Modeli na koje se ovo odnosi

Ove su informacije primjenjive na sljedeće modele TV-a:

 • KD-65AF9
 • KD-55AF9
 • KD-75ZF9
 • KD-65ZF9

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšava kompatibilnost sustava AirPlay 2
 • Rješava rijetke slučajeve u kojima se reprodukcija YouTube sadržaja nije pokretala

Prethodne koristi i poboljšanja

Ovo ažuriranje sadrži sljedeće koristi i poboljšanja.

Sljedeće će se promjene značajki, izbornika i sučelja provesti nakon ažuriranja na Android™ 9 Pie:

 • Podrška za Apple AirPlay / HomeKit*
 • Integrirana podrška za Dolby Atmos putem zvučnika ugrađenih u televizor
 • Redizajnirane brze postavke i poboljšani izbornici s postavkama
 • Jednostavniji prijelaz na popis kanala i potpuni vodič za televizor
 • Poboljšane postavke IR Blastera (samo modeli kompatibilni s IR Blasterom)
 • Ponovno konfiguriran izbornik za rad s HDMI IN priključkom
 • Poboljšane funkcije opcije Popis snimljenih naslova
 • Dodan je izbornik Ponovno pokretanje
  • Izbornik Ponovno pokretanje prikazat će se na zaslonu televizora kada pritisnete i držite tipku za napajanje na daljinskom upravljaču televizora nekoliko sekundi
 • Izbornik za unose odsad se može prilagođavati
 • Aplikacije Video/Album/Glazba objedinjene su u aplikaciji Reproduktor Medijskih Sadržaja
 • Podržava HEVC 100/120Hz format za reprodukciju videozapisa putem USB priključka
 • Ažurirane ikone na početnom zaslonu
 • Otvorite mali zaslon za pregled kako biste nastavili gledati televiziju dok otvarate vodič programa
 • Dodatni ugrađeni mikrofon
 • LED žaruljica svijetli kada se aktivira otkrivanje izraza "Ok Google" putem ugrađenog mikrofona kada je televizor uključen ili u stanju pripravnosti
 • Dodan je način propuštanja
  • Način propuštanja može slati komprimirani zvuk u audiosustave i uređaje Sound Bar
 • Opcija Satelitski, odabrani prikazuje naziv davatelja usluga

I sljedeće su značajke poboljšane ili ispravljene nakon ažuriranja:

 • Poboljšava stabilnost i performanse televizora
 • Rješava probleme s reprodukcijom UHD, 4K ili Dolby Vision sadržaja ako su povezane A2DP Bluetooth slušalice
 • Rješava probleme sa zvukom prilikom reprodukcije posebnih audio formata putem ARC priključka i poboljšava sveukupnu kompatibilnost s određenim ARC uređajima

Sljedeća značajka više neće biti podržana:

 • Uklonjena je značajka fiksiranog prikaza teleteksta
  • Značajka (Zadržavanje teksta) koja se aktivirala pritiskom na tipku (odabir ulaza) na daljinskom upravljaču dok je prikazan teletekst uklonjena je.

NAPOMENA: više informacija o značajkama i poboljšanjima pronađite na:

*iPhone, iPad, Mac, AirPlay i HomeKit zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama.

 • Riješen je problem koji onemogućuje instalaciju aplikacije Kodi – sada se aplikacija može instalirati i upotrebljavati
 • YouTube HDR sadržaj odsad se automatski otkriva i prikazuje u HDR formatu
 • Rješava problem s kompatibilnosti kada za neke televizijske kuće tipke za informacije i numeričke tipke (0 – 9) nisu pravilno funkcionirale.
 • Rješava simptom kada se u određenim okolnostima na slici prikazuju okomite trake
 • Opisi države i regije za neke jezike dodani su na izbornik s jezičnim postavkama
 • Funkcija WPS (Wi-Fi Protected Setup) više nije dostupna za bežične mrežne veze
 • Kako biste se sigurno povezali s novom bežičnom mrežom, odaberite SSID Wi-Fi mreže s popisa dostupnih mreža, a zatim na upit unesite bežični ključ ili lozinku. Umjesto toga, televizor s usmjerivačem možete za optimalnu povezanost povezati izravno Ethernet kabelom
 • Poboljšava sveukupnu izvedbu televizora
 • Poboljšava mogućnost povezivanja za Wi-Fi

Ograničenja

 • Samo za upotrebu s televizorima koji se prodaju u Europi. Svi navedeni modeli ne prodaju se u svim državama.

Priprema

Videovodič: Upute za ažuriranje televizora

Provjerite verziju softvera

Možda je softver već ažuriran. Ako niste sigurni, možete lako provjeriti koju verziju softvera imate slijedeći ove upute:

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb [HELP].
 2. Broj verzije softvera na zaslonu se televizora prikazuje ispod naziva modela.
  • Model: KD- / KE- / XBR-xxxxxxxx
  • Verzija softvera: PKG-xxxxxxxx

Ako je broj verzije „PKG6.3626.xxxx” ili noviji, već imate najnoviju verziju softvera te nije potrebno ažuriranje.

