Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • HT-G700
VAŽNO: Ova datoteka namijenjena je upotrebi samo s određenim modelima. Svi navedeni modeli ne prodaju se u svim državama.

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Rješava problem koji se javlja kada subwoofer ne može emitirati zvuk ako je povezan s televizorom putem Bluetooth veze
 • Rješava problem koji se javlja kada se zvuk ne može emitirati nakon povezivanja s televizorom
 • Rješava problem s traženjem PIN broja prilikom Bluetooth uparivanja na računalu sa sustavom Windows

Prethodne prednosti i poboljšanja

 • Rješava problem reproduciranja škripavog zvuka ili zvuka zvona na Apple® Mac OS® sustavu prilikom slušanja Bluetooth® zvuka
 • Poboljšava sigurnost funkcije Bluetooth
 • Rješava problem pri kojem se zvuk ne reproducira kada je povezana konzola PS4™ ili PS4 Pro™
 • Rješava problem pri kojem se ne reproducira zvuk s usluge YouTube™

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X
NAPOMENE:
 • Nije zajamčen ispravan rad na svim računalima.
 • Gore navedeni operacijski sustav potrebno je instalirati kad se računalo dopremi iz tvornice. Nije zajamčen ispravan rad u nadograđenim okruženjima ili okruženjima s više operacijskih sustava.
 • Preporučeno okruženje Nije zajamčen ispravan rad na svim računalima.Osim toga ne jamčimo ispravan rad s proizvodima koje ste instalirali na vlastito računalo, na nadograđenim proizvodima, u okruženjima s više operacijskih sustava i okruženjima s više monitora.

Što vam je potrebno:

 • USB uređaj za pohranu: Pripremite USB uređaj za pohranu formatiran sustavom FAT32.
  NAPOMENA: Ne upotrebljavajte USB uređaj za pohranu koji nije formatiran sustavom FAT32.
 • Vrsta USB-a:USB2.0
 • Kapacitet: više od 256 MB
NAPOMENE:
 • Nije zajamčen ispravan rad za sve USB uređaje za pohranu.
 • Nije zajamčen ispravan rad pri upotrebi konverzijskog adaptera za USB uređaj za pohranu i pri upotrebi USB čvorišta.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Verzija ažuriranja programskih datoteka 1.062 za HT-G700

Verzija datoteke

 • 1.062

Veličina datoteke

 • 1.80 MB (1.890.757 bajtova)

Datum izdavanja

 • 01-12-2020

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Vaše su programske datoteke možda već ažurirane, a naročito ako imate novi tanki zvučni sustav. Ako je broj verzije 1.062 ili više, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, možete lako provjeriti verziju upravljačkog softvera na sljedeći način:

 1. Uključite jedinicu i provjerite uključuje li se normalno.
 2. S jedinicom povežite niskotonac.
  Upute za povezivanje jedinice i niskotonca potražite u uputama za rad.
  (Ovisno o tome je li niskotonac povezan ili nije povezan prikazuje se različita verzija softvera)
 3. Redom pritisnite gumbe [MENU] (Izbornik) → [strelica prema dolje] → „SYSTEM” (Sustav) i [ENTER] na daljinskom upravljaču.
 4. Pritisnite i zadržite [strelica prema dolje] kako biste odabrali gumbe „VERSION” (Verzija) i [ENTER] na daljinskom upravljaču.
 5. Informacije o verziji jedinice prikazuju se prilikom pomicanja.
 6. Provjerite verziju softvera. (Ako nemate najnoviju verziju softvera, potrebno je ažurirati softver)
  Ako je verzija 1.062 ili novija, već imate najnoviju verziju programskih datoteka.

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte upute, u suprotnome možete oštetiti model HT-G700.
 • Ne isključujte model HT-G700 te mu ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja.
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama.
 • Nemojte iskapčati kabel za napajanje tijekom ažuriranja. To bi moglo oštetiti uređaj i možda će biti potrebni popravci.
 • Tijekom ažuriranja zabranjena je upotreba uređaja dok se ažuriranje ne dovrši.

Ažuriranje softvera jedinice izvodi se s pomoću USB uređaja za pohranu. Pojedinosti potražite u sljedećem postupku.
NAPOMENA: Nemojte vaditi kabel za napajanje tijekom ažuriranja. To bi moglo oštetiti jedinicu i možda će biti potrebni popravci.

