Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:
 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Informacije o preuzimanju

Koristi i poboljšanja u prethodnom ažuriranju

 • Poboljšava kvalitetu reprodukcije kod funkcije digitalnog USB izlaza
 • Poboljšava spajanje na mrežu putem aplikacije HDD Audio Remote ili HAP aplikacije za prijenos glazbe
 • Poboljšava sigurnost komunikacije
 • Napomena: Ako upotrebljavate HDD Audio Remote, trebate ažurirati i HDD Audio Remote.

Prethodne koristi i poboljšanja

 • Podržava sljedeće funkcije:
  • Funkciju multimedijskog poslužitelja
  • Funkciju USB digitalnog izlaza (USB čvorište za spajanje povezivanje 1 HDD diska, 1 CD pogona i 1 USB digitalno-analognog pretvarača)
  • Pretragu radnji
  • Funkciju Fade In/Out (Postepenog pojačavanja i iščezavanja)
  • Dodaje funkciju „Go to genre/artist/album/folder“ (Idi na žanr/umjetnika/album/mapu) u izbornik Options (Opcije)
 • Dodaje sljedeće radnje:
  • Stavljanje pjesme na popis na čekanju nakon pjesme koja se trenutačno reproducira; stavljanje pjesme na popis na čekanju na zadnje mjesto
  • Uklanjanje pjesme s popisa pjesama za reprodukciju
  • Izradu popisa za reprodukciju s postojećim popisom na čekanju
  • Uklanjanje popisa za reprodukciju
  • Uklanjanje pjesme s popisa za reprodukciju
  • Uklanjanje podataka o odspojenom vanjskom tvrdom disku

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje upravljačkog softvera v18120R za HAP-S1/HAP-Z1ES

Verzija datoteke

 • Verzija 18120R

Datum izdavanja

 • 28-02-2017

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Vaš je upravljački softver možda već ažuriran, a naročito ako imate novi HAP-S1 / HAP-Z1ES model. Ako je broj verzije 18120R ili veći, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, lako ćete na sljedeći način provjeriti verziju upravljačkog softvera:

 1. Uključivanje uređaja HAP-S1 / HAP-Z1ES
 2. Pritisnite HOME (Početna) na uređaju HAP-S1 / HAP-Z1ES, a prije nastavka pričekajte da se na LCD-u pojavi početni izbornik
 3. Na početnom izborniku označite Settings (Postavke) i zatim odaberite ENTER koristeći navigacijsku tipku
 4. Na izborniku Settings (Postavke) označite System Settings (Postavke sustava), a zatim pomoću navigacijskih tipki odaberite ENTER
 5. Označite System Information (Informacije o sustavu), a zatim odaberite ENTER
 6. Na LCD-u broj verzije upravljačkog softvera izgleda ovako:
  "Software Version 18120R" - ako je broj verzije 18120R ili veći, već imate najnoviju verziju upravljačkog softvera

Što vam je potrebno

 • Ethernet kabel za povezivanje uređaja HAP-S1 / HAP-Z1ES s Internetom u slučaju kabelske LAN veze
 • aktivna internetska veza

Važna napomena

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Ovako možete postići uspješno ažuriranje:

 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u protivnom mogli oštetiti HAP-S1 / HAP-Z1ES
 • Ne isključujte HAP-S1 / HAP-Z1ES, niti ga tijekom ažuriranja isključujte iz napajanja
 • Ne pritišćite nijednu tipku osim tipki navedenih u uputama

Instalirajte

Postavljanje opreme

 1. Priključite HAP-S1 / HAP-Z1ES na Internet koristeći Ethernet kabel ili Wi-Fi
 2. Uključivanje uređaja HAP-S1 / HAP-Z1ES

Preuzimanje ažuriranja:

 1. Pritisnite HOME (Početna) i prije nastavka pričekajte da se na LCD-u pojavi početni izbornik
 2. Na početnom izborniku označite Settings (Postavke) i zatim odaberite ENTER koristeći navigacijsku tipku
 3. Na izborniku Settings (Postavke) označite Network Update (Mrežno ažuriranje), a zatim pomoću navigacijskih tipki odaberite ENTER
 4. Poruka Perform version update? (Provesti ažuriranje verzije?) prikazuje se na LCD-u
 5. Odaberite OK , a zatim pritisnite ENTER
 6. Počinje postupak preuzimanja, a na LCD-u se prikazuje zaslon preuzimanja
 7. Nakon dovršetka preuzimanja počinje nadogradnja i vidjet ćete zaslon nadogradnje na LCD-u
 8. Nakon nadogradnje, HAP-S1 / HAP-Z1ES će se automatski ponovno prikazati. Ne koristite HAP-S1 / HAP-Z1ES niti ga sami isključujte dok ne završi ažuriranje.
 9. Provjerite verziju upravljačkog softvera. Ako je broj verzije 18120R, ažuriranje upravljačkog softvera je uspješno

Pitanja i odgovori

Moguć problem tijekom ažuriranja

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem upravljačkog softvera za HAP-S1 / HAP-Z1ES putem Interneta.

Na LCD-u se prikazuje poruka "Cannot connect to server" (Ne može se spojiti na poslužitelj).
Problem može biti u mrežnoj vezi.

 1. U slučaju kabelske LAN veze, provjerite je li priključen LAN kabel
 2. U postavkama mreže provjerite jeste li potvrdili da HAP-S1 / HAP-Z1ES ima li vlastitu IP adresu
 3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje

Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.
Uključite HAP-S1 / HAP-Z1ES i ponovno pokušajte provesti ažuriranje

Postupak ažuriranja (korak 6 u dijelu "Preuzmi gornje ažuriranje") već traje preko 60 minuta i još nije dovršen.
Otkažite mrežno ažuriranje i zatim provjerite mrežnu vezu.

Postupak ažuriranja (korak 7 u dijelu "Preuzmi gornje ažuriranje") već traje preko 60 minuta i još nije dovršen.

 1. Isključite kabel izmjenične struje iz utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite
 2. Uključivanje uređaja HAP-S1 / HAP-Z1ES
 3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje
  I dalje ne radi? Kontaktirajte nas.

Postupak ažuriranja baze podataka prekinut je uz prikaz poruke o greški.
Isključite i ponovno uključite HAP-S1 / HAP-Z1ES. Ponovno se pokreće postupak ažuriranja baze podataka.