Kako da nadogradim moj Blu-ray player?

O ovoj nadogradnji (10/02/2011) :

Ovaj pomoćni program nadograđuje upravljački softver Blu-ray playera na verziju 024 i pruža sljedeće prednosti: • Poboljšana sposobnost reprodukcije BD-ROM-a


Modeli na koje se ovo odnosi:

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

Ako to nisu modeli vašeg BD playera, kliknite ovdje za odabir ispravnog modela.

Odaberite način na koji želite ažurirati svoj Blu-ray player:Sony Home Audio i Video : Učitavanje upravljačkog softwarea  

BDP

Postupak Network Update [Mrežna nadogradnja] je jednostavan, pa se stoga preporučuje da koristite taj način za nadogradnju upravljačkog softvera Blu-ray playera.

 • Prije preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke pažljivo i temeljito pročitajte sve informacije. Nepoštivanje uputa može dovesti do neodazivanja playera ili potrebe za njegovim popravkom.
 • Ovaj je pomoćni program samo za uporabu s Blu-ray playerima koji su prodani u Europi. U svim zemljama ne prodaju se svi modeli.
 • Da biste uporabili ovaj način nadogradnje, potrebno je da je player ispravno povezan na aktivnu internetsku vezu.
 • Da biste proveli nadogradnju upravljačkog softvera, potrebno je da je player ispravno povezan na kompatibilni televizor.
 • Postupak nadogradnje upravljačkog softvera obično traje 15 do 30 minuta, ovisno o konfiguraciji sustava i mrežnoj vezi.

Upute:

 • Prije početka:
 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen Blu-ray Disc player.
 2. Povežite LAN terminal na Blu-ray Disc na internetski izvor pomoću Ethernet kabela.
 3. Uključite Blu-ray Disc player.
 4. Ako je neki disk u playeru, uklonite ga.
 • Provođenje nadogradnje:
 1. Na traci xross media bar™ pomoću strelica na daljinskom upravljaču označite "Setup" - "Network Update" [Postavljanje - Ažuriranje mreže], a zatim pritisnite tipku ENTER.
 2. Na televizoru se prikazuje poruka "Perform version update?" [Provesti ažuriranje verzije?].
 3. Odaberite "OK", a zatim pritisnite tipku ENTER.
 4. Počinje postupak preuzimanja, a zaslon preuzimanja prikazuje se na zaslonu televizora.
 5. Tijekom preuzimanja na zaslonu televizora i prednjoj ploči prikaza playera prikazuje se poruka "DL */9".Napomena : Simbol "*" mijenja se od "0" do "9," pokazujući napredak preuzimanja.
 6. Nakon dovršetka preuzimanja počinje nadogradnja,a na prednjoj ploči prikaza playera pojavljuje se "VUP".
 7. Tijekom instalacije nadogradnje na prednjoj ploči prikaza playera prikazuje se poruka "VUP */9".Napomena : Simbol "*" mijenja se od "0" do "9," pokazujući napredak nadogradnje.
 8. Nadogradnja upravljačkog softvera je dovršena kada se na prednjoj ploči prikaza playera pojavi FINISH [ZAVRŠI].UPOZORENJE!! Ne upravljajte niti ne isključujte player dok se ne prikaže ova poruka. To bi moglo dovesti do neodzivanja Blu-ray Disc playera ili do potrebe za njegovim popravkom.
 9. Blu-ray Disc player automatski će se isključiti.
 10. Uključite Blu-ray Disc player.
 11. Provjerite trenutnu verziju upravljačkog softvera kako biste potvrdili da je nadogradnja uspješno instalirana.Napomena: Ako su posljednje tri znamenke broja verzije , nadogradnja upravljačkog softvera je uspješna.

Mogući problemi vezani uz mrežnu nadogradnjuNa prednjoj ploči prikaza playera prikazano je "SYS ERR" ili "VUP NG".

 1. Pritisnite i držite tipku "POWER" nekoliko sekundi dok se jedinica ne isključi.
 2. Uključite Blu-ray Disc player.
 3. Ponovno provedite postupak mrežne nadogradnje.
 4. Ako se stanje nakon ponovne nadogradnje ne popravi, kontaktirajte Sony.


Pri izvršavanju mrežne nadogradnje na zaslonu televizijskog prijemnika nalazi se poruka "Connection status cannot be confirmed" [Status veze ne može se potvrditi], a vi ne možete nadograditi upravljački softver.

Problem može biti u mrežnoj vezi. Provjerite jesu li mrežne postavke Blu-ray Disc playera ispravne.

 1. Provjerite je li LAN kabel uključen u priključnicu.
 2. Provjerite postavku mreže, a zatim provjerite ima li Blu-ray Disc player vlastitu IP adresu. Ako koristite proxy poslužitelj, umjesto naziva glavnog proxy poslužitelja u polje "Proxy Server" [Proxy poslužitelj] upišite IP adresu proxy poslužitelja koji koristite.
 3. Zatim ponovno provedite postupak mrežne nadogradnje.


Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.

Ponovno uključite player. Zatim ponovno provedite postupak mrežne nadogradnje.Kada se nakon provođenja nadogradnje player uključi, na prednjoj ploči prikaza stalno se pojavljuju poruke "WELCOME" [DOBRODOŠLI] ili "WAIT" [PRIČEKAJTE].

Kontaktirajte Sony.Nadogradnja upravljačkog softvera (Ne radi se o preuzimanju) nije dovršena nakon više od 30 minuta izvršavanja.

Kontaktirajte Sony.

Upotreba CD-R-a na koji se može snimati