Programske datoteke na BRAVIA televizoru možete ažurirati na dva načina:

 • Upotreba funkcije „Automatically check for update“ (Automatska provjera ima li ažuriranja) (jednostavno)
  NAPOMENA:Televizor će možda prikazati poruku „Software is up to date“ (Softver je ažuriran), čak i ako novija verzija nije instalirana. Ažuriranja putem funkcije „Automatic software download“ (Automatsko preuzimanje softvera) odvijaju se u intervalima i možda nisu odmah dostupna. Pokušajte ponovo kasnije. Ako želite sada ažurirati softver, slijedite upute za preuzimanje i instaliranje ažuriranja s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona.
 • Upotreba USB izbrisivog memorijskog pogona
Upotreba funkcije „Automatically check for update“ (Automatska provjera ima li ažuriranja) (jednostavno):
Tvrtka Sony pruža ažuriranja softvera kako bi se poboljšale funkcije televizora i korisnicima pružilo najnovije iskustvo gledanja televizora. Najjednostavniji način za primanje ažuriranja softvera upotrebom je funkcije „Automatically check for update“ (Automatska provjera ima li ažuriranja). Ta je postavka omogućena prema zadanom.
Ako ste omogućili funkciju „Automatically check for update“ (Automatska provjera ima li ažuriranja) u nastavku, automatski ćete primiti obavijest za ažuriranje televizora.
 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb [HELP].
 2. Odaberite [System software update] (Ažuriranje softvera sustava).
 3. Odaberite [Automatically check for update] (Automatska provjera ima li ažuriranja).

Novo ažuriranje programskih datoteka: uvodit će se postupno na sve televizore povezane s internetom tijekom tjedana nakon izdanja.

VAŽNO:Sljedeći odjeljci „System Requirements“ (Zahtjevi sustava), „File Info“ (Informacije o datoteci), „Download“ (Preuzimanje) i „Install“ (Instaliranje) odnose se na postupak ažuriranja putem USB izbrisivog memorijskog pogona. Možete ih zanemariti ako ste ažuriranje dovršili pomoću značajke „Automatically check for update“ (Automatska provjera ima li ažuriranja).

Ostala česta pitanja o savjetima za rješavanje problema pogledajte „Questions and Answers“ (Pitanja i odgovori) naweb-mjestu tvrtke Sony.

Upotreba USB izbrisivog memorijskog pogona:

Softver možete ažurirati i s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona. Ako internetska veza na televizoru nije postavljena ili ne želite čekati ažuriranje putem funkcije „Automatically check for update“ (Automatska provjera ima li ažuriranja), softver pokušajte preuzeti i ažurirati s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona prema uputama u nastavku.

Zahtjevi sustava

Što vam je potrebno

 • računalo s pristupom internetu
 • USB izbrisivi memorijski pogon
  * Televizor možete ažurirati čak i ako se na USB izbrisivom memorijskom pogonu nalaze druge datoteke.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje upravljačkog softvera 6.3626 TV-a

Naziv zip datoteke

 • sony_atvotafull_2018_1603626100_eua_auth.zip

Verzija datoteke

 • 6.3626

Veličina datoteke

 • 1 316 529 842 bajtova

Datum izdavanja

 • 13-05-2020

Preuzmite

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u protivnom mogli uzrokovati kvar ili oštećenje TV-a.
 • Za vrijeme ažuriranja nemojte isključivati televizor ili ga iskapčati iz napajanja.
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama.
 • Prije nego što započnete ažuriranje programskih datoteka, zaustavite sva snimanja (samo za modele s funkcijom USB HDD snimanja).

Kako preuzeti ažuriranje:

Prije instaliranja ažuriranje morate preuzeti s interneta i spremiti na USB izbrisivi memorijski pogon.

 1. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računalo.
  1. Pritisnite gumb [Download] (Preuzeti) na vrhu stranice, a zatim pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete.
  2. Pritisnite gumb [Download] (Preuzeti) na vrhu stranice kako biste preuzeli datoteku za ažuriranje na osobno računalo.
 2. Provjerite naziv i veličinu preuzete datoteke.
  1. Otvorite odredište u kojem ste spremili preuzetu datoteku.
  2. Provjerite je li veličina datoteke „sony_atvotafull_2018_1603626100_eua_auth.zip“ „1 316 529 842“ bajtova.
   NAPOMENA: Za osobna računala sa sustavom Windows na zaslonu svojstava provjerite opciju „Size“ (Veličina) umjesto „Size on disk“ (Veličina na disku).
 3. Izdvojite preuzetu datoteku.
  NAPOMENA: Nakon izdvajanja preuzete datoteke pronaći ćete datoteku „sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16036261000521.zip“.
 4. Umetnite USB izbrisivi memorijski pogon u računalo.
 5. Kopirajte ili povucite i ispustite datoteku „sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16036261000521.zip“ u korijenski direktorij USB uređaja.
  NAPOMENA: „Korijenski direktorij“ je prvi ili najviši direktorij na uređaju u kojem se nalaze sve ostale mape.
 6. Izvadite USB izbrisivi memorijski pogon iz računala i nastavite do sljedećeg odjeljka.