Preuzimanje i instaliranje

Ako se računalo može povezati s internetom i ako se podaci s njega mogu zapisivati na USB uređaj za pohranu, ažuriranje možete izvesti s pomoću računala u skladu s 1. i 2. korakom u nastavku.

1. korak: Koristeći se računalom prenesite datoteku za ažuriranje softvera na USB uređaj za pohranu

 1. Pritisnite gumb [Download] (Preuzimanje). Pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete, a zatim pritisnite gumb [Download] (Preuzimanje). Time će se pokrenuti preuzimanje.
 2. Spremite datoteku na radnu površinu računala ili na bilo koju lokaciju bez izmjene naziva datoteke.
 3. Na računalu pronađite tu datoteku, kliknite na nju desnom tipkom miša i zatim kliknite Properties (Svojstva). Provjerite je li veličina datoteke 1,80 MB (1.890.757 bajtova). Ako je, preuzimanje je uspješno dovršeno.
  NAPOMENA: Ako veličina ne iznosi toliko, preuzimanje možda nije uspjelo. Odbacite tu datoteku i pokušajte je ponovo preuzeti.
 4. Dvaput pritisnite preuzetu datoteku i provjerite postoji li datoteka „FW_SB1.BIN”.
 5. Odaberite „Extract all” (Izdvoji sve). Ako datoteku za ažuriranje postavite na radnu površinu računala, odaberite „Extract” (Izdvoji) bez promjene mape koju ćete proširiti.
 6. Izdvajanje datoteke pokrenut će se nakon što pritisnete „Extract” (Izdvoji). Po dovršetku izdvajanja datoteke stvorit će se mapa G700_Update. Provjerite sadrži li datoteku „FW_SB1.BIN”. Preuzimanje je dovršeno.
 7. Umetnite USB uređaj za pohranu u USB priključak na računalu. Nakon što računalo prepozna USB uređaj za pohranu, prikazat će se poruka „USB drive” (USB pogon).
 8. Povucite i ispustite preuzetu datoteku „FW_SB1.BIN” točno na USB uređaj za pohranu.
  NAPOMENA: Pripazite da datoteku spremite točno na USB uređaj za pohranu bez ikakvih drugih datoteka.
 9. Provjerite nalazi li se datoteka „FW_SB1.BIN” na USB uređaju za pohranu. Sada je dovršen prijenos datoteke za ažuriranje. Nastavite na [Step 2: Update the software of this unit] (2. korak: Ažuriranje softvera jedinice).

2. korak: Ažuriranje softvera jedinice

 1. Priključite kabel za napajanje jedinice.
 2. Pritisnite gumb napajanje (napajanje) na jedinici ili daljinskom upravljaču i pričekajte da se na zaslonu prikaže prethodni ulaz.
  primjer u kojem je prethodni ulaz bio televizor
  televizor kao ulaz
 3. Provjerite je li povezan niskotonac.
  NAPOMENA: Ako nije povezan, povežite ga s ovom jedinicom. Upute za povezivanje jedinice i niskotonca potražite u uputama za rad.
 4. U jedinicu umetnite USB uređaj za pohranu kako biste ažurirali softver.
 5. Na daljinskom upravljaču redom pritisnite gumbe [MENU] (Izbornik) → [strelica prema dolje] i odaberite „UPDATE” (Ažuriranje) pritiskom na gumb [ENTER] na daljinskom upravljaču.
 6. Odaberite „START” (Početak) pritiskom na gumb [ENTER] na daljinskom upravljaču.
 7. Pokrenut će se postupak ažuriranja i zaslon će izgledati kako je prikazano u nastavku.
  postotak
 8. Nakon što se prikaže poruka „DONE” (Gotovo), jedinica će se automatski ponovo pokrenuti i zatim je postupak ažuriranja dovršen.
  NAPOMENA: Ažuriranje traje otprilike 3 do 10 minuta.
 9. Provjerite je li verzija softvera ažurirana na najnoviju verziju postupkom „Check the firmware version” (Provjerite verziju programskih datoteka).
NAPOMENE:
 • Nemojte iskapčati kabel za napajanje tijekom ažuriranja. To bi moglo oštetiti jedinicu i možda će biti potrebni popravci.
 • Tijekom ažuriranja zabranjena je upotreba uređaja dok se ažuriranje ne dovrši.