PRIČEKAJTE – pročitajte odjeljak o potrebnim datotekama prije preuzimanja ove datoteke.

Potrebna preuzimanja

Ako nije drukčije navedeno, datoteka navedena u nastavku mora se instalirati PRIJE Ažuriranje (programskih datoteka) softvera sustava objektiva LA-EA3 ver. 02 (Mac) da bi mogla pravilno funkcionirati. Ako je navedeno više od jedne potrebne datoteke, instalirajte ih redoslijedom kojim su navedene.

Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:
 • Objektiv: LA-EA3
 • Kućište: svi modeli E-mount, uz iznimku NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10 i PXW-FS7
  Napomena: pri upotrebi modela PXW-FS7M2 pratite upute za upotrebu za model PXW-FS7M2

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Fotoaparatom ćete moći trajno fokusirati na objekt tijekom kontinuiranog snimanja pri brzini od 10 fps u načinima rada [Continuous Shooting: Hi] (Kontinuirano snimanje: visoka rezolucija) ili [Continuous Shooting: Mid] (Kontinuirano snimanje: srednja rezolucija) kada je adapter priključen na model ILCE-9
  Više informacije potražite na stranici u nastavku.
  Pritisnite ovdje za više informacija.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje (programskih datoteka) softvera sustava objektiva LA-EA3 ver. 02 (Mac)

Verzija datoteke

 • 02

Veličina datoteke

 • 1.8 MB (1.846.125 bajtova)

Datum izdavanja

 • 25/05/2017

Priprema

Provjerite verziju softvera svog objektiva

Slijedite upute u nastavku da biste provjerili verziju softvera objektiva.

 • Treba ažurirati verziju softvera objektiva [Ver.01].
 • Ako je trenutačna verzija softvera objektiva [Ver.02], ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu odberite Menu (Izbornik) →Setup (Postavljanje) → Version (Verzija).
 2. Verzija softvera objektiva prikazuje se kao na slici u nastavku.


 3. Ako upotrebljavate seriju QX, pokrenite program za ažuriranje softvera objektiva na osobnom računali i provjerite verziju softvera objektiva pokretanjem ažuriranja.

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

Najnovija verzija ažuriranja softvera objektiva kompatibilna je s najčešće korištenim verzijama sustava Mac:

 • Operacijski sustav Mac X v.10.10 - 10.11 / operacijski sustav macOS 10.12 - 10.13*

  *Važno:
  za operacijski sustav macOS 10.13 - 10.15, provjerite je li „DriverLoader_1015“ instaliran prije nego ažurirate softver.

  Važno:
  za operacijski sustav macOS 11, provjerite je li "System Software Update Helper" instaliran prije nego ažurirate softver.


Računalni hardver

Najnovija verzija ažuriranja softvera objektiva kompatibilna je sa sljedećim hardverom:

 • Prostor na tvrdom disku: 200 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Prije ažuriranja softvera objektiva zatvorite sve ostale aplikacijske softvere.
 • Ostale stavke za fotoaparat α s izmjenjivim objektivom
  • Izvor napajanja fotoaparata: Potpuno napunjen komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja ili odgovarajući adapter za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno)

   Napomena: ažuriranje se može provesti samo ako pokazivač razine napunjenosti baterije pokazuje najmanje (tri oznake) ili više. Preporučujemo upotrebu potpuno napunjene baterije ili odgovarajućeg adaptera za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno). Uklonite okomitu dršku prilikom ažuriranja softvera objektiva.
  • USB kabel priložen uz kameru

   Napomena: Uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB kabelom.
 • Ostale stavke za fotoaparat – emitiranje i proizvodnja
  • Izvor napajanja fotoaparata: Namjenski adapter za izmjeničnu struju
  • USB kabel

Preuzmite

Važne napomene:

 • Ova ažuriranja softvera sustava objektiva mogu se provesti samo kada je model LA-EA3 pričvršćen na fotoaparat.
  *Ažuriranje softvera sustava objektiva ne može se provesti upotrebom drugog fotoaparata.
 • Morate obavezno pričvrstiti objektiv na fotoaparat prije pokretanja ažuriranje softvera sustava objektiva.
  *Prije nego pričvrstite model LA-EA3 na fotoaparat, provjerite je li fotoaparat isključen.
  *Ne smijete pričvrstiti A-mount objektiv na model LA-EA3 prije pokretanja ažuriranje softvera sustava objektiva.
 • Tijekom ažuriranje softvera sustava objektiva, obavezno upotrijebite potpuno napunjen paket baterija s mogućnošću ponovnog punjenja ili odgovarajući adapter za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno). (za α fotoaparat s izmjenjivim objektivima)
 • Prilikom ažuriranja softvera objektiva upotrijebite namjenski adapter za izmjeničnu struju.((za fotoaparat – emitiranje i proizvodnja)
 • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte bateriju jer u protivnom fotoaparat možda više neće raditi zbog iznenadnog prekida napajanja
 • Prije toga, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu
 • Pazite da računalo ne prijeđe u stanje mirovanja. Ako se to dogodi, ažuriranje će se prekinuti pa ćete morati ponovno pokrenuti postupak ažuriranja od početka

Postupak za preuzimanje programa za ažuriranje softvera objektiva:

 1. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti i označavanjem potvrdnog okvira pristanite na uvjete i odredbe. Zatim kliknite gumb Download (Preuzmi).
 2. Započet će preuzimanje datoteke [Update_LAEA3V200.dmg].
 3. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

Instalirajte

Nakon preuzimanja datoteke, spremni ste za instaliranje ažuriranja softvera objektiva Ver.02 za LA-EA3.

