Funkcije

Vrlo kvalitetan kružni polarizirajući (PL) filtar od optičkog stakla

Smanjuje površinske odbljeske sa stakla i vode, poboljšava reprodukciju boja i kontrast

Idealno za snimanje pejzaža

Filtar je tanak, čime se sprječava vinjetiranje

Promjer: 67 mm

U kompletu je torbica