ID oznaka članka : 00123662 / Posljednja izmjena : 29/03/2019Ispis

Oporavak i vraćanje podataka računala (Windows 8.x)

  Slijedite ove korake za System Recovery (Oporavak sustava) izvan sustava Windows.

  1. Pritisnite i držite gumb Power(Uključivanje/isključivanje) sve dok se računalo u potpunosti ne isključi.

   VAŽNO:

   • Ovaj se postupak mora izvršiti u potpuno isključenom stanju.
   • Ako odaberete opciju Shutdown (Isključivanje) u operacijskom sustavu Windows 8, sustav se ne isključuje u potpunosti već odjavljuje korisnika i ulazi u stanje hibernacije. To je stanje poznato pod nazivom Hybrid Shutdown (Djelomična hibernacija). Ovaj novi postupak isključivanja/pokretanja omogućuje povezanom hardveru ostanak u pobuđenom stanju, što omogućuje brže i jednostavnije ponovno pokretanje čitavog sustava.
  2. Pritisnite gumb Assist (Pomoć) na tipkovnici.

   Slika

   NAPOMENA: Položaj gumba Assist (Pomoć) ovisi o modelu računala. Kako biste saznali položaj gumba Assist (Pomoć) na svom računalo, pogledajte priložene priručnike s uputama. čnici

  3. Računalo se pokreće na zaslonu VAIOCare | Rescue Mode (Način spašavanja podataka).

   Slika

   NAPOMENA:

   • Recover or maintain your System [F10] (Oporavite ili popravite sustav [F10]) – ova opcija vam omogućuje oporavak sustava i vraćanje računala na tvorničke postavke.
   • Start from media (USB device/optical disc) [F11] (Pokreni s medija (USB uređaj/optički disk) [F11] – ova opcija vam omogućuje pokretanje računala s CD/DVD diska ili USB uređaja.
   • Start from network [F12] (Pokreni s mreže [F12]) – ova opcija vam omogućuje pokretanje računala s umreženog pogona.
   • Start BIOS [F2] (Pokreni BIOS [F2]) – ova opcija vam omogućuje ulazak u BIOS i unos izmjena.
   • Shut down [F4] (Isključi [F4]) – ova opcija vam omogućuje isključenje računala.
   • Start Windows [Esc] (Pokreni Windows [Esc]) – ova opcija vam omogućuje pokretanje računala u sustavu Windows na uobičajen način.
   • Select language [F1] (Odaberi jezik) – ova opcija vam omogućuje odabir drugog jezika.
  4. Pritisnite tipku F10 kako biste odabrali opciju Recover or maintain your System [F10] (Oporavite ili popravite sustav [F10]).
  5. Na zaslonu Choose your keyboard layout (Odaberite raspored tipkovnice) kliknite željeni raspored tipkovnice.

   Slika
    
  6. Na zaslonu Choose an option (Odaberite opciju) kliknite za odabir opcije Troubleshooter (Rješavanje problema).

   Slika
    
  7. Na zaslonu Troubleshooter (Rješavanje problema) kliknite za odabir opcije Recovery and maintenance (Oporavak i održavanje).

   Slika
    
  8. Na zaslonu Recovery Tool (Alat za oporavak) kliknite za odabir sustava Windows 8.

   Slika
    
  9. Na zaslonu VAIO Care (Rescue Mode) (VAIO Care (način spašavanja podataka) kliknite opciju Start recovery wizard (Pokreni čarobnjaka za oporavak).

   Slika
    
  10. U prozoru Do you need to rescue your data? (Trebate li spasiti svoje podatke?) kliknite Yes, I'd like to rescue my data (Da, želim spasiti svoje podatke).

   Slika

   NAPOMENA: Ako na računalu nemate podatke koje trebate sigurnosno kopirati, kliknite gumb Skip Rescue (Preskoči spašavanje) i prijeđite na 16. korak.

  11. Povežite vanjski uređaj za pohranu poput USB tvrdog diska ili USB štapića s računalom.
  12. U prozoru Select Rescue type (Odaberi vrstu spašavanja) kliknite Easy rescue (Jednostavno spašavanje).

   Slika

   NAPOMENE:

   • Ako želite ručno odabrati podatke za sigurnosno kopiranje, kliknite Custom Rescue (Prilagođeno spašavanje) i slijedite upute na zaslonu.
   • Softver će automatski otkriti vaše podatke.
  13. Kliknite za odabir pogona na koji želite sigurnosno kopirati svoje podatke i zatim gumb Next (Dalje).

   Slika

   NAPOMENA: Na ovom se zaslonu prikazuje potrebna memorija diska i količina slobodnog prostora na vanjskom pogonu.

  14. U prozoru Confirm options and start rescue (Potvrdi opcije i pokreni spašavanje) kliknite gumb Start Rescue (Pokreni spašavanje).

   Slika

   NAPOMENA: U prozoru napretka prikazuje se status sigurnosnog kopiranja.

  15. U prozoru Rescue has completed successfully (Spašavanje je uspješno dovršeno) kliknite gumb Next (Dalje).

   Slika
    
  16. U prozoru Are you sure you want to start recovery (Jeste li sigurni da želite pokrenuti oporavak) kliknite za odabir opcije Yes, I'm sure (Da, siguran sam) i zatim gumb Start Recovery (Pokreni oporavak).

   Slika

   NAPOMENA: Prikazuje se prozor statusa s prikazom napretka različitih aplikacija. Ne morate ništa činiti. Ovaj postupak možete trajati do 2 sata, a računalo se tijekom njega može nekoliko puta ponovno pokrenuti.

   Slika
    

  17. U prozoru Recovery complete (Oporavak dovršen) kliknite gumb Restart (Ponovno pokreni).

   Slika
    
  18. Nakon ponovnog pokretanja računala slijedite upute na zaslonu za postavljanje operacijskog sustava i dovršetak oporavka sustava.