Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • CCB-WD1

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 1. Kompatibilnost s uređajem DSC-RX0M2
  Sljedeće funkcije modela DSC-RX0M2 mogu se koristiti s upravljačkim uređajem fotoaparata.
  • Clear Image Zoom (*1)
  • Automatsko fokusiranje jednim pritiskom
 2. Poboljšanje osnovnih funkcija i dodanih funkcija
  • Brži prijenos datoteka s upravljačkog uređaja na računalo
  • Uvoz samo svih novih datoteka
  • Uvoz svih datoteka sa svih fotoaparata
  • Povećano ograničenje veličine datoteka za prijenos datoteka s CCB uređaja na računalo (ranije ograničeno na 4 GB) (*2)
  • Dodatna funkcija za imenovanje datoteka s vremenom snimanja radi razlikovanja istovremeno snimljenih sadržaja
  • Poboljšana stabilnost i izvedba
 Važne napomene:
(*1) Funkcija zumiranja modela DSC-RX0 nije podržana.
(*2) Moguće je prenijeti datoteke s filmom veličine do 40 GB.
*Ažurirani upravljački uređaj fotoaparata može se koristiti uz uređaj DSC-RX0 verzije 3.00 ili novije. Otvorite odjeljak Preuzimanja na stranici proizvoda DSC-RX0 na našem web-mjestu za podršku.
*Dodatne informacije o ažuriranim funkcijama potražite u Vodiču za pomoć.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje softvera sustava CCB-WD1 (firmver) ver. 2.00

Verzija datoteke

 • 2.00

Veličina datoteke

 • Windows: 42,3 MB (44.424.632 bajtova) / Mac: 44,4 MB (44.424.632 bajtova)

Datum izdavanja

 • 11-04-2019

Priprema

Provjerite verziju softvera sustava

Slijedite upute u nastavku da biste provjerili softversku verziju sustava. Ako je verzija softvera sustava Ver.2.00, ne morate ga ažurirati.

 1. Priključite USB kabel s računala na upravljački uređaj fotoaparata (CCB-WD1).
 2. Pokrenite web-preglednik na računalu na kojem radite i otvorite
  URL: http://169.254.200.200
  unesite adresu
 3. Prikazuje se trenutna verzija upravljačkog uređaja fotoaparata priključenog na web-preglednik.
  Provjerite je li potrebno ažuriranje.
  stara verzija

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

Najnovija verzija ažuriranja softvera sustava kompatibilna je sa sljedećim verzijama operacijskih sustava:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Apple® macOS 10.12 - 10.15, 11, 12

Računalni hardver

Najnovija verzija ažuriranja softvera sustava kompatibilna je sa sljedećim hardverom:

 • Prostor na tvrdom disku: 500 MB ili više (Windows) / 600 MB ili više (Mac)
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Prije ažuriranja softvera sustava zatvorite sve ostale aplikacijske softvere.

Drugi hardver

 • USB kabel priložen je uz upravljački uređaj fotoaparata
  Napomena: Uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB kabelom.
 • Adapter za izmjeničnu struju (AC-UUD12) isporučuje se s upravljačkim uređajem fotoaparata
 • LAN kabel
  Napomena: Preporučuje se upotreba LAN kabela kategorije 5e ili više.
 • Koncentrator
  Napomena: Za istovremeno ažuriranje većeg broja upravljačkih uređaja fotoaparata preporučuje se upotreba koncentratora 1000BASE-T.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Upotrebljavajte adapter za izmjeničnu struju (AC-UUD12).
 • Računalo ne smije prijeći u stanje mirovanja.
 • Ne povezujte upravljačke uređaje fotoaparata s bilo kojim drugim uređajima osim računala.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Prijavite se kao korisnik s pravima administratora.
 2. Nakon što pročitate izjavu o odricanju od odgovornosti, kliknite na Download (Preuzmi).
 3. Započet će preuzimanje datoteke [Update_CCBWD1V0200.zip].
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

 5. Napomena za korisnike sustava Windows 8.1/10:
  sa standardnim postavkama preglednika Internet Explorer datoteka ažuriranja bit će spremljena u mapi Downloads (Preuzimanja).Na početnom zaslonu pritisnite pločicu Desktop (Radna površina) i pomoću preglednika Explorer pronađite preuzetu datoteku u mapi Downloads (Preuzimanja).