1. korak: Pokrenite programa za ažuriranje softvera objektiva

 1. Dvaput kliknite preuzetu datoteku [Update_LAEA3V200.dmg]. – Nemojte još priključivati fotoaparat.
 2. Dvaput kliknite ikonu [Update_LAEA3V200] koja se prikazuje na radnoj površini.
 3. Dvaput kliknite ikonu [Lens system software Updater] (Softver objektiva).
 4. Za učitavanje nastavka kernela prikazat će se poruka s pitanjem dopuštate li aplikaciji da izvrši promjene. Unesite lozinku za račun administratora. 5. Prikazuje se prozor programa za ažuriranje softvera objektiva.
 6. Uključite fotoaparat. Ako je fotoaparat već uključen, isključite ga i ponovno uključite.
  U skladu s uputama na programa za ažuriranje sustava objektiva, na fotoaparatu odaberite [Menu] (izbornik) → [Setup] )postavljanje) → [USB Connection] (USB veza) i projevrite je li odabrano [Mass Storage] (masovna pohrana). (Ako upotrebljavate fotoaparat serije QX, možete preskočiti navedeni korak.) Ako je odabran neki drugi način rada, a ne [Mass Storage] (masovna pohrana), odaberite [Mass Storage] (masovna pohrana).

 7. Prije toga, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu. Povežite fotoaparat s računalom pomoću priloženog USB kabela.
  Ako se na zaslonu računala pojavi poruka o pogrešci, isprobajte sljedeće metode.
  – Odspojite USB kabel od fotoaparata, a zatim ga ponovno spojite.
  – Ako na računalu postoji još jedan USB priključak, USB kabel spojite na drugi USB priključak.
 8. Kliknite Next (Dalje) u programu za ažuriranje softvera objektiva. Prozor programa za ažuriranje softvera objektiva prikazuje se na računalu, a na zaslonu fotoaparata prikazuje se poruka „Follow computer instructions.” (Slijedite upute s računala.).
  Računalo:

  Fotoaparat:

  Napomena: Od ovog trenutka ne isključujte fotoaparat dok se ne dovrši ažuriranje softvera objektiva.
  Može potrajati nekoliko minuta za prikaz promjena, ovisno o modelu fotoaparata.

 9. Rješavanje problema:
  • Ako se prikaže poruka „The update is not available for your model.” (Ažuriranje nije dostupno za vaš model.), provjerite je li softverska datoteka koju pokušavate instalirati ispravna za objektiv pričvršćen na fotoaparat.
   Ako je pokrenut ispravan program za ažuriranje softvera objektiva, zatvorite program za ažuriranje, odspojite USB kabel, isključite fotoaparat i vratite se na 1. korak „Pokretanje programa za ažuriranje softvera objektiva”.
  • Ako se prikaže poruka „Could not find camera with the lens for this update mounted.” (Nije pronađen fotoaparat s postavljenim objektivom za ovo ažuriranje.), provjerite nalazi li se vaš fotoaparat na popisu u odjeljku „Proizvodi na koje se odnosi” te je li fotoaparat povezan s računalom pomoću USB kabela.
 10. Kliknite Next (Dalje) u programu za ažuriranje softvera objektiva. Trenutačna verzija i verzija nakon ažuriranja prikazuju se u donjem lijevom dijelu zaslona. Ako je trenutačna verzija softvera objektiva .02 ili novija, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu, kliknite Finish (Završi), isključite fotoaparat, izvadite komplet baterija i/ili adapter za izmjeničnu struju, ponovno umetnite bateriju ili priključite adapter za izmjeničnu struju, a zatim uključite fotoaparat.

  Potrebno je ažuriranje  Ažuriranje nije potrebno 11. Potvrdite je li [Current version] (trenutačna verzija) .01, pritisnite [Next] (sljedeće). Podaci se prenose na fotoaparat (otprilike 5 sekundi).
  Napomena: Tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat ni odspajajte USB-kabel.
 12. Kada prijenos podataka završi, prikazuje se sljedeći zaslon:


  Kliknite Finish (Završi).
 13. Postupak ažuriranja započinje i na fotoaparatu se prikazuju trake napretka (otprilike 30 sekundi).
 14. Postupak ažuriranja dovršen je kada se poruka „Lens update complete.” (Ažuriranje objektiva je završeno.) prikaže na fotoaparatu.
  Ako upotrebljavajte seriju QX, postupak ažuriranja dovršen je kada nestane zaslon serije QX.
 15. Odspojite USB kabel.
  Napomena: Nakon završetka ažuriranja, isključite fotoaparat, uklonite komplet baterija i/ili adapter izmjenične struje, ponovno umetnite bateriju ili spojite adapter izmjenične struje i uključite fotoaparat.

2. korak: Provjerite je li verzija softvera objektiva Ver.02.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Izbornik) → Setup (Postavljanje) → Version (Verzija).
 2. Verzija softvera objektiva prikazuje se kao na slici u nastavku.