ID oznaka članka : 00172977 / Posljednja izmjena : 30/03/2017Ispis

Prijenos DV ili Digital8 videozapisa na vaše računalo

  Vrlo je korisna značajka prijenosa videosnimaka s uređaja Sony Handycam na računalo kako biste ih uređivali, pohranili i podijelili s drugima. No, sustavi Microsoft Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 ne podržavaju značajku Sony USB prijenosa i stoga navodimo dva dodatna načina na koja možete spremati DV ili Digital8 videosnimke na računalo.


  Mogućnost 1: pomoću programa PlayMemories Home

  Mogućnost 2: pomoću programa Windows Live Photo Gallery


  Mogućnost 1: pomoću programa PlayMemories Home

  Možete uvoziti videozapise koristeći Sony PlayMemories Home, računalne aplikacije koja omogućava jednostavan uvoz, organizaciju i uređivanje fotografija i videozapisa. Potom ih možete prikazati na velikom ekranu TV-a ili drugom uređaju, dijeliti putem Interneta i spremati na disk. Ako nemate ovu aplikaciju, dostupna je ovdje: preuzmi PlayMemories Home

  1. Priključite video kameru na električnu mrežu - obavezno upotrijebite koristite AC adapter
  2. Odaberite modus Play/Edit (Reproduciraj/uredi) tako da prebacite glavnu sklopku (više informacija saznajte u korisničkom priručniku)
  3. Odaberite HD ili standardnu definiciju ako vaša video kamera ima HD (visoka definicija) kvalitetu slike. Postavke izbornika ovisit će o formatu snimljenih videozapisa i formatu koji želite koristiti prilikom uvoza. Ako niste sigurni kako promijeniti postavke, provjerite korisnički priručnik. Videozapisi će biti uvezeni u HD (visoka definicija) kvaliteti kada uvozite videozapise u HDV formatu, a u STD (standardna definicija) kvaliteti kada uvozite videozapise u DV formatu. U nastavku je prikazana pregledna tablica:

   record import table

  4. Umetnite snimljenu kasetu u video kameru
  5. Otvorite softver PlayMemories Home na računalu
  6. Utaknite video kameru u računalo tako da spojite utikač HDV/DV ili DV na video kameri na ulaz i.LINK računala koristeći se prikladnim kabelom. Kako biste izbjegli udare koji bi oštetili vašu video kameru, najprije utaknite kabel u računalo. (Napomena: i.LINK je također poznat kao Firewire ili IEEE 1394; ako vaše računalo nema neki od ovih ulaza, dostupni su adapteri i dodatne kartice)

   i.Link cable
   i.LINK kabel

   i.LINK port
   i.LINK ulaz

  7. Pokrenite uvoz. Prozor Import from Tape (Uvoz s trake) treba biti prikazan na zaslonu računala.

   Automatski uvoz:
   Potvrdite je li označen radio gumb Import from the beginning of the tape (Uvoz s početka trake) i potom kliknite Import (Uvoz).

   Ručni uvoz:
   1. Prikažite prizor iz kojeg želite početi uvoz u prozor zaslona pomoću gumba za upravljanje uređajem
   2. Pobrinite se da je označen gumb Import from the current tape position (Uvoz iz trenutačnog položaja trake) i potom kliknite Import (Uvoz)

  8. Za prekid uvoza kliknite gumb Stop Import (Prekid uvoza). Ako postoji preko 10 minuta prazne trake, automatski će se zaustaviti uvoz


  RJEŠAVANJE PROBLEMA

  Ako tijekom uvoza računalo prekine rad ili ne uspije prepoznati vašu video kameru, iskopčajte video kameru, ponovno pokrenite računalo i ponovite gornji postupak od koraka 5. Problem može imati sljedeće uzroke:

  • Promjena postavki VCR HDV/DV i i.LINK CONV u izborniku video kamere STANDARD SET dok je priključena i.LINK kabelom
  • Promjena postavke REC FORMAT u izborniku video kamere STANDARD SET dok je priključena i.LINK kabelom i glavna sklopka je postavljena na CAMERA-TAPE
  • Prilagođavanje glavne sklopke vaše video kamere dok je priključena i.LINK kabelom
  • Pokušaj uporabe računala koji ne podržava formate videosignala na LCD zaslonu vaše video kamere (HDV ili DV)

  Mogućnost 2: pomoću programa Windows Live Photo Gallery

  Možete uvoziti videozapise koristeći program Windows Live Photo Gallery. Zatim ih možete uređivati, pohranjivati i dijeliti pomoću programa Windows Live Movie Maker.

  Napomena: Videozapisi se ne mogu uvesti izravno iz analogne video kamere (npr. Video8 ili Hi8) na vaše računalo prilikom korištenja programa Windows Live Photo Gallery. U tu svrhu potreban je uređaj za analogno snimanje na vašem računalu. Takav naširoko dostupan uređaj pretvara analogni audio i video format koji računalo može uvesti.