1. korak: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji se trenutno izvode na vašem računalu.
 2. Povežite računalo i upravljački uređaj fotoaparata pomoću LAN kabela.
  • Ažuriranje nekih (*) upravljačkih uređaja fotoaparata
   *Podržano je do 100 jedinica
   dijagram višestrukog povezivanja
  • Ažuriranje jednog upravljačkog uređaja fotoaparata
   dijagram jednostrukog povezivanja
 3. Prekidač napajanja upravljačkog uređaja fotoaparata postavite na "ON" (Uključeno).
  Napomena: čak i ako fotoaparat nije povezan, ažuriranje je moguće.
 4. Pokrenite web-preglednik na računalu na kojem radite i otvorite
  URL: http://169.254.200.200
 5. Kliknite karticu [Box] (Uređaj) u prikazanom web-pregledniku.
  Kliknite karticu Box (Uređaj).
 6. Kliknite gumb [Update] (Ažuriraj) pored opcije Firmware Update (Ažuriranje programskih datoteka).
  Kliknite gumb Update (Ažuriraj).
 7. Kada se prikaže dijaloški okvir s potvrdnom porukom, kliknite gumb [OK] (U redu) u dijaloškom okviru.
  Kliknite gumb OK (U redu).
  Napomena: kako biste poništili ažuriranje, pritisnite gumb [Cancel] (Odustani) u dijaloškom okviru.
 8. Unaprijed odaberite programske datoteke u referentnom okviru datoteke.
  Napomena: za poništavanje korisničkog ažuriranja kliknite gumb [Cancel] (Odustani).
 9. Prijenos datoteke ažuriranja u upravljački uređaj fotoaparata
  Tijekom prijenosa datoteke prikazat će se dijaloški okvir, a programske datoteke prenijet će se u upravljački uređaj fotoaparata.
  prijenos u tijeku
  Napomene: kada je priključeno više upravljačkih uređaja fotoaparata, prenijet će se jedna po jedna.
  • Za poništavanje ažuriranja kliknite gumb [Cancel] (Odustani).
  • Ako poništite ažuriranje, vratit ćete se na postupak "Click the update" (Kliknite ažuriranje).

  • Nemojte iskopčavati LAN kabele ni isključivati upravljački uređaj fotoaparata dok je uključen. To može uzrokovati kvar na ovom proizvodu.
  • Postupak se ne može prekinuti ako je prijenos dovršen, a ažuriranje je započelo.
 10. Izvršite ažuriranje.
  Prikazat će se dijaloški okvir s porukom o ažuriranju i pokrenut će se ažuriranje.
  ažuriranje
  Napomena: ažuriranje će se istovremeno implementirati čak i kad je povezano više upravljačkih uređaja fotoaparata.
 11. Dovršite ažuriranje i potvrdite ponovno pokretanje upravljačkog uređaja fotoaparata. Kada se prikaže dijaloški okvir s porukom o dovršetku ažuriranja, pritisnite gumb [OK] (U redu).
  Dovršavanje ažuriranja
 12. Ponovo pokrenite upravljački uređaj fotoaparata. Prikazat će se dijaloški okvir s porukom o ponovnom pokretanju, a upravljački uređaj fotoaparata ponovo će se pokrenuti.
  Ponovno pokretanje upravljačkog uređaja fotoaparata

Korak 2: Provjerite je li verzija softvera sustava vašeg uređaja Ver.2.00.

 • Nakon pokretanja upravljačkog uređaja fotoaparata u web-pregledniku prikazat će se nova verzija. Ažuriranje je dovršeno.
  nova verzija

Pitanja i odgovori

 • Ako se prilikom odabira datoteke prikaže dijaloški okvir "Error" (Pogreška)
  Ako se prilikom odabira datoteke prikaže sljedeći dijaloški okvir, možda se neće odabrati odgovarajuća programska datoteka.
  datoteka nije valjana
  Kliknite gumb [OK] (U redu) u dijaloškom okviru. Sustav će se vratiti na zaslon s postupkom "Click the update" (Kliknite ažuriranje).
  Odaberite odgovarajuću programsku datoteku i ponovite ažuriranje.

 • Ako se tijekom ažuriranja prikaže poruka "Update Warning" (Upozorenje o ažuriranju)
  Ako se nakon izvršavanja ažuriranja pojavi sljedeći prikaz, upravljački uređaj fotoaparata već je ažuriran ili su programske datoteke koje ste pokušali ažurirati starije.
  upozorenje o ažuriranju
  Do toga može doći ako se verzije pomiješaju, npr. kada su neki upravljački uređaji fotoaparata ranije ažurirani.
  Upravljački uređaj fotoaparata s tim prikazom ne ažurira se ovim ažuriranjem. Ako je potrebno ažurirati, ponovo provjerite verziju programskih datoteka.

 • Ako se prilikom uključivanja (uključujući ponovno pokretanje) prikaže poruka "Update failed" (Ažuriranje nije uspjelo)
  Ako se prilikom uključivanja (uključujući ponovno pokretanje) upravljačkog uređaja fotoaparata prikaže sljedeći prikaz,ažuriranje možda nije uspjelo, na primjer, u slučaju da je upravljački uređaj fotoaparata isključen tijekom ažuriranja.
  ažuriranje nije uspjelo
  Gore prikazan upravljački uređaj fotoaparata nije pravilno ažuriran. Vratite se na zaslon s postupkom "Click the update" (Kliknite ažuriranje) i ponovite ažuriranje.