Prijeđi na sadržaj

Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:
 • RSX-GS9

Informacije o preuzimanju

Koristi i poboljšanja u prethodnom ažuriranju

 • Prikaz naslova pjesme na USB1 i USB2
 • Prikaz imena pozivatelja pri Bluetooth poziva bez korištenja ruku
 • Postavka izbornika „Sony App“ za odabir pokretanja aplikacije Music Centre između AUTO i OFF
 • Zacrnjenje protiv krađe * Samo za odredište U
 • Postavka svjetline
 • Izvorna reprodukcija DSD 11.2 MHz/1 bita s uređajem WALKMAN®(*) na USB DAC
  (*)Za izvornu reprodukciju DSD 11.2 MHz/1 bita potreban je odgovarajući WALKMAN®.
  Odgovarajući WALKMAN® možda nije dostupan u vašoj zemlji ili regiji.
 • Sony | Kompatibilno s aplikacijom Music Center

Prethodne koristi i poboljšanja

 • Dodatna funkcija: Sadržaj DSD5.6MHz/1 bitni sada se može reproducirati na priključcima USB1 i USB2
 • Poboljšane funkcije:
  • Uklonjene pogreške visokopropusnog i niskopropusnog filtra
  • Također uklanja pogrešku kada se prikaz usklađivanja vremena ne zadržava kad je paljenje uključeno

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • RSXGS9_v12.zip

Verzija datoteke

 • 12

Veličina datoteke

 • 72.1 MB (75.699.787 bajtova)

Datum izdavanja

 • 26/04/2017

Priprema

 • Verzije upravljačkog softvera na koje se ovo odnosi:
  • Ako je verzija upravljačkog softvera vaše jedinice "10" ili "11", obavezno provedite ažuriranje
  • Ako je verzija upravljačkog softvera vaše komponente "12" ili novija, ne morate provesti ažuriranje

Kako provjeriti verziju upravljačkog softvera na glavnoj komponenti

Napomena: Provjerite imate li pri ruci daljinski upravljač

 1. Postavite glavnu komponentu na „ON” (Uključeno)
 2. Na glavnoj komponenti pritisnite i držite gumb „SRC” (Izvor) 1 sekundu kako biste isključili izvor i prikazali sat.
 3. Pritisnite gumb MENU (Izbornik) na daljinskom upravljaču i držite ga dulje od 2 sekunde
 4. Pritisnite gumb "↑" ili "↓" na daljinskom upravljaču kako biste prikazali "GENERAL" (Općenito), a zatim pritisnite gumb "ENTER" na daljinskom upravljaču
 5. Pritisnite gumb "↑" ili "↓" na daljinskom upravljaču kako biste prikazali "Firmware" (Firmver), a zatim pritisnite gumb "ENTER" na daljinskom upravljaču
 6. Pritisnite gumb "↑" ili "↓" na daljinskom upravljaču kako biste prikazali "Version" (Verzija), a zatim pritisnite gumb "ENTER" na daljinskom upravljaču
 7. Prikazat će se trenutačna verzija upravljačkog softvera. Ako je prikazana verzija "12" ili novija, ne trebate provesti ažuriranje.

Instalirajte

1. Priprema: kako pripremiti USB uređaj za pohranu za ažuriranje upravljačkog softvera

 1. Povežite USB uređaj s računalom i obavezno ga formatirajte odabirom datotečnog sustava FAT16, FAT32 ili ex-FAT
 2. Provjerite je li računalo povezano s internetom
 3. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računalo
  • Naziv datoteke: RSXGS9_v12.zip
  • Veličina datoteke: 72.1 MB (75.699.787 bajtova)
 4. Raspakirajte preuzete datoteke
 5. Kopirajte mapu UPDATE u korijenski direktorij USB uređaja povezanog s računalom
 6. Prekinite vezu USB uređaja s računalom

2. Ažuriranje: kako ažurirati upravljački softver glavne jedinice pomoću USB uređaja za pohranu

Napomene:

 • Ažuriranje putem USB-a može se provesti samo ako koristite ulaz USB1 na prednjoj ploči
 • Obavezno provedite sve korake navedene u nastavku
 • Za postupak ažuriranja u vozilu potrebna je približno 5 minuta
 • Parkirajte vozilo na sigurno mjesto i pokrenite motor kako biste izbjegli pad napona u jedinici.
 • Nemojte isključivati napajanje baterije ili napajanje paljenja (napajanje dodatne opreme) tijekom ažuriranja, jer to može prouzročiti kvar

 1. Postavite glavnu jedinicu na ON (Uključeno) i pričekajte 30 sekundi kako bi se jedinica potpuno vratila iz stanja pripravnosti.
 2. Na glavnoj komponenti pritisnite i držite gumb „SRC” (Izvor) 1 sekundu kako biste isključili izvor i prikazali sat.
 3. Pritisnite gumb MENU (Izbornik) na daljinskom upravljaču i držite ga dulje od 2 sekunde
 4. Pritisnite gumb "↑" ili "↓" na daljinskom upravljaču kako biste prikazali "GENERAL" (Općenito), a zatim pritisnite gumb "ENTER" na daljinskom upravljaču
 5. Pritisnite gumb "↑" ili "↓" na daljinskom upravljaču kako biste prikazali "Firmware" (Firmver), a zatim pritisnite gumb "ENTER" na daljinskom upravljaču
 6. Pritisnite gumb "↑" ili "↓" na daljinskom upravljaču kako biste prikazali "Update" (Ažuriranje), a zatim pritisnite gumb "ENTER" na daljinskom upravljaču
 7. Pritisnite gumb "↑" ili "↓" na daljinskom upravljaču kako biste prikazali "YES" (Da), a zatim pritisnite gumb "ENTER" na daljinskom upravljaču
 8. Kada se na zaslonu označava "Insert USB" (Umetnite USB), umetnite USB uređaj za pohranu koji sadrži ažuriranje upravljačkog softvera u ulaz USB1
 9. Ažuriranje bi trebalo trajati približno 5 minuta i kad se uspješno završi, jedinica će se automatski ponovno pokrenuti iz stanja izvora OFF (Isključeno) (prikazuje se sat)
 10. Provjerite je li verzija upravljačkog softvera ažurirana u skladu s navedenim postupkom "Kako provjeriti verziju upravljačkog softvera na glavnoj jedinici". Ako se prikazuje broj verzije "12", ažuriranje upravljačkog softvera je dovršeno.