Modeli na koje se ovo odnosi

Ove su informacije primjenjive na sljedeće STR modele:

 • STR-DN1030

Informacije o preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno, a s najnovijom verzijom upravljačkog softvera možete još bolje iskoristiti prednosti svojeg AV prijemnik.

 • Naziv: Upravljački softver AV prijemnika na verziju 1.095
 • Datum izdavanja: 11/11/2014
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšava Netflix i DD+ performanse kod izobličenja zvuka
 • Ograničenja: Samo za upotrebu s AV prijemnicima prodanim u Europi. U svim zemljama ne prodaju se svi modeli.

Zahtjevi sustava

Vaš je upravljački softver možda već ažuriran, a naročito ako imate novi model AV prijamnika.

Ako niste sigurni, lako ćete na sljedeći način provjeriti verziju upravljačkog softvera:

 1. Uključite TV i provjerite je li namješten na ulaz na koji je povezan AV prijamnik; ako je prijamnik povezan na utičnicu HDMI 2 kao ulaz odaberite HDMI 2.
 2. Uključite AV prijamnik.
 3. Pritisnite HOME (Početna) - Izbornik se prikazuje na zaslonu TV-a.
 4. Odaberite "Settings" (Postavke) i pritisnite Enter. Na zaslonu TV-a pojavljuje se popis izbornika Settings (Postavke).
 5. Na izborniku Settings (Postavke) odaberite Network (Mreža), a zatim pomoću tipki sa strjelicama na daljinskom upravljaču odaberite ENTER.
 6. Odaberite Software Update (Ažuriranje softvera), a zatim pritisnite Enter.
 7. Odaberite Version (Ažuriranje softvera) i pritisnite Enter.
 8. Verzija upravljačkog softvera instaliranog na AV prijamniku bit će prikazana na zaslonu televizora. - Ako je broj verzije 1.095 ili viši, već imate najnoviju verziju upravljačkog softvera.

Instalirajte

Što vam je potrebno:

 • Ethernet kabel za povezivanje AV prijamnika s Internetom
 • aktivna internetska veza
 • kompatibilan TV

Kako osigurati ažuriranje bez problema

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Ovako možete postići uspješno ažuriranje:

 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u protivnom mogli oštetiti svoj AV prijamnik.
 • Ne isključujte AV prijamnik niti ga tijekom ažuriranja isključujte iz napajanja.
 • Ne pritišćite nijednu tipku osim tipki navedenih u uputama.

Postavljanje opreme:

 1. Uključite TV i provjerite je li namješten na ulaz na koji je povezan AV prijamnik; ako je prijamnik povezan na utičnicu HDMI 2 kao ulaz odaberite HDMI 2.
 2. LAN terminal na AV prijamniku spojite na internetski izvor pomoću Ethernet kabela.
 3. Uključite AV prijamnik.

Preuzimanje ažuriranja:

 1. Na daljinskom upravljaču AV prijamnika pritisnite gumb HOME i potom pričekajte da se na televizoru pojavi početni izbornik.
 2. Odaberite Settings na početnom izborniku i pritisnite Enter.- Popis izbornika Settings (Postavke) pojavljuje se na zaslonu TV-a.
 3. Odaberite Network (MREŽA), a zatim pritisnite Enter.
 4. Odaberite Software Update [Ažuriranje softvera], a zatim pritisnite Enter.
 5. Odaberite Update (Ažuriranje), a zatim pritisnite Enter.
 6. Kad se poruka "Found latest update." (Pronađeno najnovije ažuriranje) pojavi na zaslonu TV-a, pritisnite Enter.
 7. Odaberite OK (U redu) i potom pritisnite Enter. Potvrdite poruku i pročitajte "UGOVOR KRAJNJEG KORISNIKA LICENCIJE ZA SONY SOFTVER", a zatim pritisnite Enter.
 8. Odaberite Agree (Suglasan), a zatim pritisnite Enter.
 9. Nakon ažuriranja softvera, na zaslonu se pojavljuje poruka "Complete!" (Završeno!). Nakon dovršetka nadogradnje AV prijemnik će se automatski ponovno pokrenuti.
 10. Provjerite trenutačnu verziju upravljačkog softvera kako biste potvrdili da je nadogradnja uspješno instalirana.- Ako je broj verzije 1.095, uspjelo je ažuriranje upravljačkog softvera.

Pitanja i odgovori

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem upravljačkog softvera AV prijamnika putem interneta.

Na TV-u se prikazuje poruka "Cannot connect" (Ne može se spojiti).
Problem može biti u mrežnoj vezi.

 1. Provjerite je li spojen LAN kabel.
 2. U postavkama mreže provjerite ima li AV prijamnik vlastitu IP adresu.
 3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.

Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.
Uključite prijamnik i ponovno pokušajte provesti ažuriranje.

Ažuriranje traje više od 40 minuta i još nije završeno

 1. Isključite kabel izmjenične struje iz utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite.
 2. Prijamnik će automatski ažurirati softver.
  I dalje ne radi? Obratite se Sony korisničkoj podršci