ID oznaka članka : S700024138 / Posljednja izmjena : 30/10/2012Ispis

Windows 8 - What is SmartScreen

  Što je SmartScreen


  SmartScreen Filter predviđen je da vas upozori ako se web-lokacija koju ste posjetili lažno predstavlja kao neka druga ili sadrži prijetnje za vaše računalo.

  Uključivanje SmartScreena

  1)    Pokrenite Internet Explorer u načinu desktop
  2)    Pritisnite tipku “ALT”
  3)    Kliknite “Tools” (Alati)
  4)    Odaberite “SmartScreen Filter”
  5)    Odaberite “Turn on “SmartScreen Filter” (Uključi SmartScreen Filter)
  6)    Odaberite “Turn on SmartScreen Filter” (Uključi SmartScreen Filter)

  Provjera pojedine web-lokacije

  1)    Pokrenite Internet Explorer u načinu desktop
  2)    Pritisnite tipku “ALT”
  3)    Kliknite “Tools” (Alati)
  4)    Odaberite “SmartScreen Filter”
  5)    Odaberite “Check this website” (Provjeri ovu web-lokaciju)
  6)    Odaberite “OK” (U redu)
  7)    Prikazani su rezultati je li web-lokacija sigurna ili ne

  Ručna prijava nesigurne web-lokacije

  1)    Pokrenite Internet Explorer u načinu desktop
  2)    Pritisnite tipku “ALT”
  3)    Kliknite “Tools” (Alati)
  4)    Odaberite “SmartScreen Filter”
  5)    Odaberite “Report unsafe website” (Prijava nesigurne web-lokacije)
  6)    Unesite potrebne informacije i odaberite    Submit“ (Pošalji)