  1. Priključite video kameru na električnu mrežu - obavezno upotrijebite koristite AC adapter
  2. Utaknite video kameru u računalo tako da spojite utikač HDV/DV ili DV na video kameri na ulaz i.LINK računala koristeći se prikladnim kabelom. Kako biste izbjegli udare koji bi oštetili vašu video kameru, najprije utaknite kabel u računalo.
   (Napomena: i.LINK je također poznat kao Firewire ili IEEE 1394; ako vaše računalo nema neki od ovih ulaza, dostupni su adapteri i dodatne kartice)

   i.Link cable
   i.LINK kabel

   i.LINK port
   i.LINK ulaz
  3. Ako koristite sustav Windows 7,instalirajte ispravan upravljački program . Ako vaše računalo pokreće sustav Windows Vista ili Windows 8, nastavite sa sljedećim korakom.
  4. Uključite video kameru i umetnite videotraku koju želite prenijeti
  5. Odaberite modus Play/Edit (Reproduciraj/uredi) tako da prebacite glavnu sklopku (više informacija saznajte u korisničkom priručniku)
  6. Ako se pojavi Autoplay dijaloški okvir nakon uključivanja video kamere, odaberite Import video using Windows Live Photo Gallery (Uvoz videozapisa pomoću programa Windows Live Photo Gallery). Ako se umjesto toga otvori prozor Import Video (Uvoz videozapisa), prijeđite na sljedeći korak
  7. Na stranici za uvoz videozapisa utipkajte naziv nove video datoteke u okvir Name (Naziv). Odaberite Choose the parts of the video to import (Odaberi dijelove videozapisa za uvoz) i potom odaberite Next (Sljedeće)
  8. Upotrijebite kontrole na video kameri (ili njezin daljinski upravljač) kako biste namjestili traku na dio na kojem želite uvesti videozapis, a potom pritisnite gumb za reprodukciju kako biste započeli reprodukciju trake
  9. Na označenoj traci upotrijebite kontrole video kamere kako biste pronašli željeni prizor i zatim kliknite Import (Uvoz)
  10. Za prekid uvoza videozapisa kliknite Stop (Zaustavi)
  11. Ponovite korake 5 do 7 za svaki dio videotrake koji želite uvesti
  12. Nakon uvoza videozapisa, kliknite Finish (Završi). Uvezeni videozapis bit će spremljen kao video datoteka na vašem računalu te će se pojaviti u programu Windows Live Photo Gallery
  13. Za dodavanje videozapisa u program Windows Live Movie Maker radi njegova uređivanja kliknite video datoteku u programu Windows Live Photo Gallery, zatim kliknite Make (Izradi), a potom kliknite Make a movie (Izradi videozapis)

  Napomena: Također možete uvesti videozapis izravno u program Windows Live Movie Maker bez uporabe programa Windows Live Photo Gallery. Nakon priključivanja video kamere, otvorite Windows Live Movie Maker, kliknite gumb Movie Maker button, a potom kliknite Import from device (Uvoz iz uređaja)

  Instaliranje ispravnog upravljačkog programa (samo za Windows 7)

  Napomena: Ako vaše računalo pokreće Windows Vista ili Windows 8, nećete trebati to učiniti.
  Nakon priključivanja vaše video kamere, trebat ćete provjeriti je li odabran ispravan upravljački program za sustav Windows 7.

  Windows 7 se isporučuje s dva upravljačka programa i.LINK/IEEE 1394; najnoviji i u starijoj verziji. Za snimanje videozapisa trebat ćete koristiti stariji upravljački program. Samo slijedite ove detaljne upute kako biste bili sigurni da je instaliran ispravan program.

  • Kliknite Start
  • Kliknite Control Panel (Upravljačka ploča)
  • Kliknite Device Manager (Upravitelj programa)
   (Napomena: Ako nije prikazan Upravitelj programa, kliknite na View By (Prikaži po:) Category (Kategorija) pri desnom vrhu prozora Upravitelja programa. Zatim kliknite Large Icons (Velike ikone). Sada biste trebali vidjeti popis stavki na upravljačkoj ploči. Kliknite Device Manager (Upravitelj programa).

   device manager

  • Pod Upraviteljem programa potražite popis IEEE 1394 Bus Host Controllers i dvaput ga kliknite. Trebalo bi se prikazati 1394 OHCI Compliant Host Controller. Ako ima riječ (Legacy) u nastavku, već imate ispravnu postavku; samo izađite i prijeđite na 4. korak pod Mogućnost 2: pomoću programa Windows Live Photo Gallery
  • Zatim dvaput kliknite 1394 OHCI Compliant Host Controller. Prikazat će se prozor sa sadržajem 1394 OHCI Compliant Host Controller Properties
  • Kliknite karticu Driver (Upravljački program) i potom kliknite Update Driver (Ažuriraj upravljački program)
  • Odaberite Browse my computer for driver software (Pretraži na računalu upravljački softver) i zatim odaberite Let me pick from a list of device drivers on my computer (Odabrat ću s popisa upravljačkih programa na računalu). Prikazat će se popis upravljačkih programa
  • Kliknite 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) i zatim kliknite Next (Sljedeće). Pobrinite se da odaberete program s (Legacy) u nastavku.
  • To će instalirati 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy), a potom će se prikazati poruka Windows has successfully updated your driver software (Windows je uspješno ažurirao vaš upravljački softver).
  • Kliknite gumb Close (Zatvori) i zatvorite sve druge otvorene prozore.
   Ponovno pokrenite vaše računalo. Sada ćete moći uvesti videozapis preko ulaza i.LINK/FireWire/IEEE 1394. Prijeđite na korak 4 pod Mogućnost 2: pomoću programa Windows Live Photo Gallery

  RJEŠAVANJE PROBLEMA

  • Povremeno (primjerice nakon instaliranja ažuriranja) Windows 7 bi se mogao vratiti na prvobitni 1394 OHCI Compliant Host Controller upravljački program. Ako zapazite da se IEEE 1394 uređaj sporo prenosi i/ili da ga računalo više ne prepoznaje, ponovite gornje korake i ponovno instalirajte (Legacy) upravljački program.
  • Ako i dalje ne uspijevate uvoziti videozapise nakon prebacivanja upravljačkog programa na verziju Legacy, problem bi mogao biti kod hardvera. Taj problem bi mogao biti povezan s ulazom na video kameri ili računalu ili neispravnim kabelom. Pokušajte zamijeniti kabele ili koristiti drugi ulaz.