Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • ILCE-6600

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Dodaje podršku za adapter za A-Mount objektive LA-EA5 (prodaje se odvojeno)
  • Adapter za A-Mount objektive LA-EA5 podržava sve A-mount objektive
  • Potpuno je podržano automatsko fokusiranje s prepoznavanjem faza u žarišnoj ravnini te značajke automatskog fokusiranja i brzog kontinuiranog snimanja
  • Podrška za automatsko fokusiranje s prepoznavanjem faza u širokoj žarišnoj ravnini
  • Značajke automatskog fokusiranja na temelju prepoznavanja objekta, uključujući Eye AF (Fokusiranje očiju) u stvarnom vremenu (za ljude i životinje) i Praćenje u stvarnom vremenu
  • AF/AE praćenje tijekom kontinuiranog snimanja pri najviše 11 sličica u sekundi
  Napomene:
  • STF objektivi imaju samo mogućnost ručnog fokusiranja
  • Telekonvertori nisu podržani za upotrebu s ikakvim adapterima za A-Mount objektive
  • Automatsko fokusiranja nije dostupno tijekom snimanja filma prilikom upotrebe adaptera za A-Mount objektive LA-EA5
  • Za AE praćenje otvor blende fiksiran je za prvi kadar, a brzina zatvarača i ISO upotrebljavaju se za prilagodbu ekspozicije
 • Poboljšava cjelovitu ravnotežu na fotoaparatu
Pogledajte Vodič za pomoć za upotrebu ažuriranih funkcija.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje softvera sustava ILCE-6600 (firmver) ver. 1.10 (Windows)

Verzija datoteke

 • 1.10

Veličina datoteke

 • 310 MB (326 069 208 bajtova)

Datum izdavanja

 • 03-09-2020

Priprema

Provjerite verziju softvera sustava

Slijedite upute u nastavku da biste provjerili softversku verziju sustava. Ako je softverska verzija sustava ver. 1.10, ne morate ga ažurirati.

 1. Na fotoaparatu odberite Menu (Izbornik) → Setup [6] (Postavljanje [6]) → Version (Verzija).
 2. Verzija softvera sustava prikazuje se kao na slici u nastavku.
  Verzija softvera sustava

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

Najnovija verzija ažuriranja softvera sustava kompatibilna je sa sljedećim verzijama operacijskih sustava Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Računalni hardver

Za ovo ažuriranje softvera sustava potreban je sljedeći hardver:
 • Prostor na tvrdom disku: 500 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Prije ažuriranja softvera sustava zatvorite sve ostale aplikacijske softvere.

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Komplet potpuno napunjenih baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FZ100.
   Napomena: Ažuriranje se može izvršiti samo kad je razina napajanja baterije Razina napunjenosti baterije (tri crtice) ili više.
   Preporučujemo da upotrijebite potpuno napunjenu bateriju.
 • USB-kabel isporučen s fotoaparatom
  Napomena: Uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB kabelom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Upotrijebite komplet potpuno napunjenih baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FZ100.
 • Nemojte vaditi bateriju tijekom ažuriranja jer iznenadni gubitak napajanja može uzrokovati kvar fotoaparata.
 • Prije nego što započnete postupak ažuriranja izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Računalo ne smije prijeći u stanje mirovanja.
 • Ne spajajte fotoaparat na bilo druge uređaje osim na svoje računalo.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Prijavite se kao korisnik s pravima administratora.
 2. Nakon što pročitate izjavu o odricanju odgovornosti, pritisnite [Download] (Preuzimanje).
 3. Započet će preuzimanje datoteke [Update_ILCE6600V110.exe].
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).
  Napomena: sa standardnim postavkama preglednika Internet Explorer datoteka ažuriranja bit će spremljena u mapi Downloads (Preuzimanja). Na početnom zaslonu pritisnite pločicu Desktop (Radna površina) i pomoću preglednika Explorer pronađite preuzetu datoteku u mapi Downloads (Preuzimanja).

