Ako ste pomoću "Mrežne nadogradnje" uspješno nadogradili svoj Blu-ray player, tada ne trebate provesti ovaj postupak.

Modeli na koje se ovo odnosi:

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

Ako to nisu modeli vašeg BD playera, kliknite ovdje za odabir ispravnog modela.

Upozorenje:

 • Ovaj je pomoćni program samo za uporabu s Blu-ray playerima koji su prodani u Europi. U svim zemljama ne prodaju se svi modeli.
 • Pažljivo pratite upute za nadogradnju. Nepoštivanje uputa može dovesti do prekida postupka nadogradnje i neodzivanja playera ili do potrebe za njegovim popravkom.
 • Ne isključujte player niti ga ne odspajajte iz zidne utičnice izmjenične struje. Gubitak napajanja tijekom instalacije nadogradnje upravljačkog softvera može dovesti do neodzivanja playera ili do potrebe za njegovim popravkom.
 • Vaš Blu-ray player imat će tvornički zadane postavke. Nakon instaliranja nadogradnje trebat ćete ponovno konfigurirati player.
 • Koristite novi CD-R disk na koji se može snimati kako biste na njega ispržili ovu nadogradnju upravljačkog softvera. Player možda neće moći ispravno čitati prljav disk ili disk s ogrebotinama.
 • Preporučeni operacijski sustav za računalo na koje će se preuzeti nadogradnja upravljačkog softvera:
  • Preporučen je operacijski sustav Mac OS X 10.6.3.
 • Potrebno je računalo s CD snimačem.

Provjerite verziju upravljačkog softvera playera:

 • Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen Blu-ray player.
 • Uključite Blu-ray Disc™ player.
 • Ako player počne reproducirati disk, pritisnite gumb "STOP" te prije nastavka pričekajte dok se na zaslonu televizora ne prikaže zaslon Sony Blu-ray Disc™.
 • Na zaslonu "xross media bar™" (XMB™) pomoću strelica na daljinskom upravljaču označite "Setup" > "System Settings"[Postavljanje > Postavke sustava], a zatim pritisnite tipku ENTER.
 • Pomoću strelica na daljinskom upravljaču označite "System Information" [Informacije sustava], a zatim pritisnite tipku ENTER.
 • Verzija upravljačkog softvera koji je trenutno instaliran na Blu-rayu prikazat će se prema donjoj slici na zaslonu televizora:

  VERZIJA SOFTVERA XX.X.024

  Ako je broj verzije softvera 024 ili veći, tada nije potrebno instalirati ovu nadogradnju upravljačkog softvera.


Download procedure :

 1. Download the UPDATA_07x024M.ZIP file to a temporary or download directory (please note this directory for reference), and extract the Zip file.

 2. Go to the directory where the file was downloaded and verify that the size of the UPDATA_07x024M.ZIP is 49.6MB (52,019,653 bytes).

 3. Please extract the file. The extracted file will be named UPDATA_07x024.ISO

 4. Right-click the UPDATA_07x024.ISO file, and in the appearing menu select [GET INFO]

 5. In the UPDATA_07x024.ISO information screen verify that the size listed is "49.6 MB (52,060,160 bytes)".  Enlarge image


 6. Please create the firmware upgrade disc as follows:
  1. Open the Disk Utility program of your computer. (This program is located under Applications > Utilities > Disk Utility)

  2. Drag and drop UPDATA_07x024.ISO file from the location where the file was downloaded (temporary or download directory) to the left pane of the Disk Utility window.  3. Insert an empty CD-R in the computer into the computer.

  4. Select UPDATA_07x024.ISO and click the [BURN] icon. In the appearing window click the option [BURN].

   Note: You can select also choose to Verify the burned data by the clicking the disclosure triangle and selecting the [verify Burned data] checkbox in the window that appears.  5. The process starts, and the file will be written into the CD.

  6. When the message "burned successfully" is displayed, [Click OK] and the disc will be ejected.

Important notes:

 • Make sure that the disc is finalized.
 • Make sure the disc creation was correctly done without any error. In case of doubt, recreate a new upgrade disc.
 • Do not create the upgrade disc using another process than the one described above.

