Prijeđi na sadržaj

Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:
 • ILCE-9

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšava funkciju upozorenja na pregrijavanje

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje softvera sustava ILCE-9 (firmver) ver. 1.01 (Mac)

Verzija datoteke

 • 1.01

Veličina datoteke

 • 286.8 MB (286.842.599 bajtova)

Datum izdavanja

 • 08/06/2017

Priprema

Provjerite verziju softvera sustava

Slijedite upute u nastavku da biste provjerili softversku verziju sustava. Ako je softverska verzija sustava ver. 1.01, ne morate ga ažurirati.

 1. Na fotoaparatu odaberite Izbornik --> Postavljanje podstranice 6 --> Verzija.
 2. Verzija softvera sustava prikazuje se kao na slici u nastavku.


Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

Najnovija verzija ažuriranja softvera sustava kompatibilna je sa sljedećim verzijama operacijskih sustava Mac:

 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12

Računalni hardver

Najnovija verzija ažuriranja softvera sustava kompatibilna je sa sljedećim hardverom:

 • CPU: Procesor Intel*
  * Procesori Core Solo i Core Duo više nisu podržani.
 • Prostor na tvrdom disku: 600 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Prije ažuriranja softvera sustava zatvorite sve ostale aplikacijske softvere.

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata
  Komplet potpuno napunjenih baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FZ100.
  Napomena: Ažuriranje se može izvršiti samo kad je razina napajanja baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da upotrijebite potpuno napunjenu bateriju. Uklonite okomitu dršku prije ažuriranja softvera sustava.
 • USB-kabel isporučen s fotoaparatom
  Napomena: Uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB kabelom.

Preuzmite

Važna napomena

 • Prije ažuriranja softvera sustava zatvorite sve ostale aplikacijske softvere.
 • Upotrijebite komplet potpuno napunjenih baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FZ100.
 • Nemojte vaditi bateriju tijekom ažuriranja jer iznenadni gubitak napajanja može uzrokovati kvar fotoaparata.
 • Prije toga uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Postupak ažuriranja upravljačkog softvera traje približno 10 minuta. Računalo ne smije prijeći u stanje mirovanja tijekom tog vremena. Ako računalo prijeđe u stanje mirovanja tijekom tog vremena i ažuriranje se prekine, morat ćete ponovno pokrenuti cijeli postupak ažuriranja.
 • Ne otvarajte poruku „About This System Software Updater“ (Informacije o programu za ažuriranje softvera sustava) u izborniku programa za ažuriranje softvera sustava zato što time možete srušiti softver programa za ažuriranje.
 • Ne spajajte fotoaparat na bilo koji drugi uređaj osim na svoje računalo.

Kako preuzeti ažuriranje

 1. Prijavite se kao korisnik s pravima administratora.
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti i prihvatite uvjete i odredbe klikom potvrdnog okvira. Nakon toga pritisnite Download (Preuzimanje).
 3. Započet će preuzimanje datoteke [Update_ILCE9V101.dmg].
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

Instalirajte

1. korak: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve otvorene programe na računalu.
 2. Dvaput kliknite preuzetu datoteku [Update_ILCE9V101.dmg]. - U ovom trenutku nemojte još spajati fotoaparat.
 3. [Update_ILCE9V101] je proširen.
 4. Dvaput kliknite ikonu.

 5. Za učitavanje nastavka kernela prikazat će se poruka s pitanjem dopuštate li aplikaciji da izvrši promjene. Unesite lozinku za administratorski račun. 6. Pokretanje programa za ažuriranje softvera sustava. 7. Uključite fotoaparat.
 8. U skladu s uputama u prozoru programa za ažuriranje softvera sustava u fotoaparatu odaberite Menu (Izbornik) --> Setup subpage 3 (Postavljanje podstranice 3) --> USB Connection (USB povezivanje) i provjerite je li odabrana opcija Mass storage (Masovna pohrana).
  Ako je odabran način rada koji nije Mass Storage (Masovna pohrana), odaberite Mass Storage (Masovna pohrana). 9. Fotoaparat priključite na računalo pomoću isporučenog USB kabela.
  Napomena: Ako je fotoaparat priključen na računalo, LCD zaslon fotoaparata isključuje se. Prijeđite na sljedeći korak.
  Ako se LCD zaslon fotoaparata ne isključuje, isprobajte sljedeće metode.
  • Odspojite USB kabel i ponovno ga priključite.
  • Ako računalo ima više USB priključaka, pokušajte spojiti na njih.
  Dok je fotoaparat priključen na računalo USB kabelom može se ponekad pojaviti poruka u kojoj se od vas traži da ponovno pokrenete računalo. U tom slučaju uklonite komplet baterija iz fotoaparata, ponovno pokrenite računalo i slijedite upute iz 2. koraka Pokrenite program za ažuriranje softvera sustava".
 10. Potvrdite LCD zaslon fotoaparata, zatim pritisnite Next (Dalje). Na donjoj lijevoj strani zaslona prikazat će se trenutačni broj verzije i broj ažurirane verzije. Nakon što potvrdite da je trenutna verzija softvera "Ver.1.00 ili ranija", pritisnite Sljedeće. Ako je trenutačna verzija softvera sustava 1.01 ili novija, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju odspojite fotoaparat iz računala i pritisnite Finish (Dovrši). Isključite fotoaparat, izvadite komplet baterija, ponovno umetnite bateriju i uključite ponovno fotoaparat.
  Potrebno je ažuriranje


  Ažuriranje nije potrebno


 11. Nakon što potvrdite da je trenutna verzija softvera "Ver.1.00 ili ranija", pritisnite Sljedeće.
 12. Fotoaparat se automatski ponovno pokrenuo.

  Prikazan je zaslon u nastavku.

  Napomena: Ikona učitavanja možda se neće prikazati ovisno o verziji operacijskog sustava koji upotrebljavate.
 13. Pokretanje ažuriranja
  Nakon automatskog ponovnog postavljanja prikazuje se sljedeći zaslon i ažuriranje započinje. Prikazat će se traka prikaza tijeka tijekom postupka ažuriranja (otprilike 10 minuta).
  Napomena: Tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat i ne odspajajte USB kabel.
 14. Dovršavanje ažuriranja
  Fotoaparat se automatski ponovno pokreće nakon ažuriranja. Provjerite je li fotoaparat uključen i pričekajte da se ponovno prikaže LCD zaslon. Kliknite Finish (Završi) kada se prikaže LCD zaslon i odspojite USB kabel.

  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja ponekad se može prikazati upozorenje o oporavku podataka. To je normalno. Pričekajte dok upozorenje ne nestane.

Korak 2: Provjerite je verziju softvera sustava vašeg uređaja ver. 1.01.

 1. Na fotoaparatu odaberite Izbornik --> Postavljanje podstranice 6 --> Verzija.
 2. Verzija softvera sustava prikazuje se kao na slici u nastavku.