Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:
 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Informacije o preuzimanju

Trebam li ga preuzeti?

 • Trebate instalirati HAP glazbeni player kako biste prenosili glazbene datoteke pohranjene na računalu na HDD audio player visoke rezolucije.

Prednosti i poboljšanja

 • Kompatibilno sa sustavom macOS 10.12

Prethodne koristi i poboljšanja

 • Gumbi „Explorer HAP” (HAP preglednik) i „Help” (Pomoć) dodani su na konzolu Setup (Postavljanje)

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • HAP Music Transfer for Mac v1.3.1

Verzija datoteke

 • Verzija 1.3.1

Datum izdavanja

 • 09-02-2017

Zahtjevi sustava

Operativni sustavi

HAP Music Transfer je kompatibilan sa sljedećim verzijama sustava Macintosh

 • Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
  Napomena: Podržani su sljedeći Intel CPU modeli: 64-bitni (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12) i 32-bitni (10.6, 10.7).
  Napomena: Ne jamčimo rad na svim računalima, čak i ako ispunjavaju navedene zahtjeve sustava.

Sljedeći sustavi nisu podržani:

 • Osobno sastavljena osobna računala ili osobno izrađeni operativni sustavi
 • Nadograđeni operativni sustavi
 • Okruženja s višestrukim pokretanjem
 • Okruženja s višestrukim zaslonima

Računalni hardver

HAP Music Transfer je kompatibilan sa sljedećim hardverom:

 • Rezolucija zaslona: 1024 x 768 piksela ili više

Preuzmite

Preuzimanje aplikacije HAP Music Transfer:

 1. Prijavite se kao korisnik s pravima administratora
 2. Pri dnu stranice pročitajte izjavu o ograničenju odgovornosti te klikom na potvrdni okvir potvrdite svoju suglasnost s uvjetima i odredbama. Potom kliknite gumb Download (Preuzimanje)
 3. Započet će preuzimanje datoteke HAPMusicTransfer_13101180.pkg
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala

Instalirajte

Nakon uspješnog preuzimanja datoteke, spremni ste za instaliranje programa HAP Music Transfer.

 1. Zatvorite sve programe na računalu
 2. Dvaput kliknite datoteku programa za instaliranje HAPMusicTransfer_13101180.pkg spremljenu na vašem računalu. Datoteka programa za instaliranje će se ekstrahirati
 3. Pratite upute na zaslonu:
 4. Kliknite Continue (Nastavi) za pokretanje instalacije
 5. Prihvatite uvjete i odredbe tako da kliknite Agree (Slažem se)
 6. Prikazan je zaslon odabira odredišta. Odaberite disk i kliknite Continue (Nastavi)
 7. Navedite tip instalacije i kliknite Install (Instaliraj)
 8. Kada se zahtijeva lozinka za prijavu, utipkajte svoju lozinku i kliknite Install Software (Instaliraj softver)
 9. Prikazan je zaslon za instaliranje programa HAP Music Transfer te se pokreće instalacija
 10. Nakon instalacije Nakon instalacije prikazuje se zaslon uspješno izvršene instalacije. Kliknite Close (Zatvori) za izlaz iz programa za instaliranje
 11. Nakon ažuriranja

  Za pokretanje programa HAP Music Transfer kliknite ikonu HAP Music Transfer u mapi Applications (Aplikacije).

  Napomena: Ako se ne prikaže zaslon programa HAP Music Transfer, kliknite ikonu u docku.