Informacije o preuzimanju

Preporučujemo vam da za ažuriranje, ako možete, koristite internet. Ako ne, upotrijebite ovaj način. Ažuriranje preuzmite na računalo, spržite ga na prazan disk, a zatim prenesite na Blu-ray player.

Preporučujemo sljedeći operacijski sustav: Mac OS X 10.9/ Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 or earlier.

Kako osigurati da ažuriranje glatko protekne

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Evo kako možete postići uspješno ažuriranje od prve:

 • Pažljivo pročitajte upute ili biste mogli završiti oštećivanjem svojeg Blu-ray playera.
 • Ne isključujte Blu-ray player niti ga ne isključujte iz napajanja tijekom ažuriranja.
 • Ne pritišćite nijednu tipku osim tipki koje su navedene u uputama.

Preuzimanje ažuriranja na računalo:

 1. Pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete
 2. Preuzmite datoteku UPDATA_M15R0197M.ZIP na svoje računalo pamteći u koji ste ju direktorij preuzeli.
 3. Idite do datoteke i provjerite je li njezina veličina 100 MB (105,866,350 bajtova).
 4. Ekstrahirajte datoteku - ta će datoteka imati naziv UPDATA_M15R0197.ISO.
 5. Desnom tipkom kliknite datoteku UPDATA_M15R0197.ISO, a zatim odaberite Get info (Primi informacije).
 6. Provjerite je li veličina datoteke 103.0 MB (108,605,440 bajtova).


  Informacije o datoteci

Izrada diska:

 • Idite na Applications (Aplikacije) > Utilities (Uslužni programi) > Disk Utility (Uslužni program za disk) na Mac računalu i otvorite program Disk Utility.
 • U lijevo okno prozora Disk Utility (Uslužni program za disk) povucite i ispustite datoteku UPDATA_M15R0197.ISO.


  Prozor Uslužni program za disk

 • U računalo stavite prazan CD-R na koji se može snimati.
 • Odaberite datoteku UPDATA_M15R0197.ISO, kliknite ikonu Burn (Snimi), a zatim kliknite opciju Burn (Snimi).
  Ako želite provjeriti što snimate, kliknite ikonu trokutića, a zatim odaberite Verify burned data (Provjeri snimljene podatke)..


  Opcija Burn disc (Snimi disk)

 • Datoteka se snima na disk.
 • Kada ugledate poruku "burned successfully" (snimanje uspješno), kliknite OK pa će se disk izbaciti iz pogona.
 • Ako niste sigurni je li sve bilo u redu, pokušajte izraditi novi disk.

Prijenos ažuriranja na player

Najprije pripremite opremu, a zatim ažuriranje prenesite na player.

Pripremanje opreme:

 1. Uključite TV i provjerite je li namješten na ulaz na koji je spojen s vašim Blu-ray playerom. (Ako je player spojen na utičnicu AV1, kao ulaz odaberite AV1.)
 2. Uključite Blu-ray player.
 3. Disk postavite u player i zatvorite ulagač diska.

Prijenos ažuriranja:

 1. Nakon učitavanja diska, na TV-u se prikazuje poruka o ažuriranju programske osnovice.
 2. Pomoću daljinskog upravljača odaberite OK , a zatim pritisnite ENTER.
 3. Pokreće se ažuriranje.
 4. Tijekom ažuriranja na TV-u ćete vidjeti traku napretka "x %" . Tijekom postupka ažuriranja simbol x mijenja se u 0 i raste do 100.
 5. Player će se samostalno ponovno pokrenuti a ažuriranje će se nastaviti. - Tijekom ovog postavljanja nemojte koristiti player niti ga sami isključivati.
 6. Ponovno ćete na TV-u vidjeti traku ažuriranja "x %" . Tijekom postupka ažuriranja simbol x mijenja se u 0 i raste do 100.
 7. Kada se ulagač diska otvori, a player se automatski isključi, ažuriranje je dovršeno. Nemojte koristiti player niti ga sami isključivati dok se ne dovrši ažuriranje.
 8. Izvadite disk ažuriranja iz playera, a zatim uključite player.
 9. Provjerite verziju upravljačkog softvera. Ako je broj verzije M15.R.0197, ažuriranje upravljačkog softvera je uspješno.

Troubleshooting (Rješavanje problema)

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem upravljačkog softvera Blu-ray playera pomoću računala i diska.

 • Disk ažuriranja se ne izbacuje.Pratite sljedeće korake:
  1. Isključite player i odspojite kabel izmjenične struje.
  2. Tijekom pritiska tipke Open/Close (Otvori/Zatvori) na playeru, a ne na daljinskom upravljaču ponovno spojite kabel izmjenične struje
  3. Nastavite pritiskati tipku Open/Close (Otvori/Zatvori) na playeru dok se ne otvori ulagač diska.
  4. Izvadite disk.
  5. Nakon uklanjanja diska, iskopčajte i ponovno ukopčajte AC kabel za napajanje kako biste pokrenuli player.

 • Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja
  Uključite Blu-ray Disc player i ponovno pokrenite postupak ažuriranja.

 • Datoteka ažuriranja UPDATA_M15R0197M.ZIP koju sam preuzeo s web-mjesta ne može se ekstrahirati.
  Jeste li uspješno preuzeli datoteku? Pokušajte izbrisati datoteku i ponovno je preuzeti.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i još nije gotovo
  1. Isključite kabel izmjenične struje iz strujne utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite.
  2. Uključite Blu-ray Disc player.
  3. Pokušajte ponoviti postupak s diskom ažuriranja.
   I dalje ne radi? Obratite se korisničkoj podršci tvrtke Sony