1. korak: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji se trenutno izvode na vašem računalu.
 2. Dvaput pritisnite preuzetu datoteku [Update_ILCE6600V110.exe]. Još nemojte povezivati fotoaparat i računalo.
 3. Pokretanje programa za ažuriranje softvera sustava.
  Program za ažuriranje softvera sustava
 4. Uključite fotoaparat.
 5. U skladu s uputama u prozoru alata za ažuriranje softvera sustava na fotoaparatu odaberite Menu (Izbornik) > Setup [4] (Postavljanje [4]) > USB Connection (USB povezivanje) i provjerite je li odabrana opcija Mass storage (Masovna pohrana).
  Ako je odabran neki drugi način, a ne Mass Storage (Masovna pohrana), odaberite Mass Storage (Masovna pohrana).
  Masovna pohrana
 6. Kada fotoaparat povežete s računalom s pomoću priloženog USB kabela, na LCD zaslonu fotoaparata prikazat će se "USB Mode" (USB način rada).
  Napomena: Ako računalo ne može pronaći uređaj, prikazuje se poruka „Could not find the camera for this update“ (Nije moguće pronaći fotoaparat za to ažuriranje) na zaslonu računala. Pokušajte sljedeće:
  • Odspojite USB kabel i ponovno ga priključite.
  • Ako računalo ima više USB priključaka, pokušajte spojiti na njih.
  Dok je fotoaparat priključen na računalo USB kabelom može se ponekad pojaviti poruka u kojoj se od vas traži da ponovno pokrenete računalo.
  U tom slučaju uklonite komplet baterija iz fotoaparata, ponovno pokrenite računalo i slijedite upute iz 2. koraka Pokrenite program za ažuriranje softvera sustava".
 7. Provjerite LCD zaslon fotoaparata, a zatim pritisnite [Next] (Sljedeće).
  Napomena: Na donjoj lijevoj strani zaslona prikazat će se trenutačni broj verzije i broj ažurirane verzije. Nakon što provjerite je li trenutačna verzija softvera "Ver.1.00", pritisnite [Next] (Sljedeće). Ako je trenutačna verzija softvera sustava 1.10 ili novija, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju iskopčajte fotoaparat iz računala, pritisnite [Finish] (Dovrši), isključite fotoaparat, uklonite komplet baterija, ponovno umetnite baterije i zatim ponovo uključite fotoaparat.

  Potrebno je ažuriranje
  Program za ažuriranje softvera sustava – trenutna verzija

  Ažuriranje nije potrebno
  Ažuriranje nije potrebno
 8. Pritisnite [Next] (Sljedeće).
  Automatsko ponovno postavljanje fotoaparata
 9. Nakon automatskog ponovnog postavljanja započet će ažuriranja i pojavit će se traka napretka.
  VAŽNO: Tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat i ne odspajajte USB kabel.
  Napomena: Za dovršetak ažuriranja bit će potrebne otprilike 5 minuta.
  Traka napretka ažuriranja
 10. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovno pokrenuti.
 11. Nakon što se ponovo pojavi LCD zaslon, pritisnite [Finish] (Dovrši) i odspojite USB kabel.
  Kliknite Finish (Dovrši)

  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja ponekad se može prikazati upozorenje o oporavku podataka. To je normalno. Pričekajte dok upozorenje ne nestane.
  Oporavak podataka. Pričekajte...

2. korak: Provjerite verziju softvera svojeg uređaja.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Izbornik) → Setup [6] (Postavljanje [6]) → Version (Verzija)
 2. Verzija softvera sustava prikazuje se kao na slici u nastavku.
  Trenutna verzija softvera sustava

Pitanja i odgovori

Ažuriranje se ne dovršava

Ako je monitor zacrnjen dulje od 15 minuta, slijedite ove korake za rješavanje problema:

 1. Odspojite USB kabel iz računala.
 2. Uklonite bateriju i adapter za izmjeničnu struju iz fotoaparata, odložite ga na nekoliko minuta, a zatim ponovno umetnite bateriju ili spojite adapter za izmjeničnu struju.
 3. Ponovno pokrenite računalo.
 4. Uključite fotoaparat i ponovite postupak instalacije.