Postupak nadogradnje upravljačkog softvera:

 • Upozorenje:  - Tijekom postupka nadogradnje ne isključujte player niti ga ne odspajajte iz izvora napajanja. Time biste mogli oštetiti player i učiniti ga neupotrebljivim, a to će zahtijevati i popravak playera.

  - Dok se nadogradnja ne dovrši ne pritišćite niti jednu tipku osim one iz uputa. Time biste mogli oštetiti player i učiniti ga neupotrebljivim, a to će zahtijevati i popravak playera.
 • Prije početka :
 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen Blu-ray Disc player.

 2. Uključite Blu-ray Disc player.

 3. Disk nadogradnje postavite u ulagač playera i zatvorite ga.

 • Provođenje nadogradnje:
 1. Nakon učitavanja diska na zaslonu televizora pojavljuje se poruka Perform version update? [Provesti ažuriranje verzije?].

 2. Na daljinskom upravljačku odaberite "OK", a zatim pritisnite tipku ENTER.

 3. Nadogradnja počinje, a na prednjoj ploči prikaza pojavljuje se "VUP". (Zaslon TV-a će se zacrniti.)

 4. Na prednjoj ploči prikaza prikazivat će se niz različitih poruka.

 5. Nadogradnja upravljačkog softvera je dovršena kada se na prednjoj ploči prikaza playera pojavi FINISH [ZAVRŠI].
  Ne upravljajte niti ne isključujte player dok se ne prikaže ova poruka. Ako to učinite, player se možda neće odzivati i možda će biti potreban njegov popravak.

 6. Izvadite disk nadogradnje iz playera.

 7. Uključite BD player i provedite EASY SETUP [JEDNOSTAVNO POSTAVLJANJE] prema uputama na zaslonu.

 8. Provjerite verziju upravljačkog softvera. Ako je broj verzije 024, nadogradnja upravljačkog softvera je uspješna.

Mogući problemi vezani uz način s diskom nadogradnjeDisk nadogradnje se ne izbacuje

Ako se disk nadogradnje ne izbacuje iako je prikazano "FINISH" [ZAVRŠI], pratite sljedeće korake.

 1. Isključite player i odspojite kabel izmjenične struje.
 2. Ponovno spojite kabel izmjenične struje dok na playeru pritišćete tipku "Open/Close" [Otvori/Zatvori].
 3. Nastavite pritiskati tipku "Open/Close" [Otvori/Zatvori] na playeru dok se ulagač diska ne otvori.
 4. Uklonite disk
  Pritiskanje tipke "Open/Close" [Otvori/Zatvori] na daljinskom upravljaču ne radi. Potrebno je pritisnuti tipku "Open/Close" [Otvori/Zatvori] na Blu-ray playeru.


Na prednjoj ploči prikaza playera prikazano je "SYS ERR" ili "VUP NG".

 1. Pritisnite i držite tipku "POWER" nekoliko sekundi dok se jedinica ne isključi.
 2. Ponovno pritisnite tipku "POWER" kako biste nastavili postupak nadogradnje upravljačkog softvera.
 3. Ako se stanje nakon ponovne nadogradnje ne popravi, uklonite disk nadogradnje iz playera te izbrišite datoteke nadogradnje s računala.
 4. Ponovno preuzmite nadogradnju i ponovite cijeli gornji postupak kako biste stvorili novi disk nadogradnje i instalirali nadogradnju upravljačkog softvera.
 5. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Sony.


Nakon umetanja diska nadogradnje ne prikazuje se "VUP" na prednjoj ploči prikaza playera.

Uklonite disk nadogradnje iz playera te izbrišite datoteke nadogradnje s računala. Ponovno preuzmite nadogradnju i ponovite cijeli gornji postupak kako biste stvorili novi disk nadogradnje i instalirali nadogradnju upravljačkog softvera.Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.

Ponovno uključite player s diskom nadogradnje u ulagaču. Nadogradnja bi se trebala automatski pokrenuti.Datoteka nadogradnje UPDATA_07X024M.ZIP koju sam preuzeo s web-mjesta ne može se izlučiti.

Preuzimanje možda nije uspjelo. Izbrišite preuzetu datoteku i ponovno preuzmite datoteku nadogradnje.Nadogradnja upravljačkog softvera nije dovršena nakon više od 30 minuta izvršavanja.

Kontaktirajte Sony.