Konfiguracija kanala (broj stereo kanala)
4-kanalni / 3-kanalni / 2-kanalni
Visokopropusni filtar, može se odabrati (Hz)
50 - 300, -12 dB/oct
Niskopropusni filtar, može se odabrati (Hz)
50 - 300, -12 dB/oct
Maks. konfiguracija kanala pri 4 ohma BTL (W)
2 x 160
Maks. konfiguracija kanala pri 2 ohm (W)
4 x 80
Maks. konfiguracija kanala pri 4 ohm (W)
4 x 70
Maks. konfiguracija kanala pri 4 ohma BTL (W) / THD (%)
2 x 160 W/ 1,0%
Maks. konfiguracija kanala pri 2 ohm (W) / THD (%)
4 x 80 W/ 1,0%
Maks. konfiguracija kanala pri 4 ohm (W) / THD (%)
4 x 70 W/ 1,0%
Maks. konfiguracija kanala pri 4 ohma BTL (W)
2 x 350
Maks. konfiguracija kanala pri 2 ohm (W)
4 x 175
Maks. konfiguracija kanala pri 4 ohm (W)
4 x 150
Dopušteno odstupanje (dB)
0,5/-3
Frekvencijski odziv (kHz)
10-100
Ukupno harmonijsko izobličenje pri 1 kHz (%)
1
Omjer signala i smetnji (dB)
93
Broj ulaznih kanala - mono
4
Težina (približno kg.)
3,1
Linijski ulaz: Ulazna osjetljivost (V)
0.3 - 6
Dynamic Distortion Suppressor
NE
Toroidalni transformator
DA
Strujno opterećenje(A) - nazivna izlazna snaga pri 4 ohm
45
Mogućnost dvojnog načina rada
NE
Sklop sa simetričnim ulazom
DA
MOSFET izlazni stupanj
NE
Isticanje dubokih tonova: Frekvencija (Hz), 0 - 10 dB
40
Infrazvučan visokopropusni filtar (Hz)
6-70 (varijabilni), 12 dB/oc
Pozlaćene priključnice
DA
MOS FET - dio za napajanje
DA
Mogućnost opterećenja (ohm)
2
Zvučnik- razina ulaza
DA
Active Thermal Control
NE
Izlazna linija
NE
Dubina (pribl. mm)
248
Širina (pribl. mm)
424
Visina (pribl. mm)
55