Xperia™: inicijative za ekološki prihvatljivu ambalažu

Dostupnost proizvoda i usluga ovisi o regiji.

Rad na eliminaciji sve plastične ambalaže i daljnji koraci

Program Green Management 2025 (GM2025), koji je počeo u travnju 2021., skup je srednjoročnih ekoloških ciljeva koji su dio Sonyjeva plana "Road to Zero". GM2025 progresivno smanjuje količinu plastike u ambalaži naših prijenosnih proizvoda na putu ka potpunom prestanku njezina korištenja.

Xperia ekološke inicijative

Pogledajte ovaj videozapis da biste saznali više o ekološkim inicijativama Xperia proizvoda.

Da biste pogledali ovaj videozapis, prihvatite kolačiće za Youtube

Otvorite u nastavku svoje postavke za kolačiće i u dijelu „Funkcionalni” uključite kolačiće za Youtube.

Evolucija ambalaže

Rad na eliminaciji plastične ambalaže

Za pojedinačnu ambalažu, uključujući kutije za proizvode i umetke, sada se upotrebljava naš originalni miješani materijal.

Slika tri glavne komponente Sonyjevog originalnog miješanog materijala: bambusa, šećerne trske i recikliranog papira.
Što je originalni miješani materijal?

Originalni miješani materijal je papirnati materijal koji je Sony razvio. Proizvodi se od biljaka kratkog ciklusa rasta i recikliranog papira. Pogodan je za razne primjene u ambalaži.

Smanjenje plastike vanjske ambalaže

Održavanje zaštite proizvoda i funkcionalnosti pakiranja

[1] Plastika → Papir    [2] Eliminacija plastičnog umetka 

Želimo eliminirati plastičnu ambalažu

Shinji Kitazawa

inženjer za dizajn ambalaže
Sony Corporation, 
Product Technology Center

Portret Shinjija Kitazawe, inženjera za dizajn ambalaže

Uspjeli smo eliminirati plastiku iz naše ambalaže. Papirnata ambalaža ima dvije svrhe: omogućuje nam da upotrebljavamo postojeće materijale i zadržimo funkcionalnost te olakšava zbrinjavanje i recikliranje jer se radi o materijalu od jedne vrste papira. 

Ponosimo se svojim postignućima u eliminiranju plastike iz ambalaže. Međutim, kako se usprkos promjeni materijala oblik ambalaže nije promijenio, bilo je teško vizualno percipirati razliku dok samo držite ambalažu. Stoga smo mnogo vremena i truda posvetili tome da prikupimo informacije i osmislimo bolji pristup kojim ćemo učinkovito komunicirati našu ekološku poruku kupcima. 

Sonyjev originalni miješani materijal imao je ključnu ulogu tijekom tog postupka, intuitivno prenoseći našu poruku. Ovaj materijal, karakteriziran osnovnim svojstvima papira, pomno je izrađen od biranih materijala te je tako zadržao izvornu teksturu bez dodatnih boja. Primjenom jedinstvenih karakteristika originalnog miješanog materijala prigrlili smo novi koncept dizajna: “ambalaža koja na vizualan i taktilan način komunicira našu poruku” i predstavili novi eksterni oblik mekog, prirodnog dizajna. 

Ambalaža od originalnog miješanog materijala temelj je naše komunikacije. Utjelovljenje je naše vizije budućnosti u kojoj korisnici aktivno mogu zajedno s nama utjecati na okoliš.

SRODNI PROIZVODI