalaže

Kako bismo eliminirali upotrebu plastike u ambalaži, za omatanje proizvoda upotrebljavamo netkani tekstil na biljnoj osnovi0 ili papirnate vrećice1 istovremeno zadržavajući zaštitna i amortizirajuća svojstva plastike.
Slika ambalaže ZV-1F

Rad na ostvarenju nulte stope utjecaja na okoliš

Nadahnuti ljepotom svijeta, u Sonyju ulažemo napore u očuvanje Zemlje, a istodobno autorima omogućujmo izradu još ljepših i kreativnijih slikovnih sadržaja. S ciljem eliminacije bilo kakvog utjecaja na okoliš na razini cijele grupacije Sony do 2040. godine, ubrzavamo brojne inicijative vezane uz okoliš.
Slika koja ilustrira Sonyjevu inicijativu Road to Zero

ZNAČAJKE