• Vrsta kućišta

    Da

   • Veličina (cm)

    25.0, 10.0

   • Dvostruka zavojnica u subwooferu

    Da

   • Materijal od kojeg je izrađena membrana

    Conex s 4 sloja omotanog aluminija

   • Osjetljivost (dB/W/m)

    88.0

   • Materijal od kojeg je izrađen magnet

    Ferit

   • Procijenjena snaga (W)

    350.0

   • Frekvencijski odziv (Hz)

    18 - 2800

   • Vršna snaga (W)

    1200.0

   • Impedancija (ohm)

    4 + 4

   • Rdc (ohm) - serijska veza

    5.7

   • Qes - paralelna veza

    0.37

   • Vas (l) - paralelna veza

    38.5, 1.36

   • Qts - paralelna veza

    0.35

   • Vas (l) - serijska veza

    37.6, 1.33

   • Qms - serijska veza

    8.78

   • Xmax (mm)

    10.9, 0.4

   • BL (TM) - serijska veza

    22.3

   • Mms (g) - paralelna veza

    208.1

   • BL (TM) - paralelna veza

    11.4

   • Fs (Hz) - paralelna veza

    24.8

   • Qes - serijska veza

    0.37

   • Lvc (mH) - serijska veza

    2.1

   • Qms - paralelna veza

    8.44

   • Fs (Hz) - serijska veza

    24.7

   • Mms (g) - serijska veza

    214.3

   • Lvc (mH) - paralelna veza

    0.6

   • Qts - serijska veza

    0.36

   • Rdc (ohm) - paralelna veza

    1.5

   • Impedancija (ohm)

    4 + 4

   • d (mm)

    217.0, 8.5