Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • DSX-A410BT

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Rješava problem u kojem se zvuk tijekom poziva ne čuje iz zvučnika glavne jedinice kada je postavka RINGTONE (ZVONO) za Bluetooth® postavljena na 1

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • DSXA410BT_M11S34.zip

Verzija datoteke

 • M 11 / S 34

Veličina datoteke

 • 743 KB (761.167 bajtova)

Datum izdavanja

 • 15/11/2017

Priprema

 • Verzije upravljačkog softvera na koje se ovo odnosi:
  • Ako je verzija programskih datoteka na jedinici „M 11 / S 34“ ili novija, ne morate ih ažurirati

Kako provjeriti verziju upravljačkog softvera na glavnoj komponenti

 1. Glavnu komponentu postavite na „ON” (Uključeno)
 2. Na glavnoj komponenti pritisnite i držite gumb „SRC” (Izvor) 1 sekundu kako biste isključili izvor i prikazali sat
 3. Pritisnite tipku MENU
 4. Okrenite kotačić za upravljanje kako biste prikazali „GENERAL” (OPĆE) i pritisnite kotačić za upravljanje
 5. Okrenite kotačić za upravljanje kako biste prikazali „SET FIRMWARE” (POSTAVI UPRAVLJAČKI SOFTVER) i pritisnite kotačić za upravljanje
 6. Okrenite kotačić za upravljanje kako biste prikazali „FW VERSION” (VERZIJA UPRAVLJAČKOG SOFTVERA) i pritisnite kotačić za upravljanje. Prikazat će se trenutačna verzija upravljačkog softvera.

Instalirajte

1. Priprema: kako pripremiti USB uređaj za pohranu za ažuriranje upravljačkog softvera

 1. Povežite USB uređaj s računalom i obavezno ga formatirajte odabirom datotečnog sustava FAT16 ili FAT32
 2. Provjerite je li računalo povezano s internetom
 3. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računalo
  • Naziv datoteke: DSXA410BT_M11S34.zip
  • Veličina datoteke: 743 KB (761.167 bajtova)
 4. Raspakirajte preuzete datoteke
 5. Kopirajte datoteku „DSXA410BT_M11S34.U88“ u korijenski direktorij USB uređaja povezan s osobnim računalom
  Napomena: Ažuriranje se neće izvršiti ako se datoteka ne kopira u korijenski direktorij USB uređaja ili ako se promijeni naziv datoteke
 6. Prekinite vezu USB uređaja s računalom

2. Ažuriranje: kako ažurirati upravljački softver glavne jedinice pomoću USB uređaja za pohranu

Napomene:

 • Ovaj postupak ažuriranja (u automobilu ili brodu) traje otprilike 2 minute
 • Obavezno provedite sve korake navedene u nastavku
 • Kako biste spriječili da napon baterije tijekom postupka ažuriranja postane preslab, preporučujemo da ovo ažuriranje obavite dok je motor automobila (ili broda) pokrenut. Prije nego što započnete postupak ažuriranja dok je motor automobila (ili broda) pokrenut, vozilo parkirajte na sigurno mjesto i ostavite motor pokrenut sve dok se ažuriranje ne završi.

 1. Glavnu komponentu postavite na „ON” (Uključeno)
 2. Na glavnoj komponenti pritisnite i držite gumb „SRC” (Izvor) 1 sekundu kako biste isključili izvor i prikazali sat
 3. Pritisnite tipku MENU
 4. Okrenite kotačić za upravljanje kako biste prikazali „GENERAL” (OPĆE) i pritisnite kotačić za upravljanje
 5. Okrenite kotačić za upravljanje kako biste prikazali „SET FIRMWARE” (POSTAVI UPRAVLJAČKI SOFTVER) i pritisnite kotačić za upravljanje
 6. Okrenite kotačić za upravljanje kako biste prikazali „FW UPDATE” (AŽURIRANJE UPRAVLJAČKOG SOFTVERA) i pritisnite kotačić za upravljanje
 7. Okrenite kotačić za upravljanje kako biste prikazali „FW UPDATE-YES” (AŽURIRANJE UPRAVLJAČKOG SOFTVERA – DA) i pritisnite kotačić za upravljanje
 8. Nakon što se prikaže poruka „INSERT USB“ (UMETNITE USB), priključite USB uređaj za pohranu na USB ulaz na prednjoj strani glavne jedinice
 9. Ažuriranje bi trebalo završiti za otprilike 2 minute i kada se uspješno završi, jedinica će se automatski ponovo pokrenuti
 10. Provjerite je li verzija programskih datoteka ažurirana na verziju M 11 / S 34