• Veličina zvučnika

    Veličina jedinice visokotonca (4 cm x 1 membrana), Veličina jedinice srednjotonca (8 cm x 2 membrane)

   • Masa

    32 kg

   • Dimenzije (Š x V x D)

    42 x 80,7 x 59 cm

   • NFC

    Da

   • CD

    Da

   • USB

    DA

   • Ulazni i izlazni terminali

    Analogni audio ulaz (1), Analogni audio izlaz (1), Digitalni audio izlaz (1), Kompozitni video izlaz (1), USB ulaz (1), Prednji izlaz za zvučnike (1), Ulaz za mikrofon (2)(6 φ)

   • Daljinska kontrola

    DA

   • Aktivirano mrežno stanje pripravnosti – priključci

    Nakon 15 minuta (HDMI CEC) / Nakon 15 minuta (Bluetooth)

   • Aktivirano stanje pripravnosti

    Nakon 15 minuta

   • Potrošnja energije (mrežno stanje pripravnosti) – priključci

    1,1 W (HDMI CEC) / 1,1 W (Bluetooth®) / 1,1 W (svi priključci i mreže povezani)

   • Potrošnja energije (stanje pripravnosti)

    0,4 W

   • Prekidač za uključivanje/isključivanje bežičnih mreža

    BT STANDBY (BT stanje pripravnosti): Promijenite postavku BT STANDBY (BT stanje pripravnosti) (OPTION (Opcija) – BT STANDBY (BT stanje pripravnosti) – ON/OFF (Uključi/isključi)) HDMI CEC ON/OFF (Uključi/isključi): [SETUP] (Postavljanje) – [CONTROL FOR HDMI] (Kontrola za HDMI) na sustavu na [ON] (Uključi) / [OFF] (Isključi)

   • Potrošnja energije (isključen uređaj)

    nije dostupno