ID oznaka članka : 00254174 / Posljednja izmjena : 28/12/2020Ispis

Zašto je slika na televizoru mutna ako prima 4K signal od 120 Hz od drugog uređaja?

  Postojao je problem sa softverom tijekom obrade videosignala kad je televizor u načinu rada Game/Graphics (Igranje/grafika). Ažuriranje softvera televizora Sony na verziju 6.0414 riješilo je taj problem.

  Kako preuzeti najnovije ažuriranje softvera na svoj Android TV

  Kako biste primili ažuriranja softvera pobrinite se da su postavke Automatska provjera za ažuriranja ili Automatsko preuzimanje softvera na vašem televizoru UKLJUČENE. Na taj će se način ažuriranje automatski preuzeti čim je dostupno za vaš uređaj. Ako ovu postavku ISKLJUČITE, morat ćete ručno provjeriti jesu li ažuriranja dostupna za vaš televizor.

  Možete preuzeti ažuriranje sa stranice za preuzimanja na svojem televizoru i ručno ga instalirati.

  Preuzeo/la sam najnovije ažuriranje softvera, ali tekst na televizoru i dalje je mutan kad je ulazni signal 4K120 Hz.

  Podrška za 4K 120 Hz relativno je nova značajka televizora koja nije osmišljena za fotografije, nego za videosadržaj. Prednosti učestalosti osvježavanja 120 Hz, kao što je usklađen zapis koji ne treperi, su samim time najviše primjetne kad se televizor upotrebljava u načinu rada Game/Graphics (Igranje/Grafika).

  Kad se prikazuju fotografije, predlažemo promjenu postavke signala na izlaznom uređaju na 4K 60 Hz kako bi se postigla optimalna obrada fotografija.