ID oznaka članka : S700024136 / Posljednja izmjena : 30/10/2012Ispis

Windows 8 - How to use VAIO Gate

  Kako koristiti VAIO Gate  VAIO Gate alat je koji omogućava brz pristup često korištenim aplikacijama iz načina desktop.
  1. Pokrenite ukrasnu oznaku Search (Pretraživanje) s izbornika Start pritiskom na tipku “Windows + C”
  2. Odaberite ukrasnu oznaku Search (Pretraživanje)
  3. Odaberite VAIO Gate
  4. Potvrdite  da želite pokrenuti VAIO Gate prilikom prijave i kliknite oznaku Check (Odabrano)
  5. Prikazan je prečac do aplikacija Sony

  Dodavanje dodatnih aplikacija u VAIO Gate
  1. Desnim klikom kliknite aplikaciju
  2. Odaberite “Add to VAIO Gate” (Dodaj u VAIO Gate)
  3. Pokrenite VAIO Gate i aplikacija će se prikazati na popisu