Instalirajte

1. korak: Instaliranje ažuriranja

Nakon što ste preuzeli datoteku za ažuriranje i pripremili USB uređaj, možete je instalirati na televizor. Postupak može trajati do 10 minuta, a tijekom instalacije vaš će se televizor samostalno isključiti i ponovno uključiti. Pratite jednostavne korake u nastavku:

 1. Uključite TV.
 2. Provjerite nije li na televizor priključen neki USB uređaj.
 3. Umetnite USB izbrisivi memorijski pogon na kojem se nalazi datoteka „sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16036261000521.zip“ u USB priključak na televizoru.
  NAPOMENA: Ako televizor ima više USB ulaza, možete upotrebljavati bilo koji USB utor.
 4. Nakon što je televizor prepoznao USB izbrisivi memorijski pogon, na zaslonu će se pojaviti serija različitih poruka. Slijedite upute na zaslonu.
  NAPOMENA: Ako se poruke ne prikazuju automatski, pokušajte isključiti i uključiti televizor s pomoću daljinskog upravljača.
 5. Nakon što se datoteka prenese s USB izbrisivog memorijskog pogona, započet će postupak ažuriranja, pokazatelj POWER na televizoru počet će treperiti bijelo i pojavit će se zaslon postupka ažuriranja.
 6. Nakon nekoliko minuta televizor će se isključiti i ponovno uključiti kako bi se ažuriranje dovršilo.
  UPOZORENJE: Tijekom postupka instalacije softvera nemojte:
  • Ukloniti USB uređaj
  • Isključiti televizor
  • Prekinuti vezu između televizora i izvora napajanja
 7. Televizor će se automatski ponovno pokrenuti kad se ažuriranje dovrši.
 8. Pažljivo uklonite USB uređaj iz USB utora.

2. korak: Provjerite je li ažuriranje bilo uspješno

Provjerite trenutačnu verziju softvera kako biste bili sigurni da je ažuriranje uspješno instalirano.

 • Ako je broj verzije „PKG6.3626.xxxx“, ažuriranje softvera bilo je uspješno.
 • Ako broj verzije nije „PKG6.3626.xxxx“, ponovno preuzmite i instalirajte ažuriranje.

Pitanja i odgovori

Često postavljana pitanja

 • Hoće li se moje osobne postavke nakon ažuriranja izbrisati?
  Ne, sve se vaše osobne postavke čuvaju.
 • Mogu li instalirati stariju verziju softvera?
  Ne. Instaliranje starije verzije softvera nije moguće ako želite da televizor radi optimalnom učinkovitošću. Najnovija verzija softvera sadrži sve koristi i poboljšanja prethodne verzije.
 • Je li normalno da se tijekom postupka ažuriranja TV isključi?
  Da, normalno je da se tijekom postupka ažuriranja televizor ponovno pokrene. Za vrijeme instaliranja novog softvera televizoru treba više vremena za ponovno pokretanje.

Što napraviti ako se tijekom ažuriranja programskih datoteka televizora pojave problemi

Ako se na zaslonu televizora pojavi poruka „An error occurred during the software update“ (Dogodila se pogreška prilikom ažuriranja softvera) ili „Software cannot be updated using this USB device“ (Softver se ne može ažurirati upotrebom ovog USB uređaja), provedite sljedeće postupke kako biste pronašli moguća rješenja:

 1. Isključite televizor pritiskom gumba za napajanje [POWER] na televizoru.
 2. Ponovno pritisnite gumb za napajanje [POWER] zatim ponovite postupak instaliranja.

Ako se na zaslonu televizora prikaže poruka „No newer version of the TV software was found“ (Nije pronađena novija verzija softvera televizora), na televizoru je već instalirana novija verzija softvera te nije potrebno ažuriranje.

NAPOMENA: Ako pokušavate ažurirati softver s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona, provjerite sljedeće.
 • Provjerite je li USB izbrisivi memorijski pogon ispravan i radi li.
 • Pogon mora biti formatiran prema standardima FAT16, FAT32, exFAT ili NTFS.
 • Ovisno o veličini i strukturi direktorija drugih datoteka na pogonu, ažuriranje može biti neuspješno čak i ako upotrebljavate USB izbrisivi memorijski pogon koji udovoljava gornjim uvjetima. Ako ažuriranje i dalje nije uspješno, izbrišite ostale datoteke i ponovo pokušajte ažuriranje s USB izbrisivim memorijskim pogonom na kojem se nalazi samo datoteka za ažuriranje. Ako ažuriranje i dalje nije uspješno, formatirajte USB izbrisivi memorijski pogon prema standardu FAT32 i pokušajte ponovo.

Ostala česta pitanja o savjetima za rješavanje problema pogledajte na web-mjestu tvrtke Sony u odjeljku „Questions and Answers” (Pitanja i odgovori).