Informacije o preuzimanju

 • Datum izdavanja: 05/04/2013
 • Naziv: sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg
 • Modeli na koje se ovo odnosi:
  • KDL-42EX410
  • KDL-40BX420
  • KDL-37BX420
  • KDL-32BX320 / BX321 / BX420 / EX310
  • KDL-26BX320 / BX321
  • KDL-22CX32D / EX310
 • Prednosti i poboljšanja: Ovaj softver uklanja nepotreban dio banera koji se pojavljuje kada se program promijeni.
 • Ograničenja: samo za upotrebu s TV-ima prodanim u Europi. U svim zemljama ne prodaju se svi modeli.

Kako osigurati da ažuriranje glatko protekne

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Evo kako možete postići uspješno ažuriranje od prve:

 • Pažljivo pročitajte upute ili biste mogli oštetiti svoj TV.
 • Tijekom ažuriranja ne isključujte TV niti ga ne iskapčajte iz napajanja.
 • Ne pritišćite nijednu tipku osim tipki koje su navedene u uputama.

Instalirajte

 1. Prije preuzimanja datoteke trebate prihvatiti izjavu o odricanju od odgovornosti.
  • Prije preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke pažljivo i temeljito pročitajte sve informacije. Nepoštivanje uputa može dovesti do neodazivanja TV prijemnika ili potrebe za popravkom.
  • Nakon što ste prihvatili izjavu o odricanju od odgovornosti, spremite datoteku ažuriranja sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg na radnu površinu računala.

 2. Nakon dovršetka preuzimanja ažuriranja provjerite iznosi li veličina datoteke 6,224,584 bajta.
  • To ćete provjeriti tako da desnom tipkom miša kliknete datoteku, odaberete "properties" (svojstva), zatim provjerite prikazuje li se na kartici "General" (Općenito) ispravan podatak o veličini:  • Ako se podatak o veličini na vašem računalu razlikuje, izbrišite preuzetu datoteku, izbrišite međumemoriju svojeg internetskog preglednika, zatim ponovno preuzmite datoteku.
 3. Otvorite uslugu Windows explorer.
  • Kopirajte datoteku sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg u korijensku mapu USB uređaja.

 4. Važne napomene:
  • USB uređaj za pohranu treba ponovno formatirati na datotečni sustav FAT32 prije kopiranja datoteke ažuriranja na njega.
  • Provjerite postoji li na USB uređaju dovoljno prostora za preuzetu datoteku.
  • Ažuriranje nije moguće provesti ako je došlo do promjene naziva datoteke.

Postupak ažuriranja upravljačkog softvera

 1. Uključite TV.

 2. Umetnite USB uređaj koji sadrži datoteku ažuriranja "sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg" u USB utor na TV-u. 3. Za ulazak u glavni izbornik pritisnite tipku "HOME" (KUĆNI).

 4. Odaberite "Postavke" --> "Postavljanje" --> "Ažuriranje sustava putem USB-a".

 5. Na pitanje "Do you want to start system update now?" [Želite li sada pokrenuti ažuriranje sustava?] pritisnite [OK].

 6. Ubrzo se pojavljuje poruka "Scanning" [Skeniranje]

 7. Pojavljuje se donja poruka. Potvrdite pritiskom [OK]. 8. Ažuriranje počinje i traje između 1 i 2 minute pokazujući na zaslonu traku napretka, a dvije LED žaruljice trepte.

 9. Čim je ažuriranje dovršeno pojavljuje se sljedeća poruka: 10. Jedna LED žaruljica ponovno se pali, a TV se automatski uključuje.

 11. Uklonite USB uređaj.

 • Na koji način mogu provjeriti verziju ugrađenog softvera u TV-u?
  1. Uključite TV prijemnik, zatim na daljinskom upravljaču pritisnite tipku HOME (KUĆNI) kako biste prikazali izbornik.
  2. Pomaknite se na opciju "Settings" (Postavke), zatim pritisnite OK kako biste je odabrali.
  3. Pomaknite se na opciju "Set-up" (Postavljanje), zatim pritisnite OK kako biste je odabrali.
  4. Krećite se do stavke "Podrška za proizvod" i odaberite je.
  5. Broj verzije nalazi se u donjem retku.
  6. Potvrdite broj verzije.
  7. Ako je prikazani broj verzije u donjem retku 4.09.xxx*, TV prijemnik je pravilno ažuriran.

   * "xxx" je samo za internu primjenu. Ne utječe na rad TV-a.

Pitanja i odgovori

Pokazivači PIC OFF/TIMER (SLIKA ISKLJ./KONTROLNI SAT), STANDBY (STANJE ČEKANJA) i POWER (NAPAJANJE) trepte žuto, crveno i zeleno. Nastavite prema sljedećem postupku:

 1. Provjerite radi li ispravno USB uređaj, zatim ponovite postupak preuzimanja.
 2. Pritiskom tipke POWER na TV prijemniku isključite TV.
 3. Ponovno pritisnite tipku POWER, zatim ponovite postupak instaliranja.