Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:
 • SRS-X9
 • SRS-X7

Informacije o preuzimanju

 • Datum izdavanja:31-08-2017
 • Trebam li ga preuzeti?Ovaj pomoćni program za ažuriranje nije potreban ako je vaš osobni zvučni sustav već ažuriran na verziju upravljačkog softvera 2.13.2.09 (SRS-X7) / 2.13.2.10 (SRS-X9).
  Ako niste sigurni,lako ćete na sljedeći način provjeriti verziju upravljačkog softvera:
  1. Spojite jedinicu na računalo pomoću LAN-kabela (nije isporučen).
   Napomena:Pobrinite se da je sklopka NETWORK OFF/ON (Isključena/uključena mreža) na stražnjoj strani jedinice namještena na ON (Uključeno)
  2. Povežite AC kabel za napajanje (isporučen) na isporučeni AC adapter. Pritisnite gumb(uključeno/stanje mirovanja) za uključenje.
   Pričekajte da pokazivač LINK prestane bljeskati i da nastavi svijetliti narančasto
  3. Prikaz postavkeSony Network Device Settingna vašem računalu
   1. Pokrenite preglednik
   2. Unesite sljedeći URL u adresnu traku: http://169.254.1.1
  1. Odaberite jezik pod stavkomLanguage Setup(Postavljanje jezika), ako je prikazana
  2. "X.XX.X.XX" je verzija podSystem Software Version(Verzija softvera sustava) u izbornikuDevice Details(Pojedinosti o uređaju)
 • Prednosti i poboljšanja:
  • VAŽNO: Ovo ažuriranje programskih datoteka morate provesti kako biste mogli nastaviti upotrebljavati sustav za distribuciju glazbe Spotify

Preuzmite

Ažuriranje softvera obavljeno je preko Interneta (mreža). Provjerite sljedeće korake:
Napomena: Ne možete ažurirati na najnoviji softver ako set NIJE spojen na Internet (mreža).

 1. Spojite se na Internet (mreža)
  Napomena: Kada je zvučnik spojen, računalo izravno koristi LAN-kabel za provjeru verzije - uklonite LAN-kabel i ponovno ga spojite na pristupnu točku.
 2. Kada se uključi zvučnik, pritisnite gumb (on/standby) (uključeno/stanje mirovanja) i isključite ga
 3. Pritisnite gumb (uključeno/stanje mirovanja) za uključenje
 4. Pričekajte da pokazivač LINK prestane bljeskati i da nastavi svijetliti zeleno ili narančasto Kod svakog dostupnog ažuriranja softvera počinje svijetliti gumb UPDATE (Ažuriranje). Napomena: Gumb UPDATE ne svijetli kod najnovije verzije softvera.
 5. Dodirnite i zadržite gumb UPDATE dok ne začujete kratke zvučne signale. Kada se pokrene ažuriranje softvera, gumb UPDATE počet će bljeskati.Napomena: Zvučnik ne radi tijekom ažuriranja
 6. Treperenje (interval i stanje) gumba UPDATE mijenja se tijekom napredovanja ažuriranja
 7. Gumb UPDATE isključuje se te zvučnik prelazi u stanje mirovanja ili BLUETOOTH/Network stanje mirovanja automatski nakon izvršenog ažuriranja
 8. Provjerite verziju sljedećim koracima opisanima u dijelu način provjere verzije upravljačkog softvera. Potom se završava ažuriranje.

Pitanja i odgovori

Lampica UPDATE isključuje se nakon sporog treperenja 4 puta.

Nije uspjelo ažuriranje softvera. Pritisnite gumb (uključeno/stanje mirovanja) za isključivanje zvučnika i potom ga ponovno uključite. Pobrinite se da je zvučnik spojen na Internet i da gumb UPDATE svijetli, a potom ponovno pokrenite ažuriranje.

Lampica UPDATE nastavlja sporo treperiti

Nije uspjelo ažuriranje softvera. Pritisnite gumb (uključeno/stanje mirovanja) za isključivanje/uključivanje zvučnika i potom ponovno pokrenite ažuriranje. Ako ne uspije ažuriranje softvera, gumb UPDATE nastavit će sporo treperiti do isključivanja zvučnika. Isključite zvučnik nakon potpune provjere je li došlo do promjene treperenja gumba UPDATE.

Napomena:

 • Ostavite zvučnik spojen na napajanje i mrežu tijekom ažuriranja
 • NEMOJTE ukloniti AC adapter dok se ne izvrši ažuriranje
 • NEMOJTE isključivati jedinicu tijekom ažuriranja
 • Ažuriranje obično traje 3 do 10 minuta. Može trajati i dulje, ovisno o vašem mrežnom okruženju