Modeli na koje se ovo odnosi

 • BDP-CX7000ES

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja:

Ovaj pomoćni program ažurira upravljački softver Blu-ray Disc™ playera na verziju 020 i pruža sljedeće prednosti:

 • Poboljšava kompatibilnost kako bi se poboljšala interaktivnost s nekim BD-ROM-ovima

Priprema

Provjerite verziju upravljačkog softvera playera:

 • Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen Blu-ray Disc™ player.
 • Uključite Blu-ray Disc™ player.
 • Pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite "Setup" [Postavljanje] - "System Settings" [Postavke sustava], a zatim pritisnite tipku ENTER (nalazi se u središtu tipki sa strelicama).
 • Pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite "System Information", a zatim pritisnite tipku ENTER (nalazi se u središtu tipki sa strelicama).
 • Verzija upravljačkog softvera koji je trenutno instaliran na Blu-ray Disc™ playeru prikazat će se prema donjoj slici na zaslonu televizora:

  Verzija softvera xx.x.xxx

  Ako je broj verzije softvera 020 ili veći, tada nije potrebno instalirati ovo ažuriranje upravljačkog softvera.

 • Network Update [Mrežno ažuriranje]:
  • Postupak Network Update [Mrežno ažuriranje] je jednostavan, pa se stoga preporučuje da koristite način mrežnog ažuriranja.
  • Blu-ray Disc™ player ćete trebati povezati na internetski izvor pomoću Ethernet kabela.

Za upute kliknite ovdje

Za upute kliknite ovdje

Updating over the internet 

Postupak Network Update [Mrežna nadogradnja] je jednostavan, pa se stoga preporučuje da koristite taj način za nadogradnju upravljačkog softvera Blu-ray Disc™ playera.

 • Prije preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke pažljivo i temeljito pročitajte sve informacije. Nepoštivanje uputa može dovesti do neodazivanja playera ili potrebe za njegovim popravkom.
 • Ovaj je pomoćni program samo za uporabu s Blu-ray Disc™ playerima koji su prodani u Europi. U svim zemljama ne prodaju se svi modeli.
 • Da biste uporabili ovaj način nadogradnje, potrebno je da je player ispravno povezan na aktivnu internetsku vezu.
 • Da biste proveli nadogradnju upravljačkog softvera, potrebno je da je player ispravno povezan na kompatibilni televizor.
 • Postupak nadogradnje upravljačkog softvera obično traje 15 do 30 minuta, ovisno o konfiguraciji sustava i mrežnoj vezi.

Upute:

 • Prije početka:
 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen Blu-ray Disc™ player.
 2. Povežite LAN terminal na Blu-ray Disc™ na internetski izvor pomoću Ethernet kabela.
 3. Uključite Blu-ray Disc™ player.
 • Provođenje nadogradnje:
 1. Na traci Home pomoću strelica na daljinskom upravljaču označite "Setup" - "Network Update" [Postavljanje - Ažuriranje mreže], a zatim pritisnite tipku ENTER.
 2. Na televizoru se prikazuje poruka "Perform version update?" [Provesti ažuriranje verzije?].
 3. Odaberite "OK", a zatim pritisnite tipku ENTER.
 4. Počinje postupak preuzimanja, a zaslon preuzimanja prikazuje se na zaslonu televizora.
 5. Tijekom preuzimanja na zaslonu televizora i prednjoj ploči prikaza playera prikazuje se poruka "DOWNLOAD */9".
  Napomena : Simbol "*" mijenja se od "0" do "9," pokazujući napredak preuzimanja.
 6. Nakon dovršetka preuzimanja počinje nadogradnja,a na prednjoj ploči prikaza playera pojavljuje se "VERSION UP".
 7. Tijekom instalacije nadogradnje na prednjoj ploči prikaza playera prikazuje se poruka "VERSION UP */9".
  Napomena : Simbol "*" mijenja se od "0" do "9," pokazujući napredak nadogradnje.
 8. Nadogradnja upravljačkog softvera je dovršena kada se na prednjoj ploči prikaza playera pojavi FINISH [ZAVRŠI].
  UPOZORENJE!! Ne upravljajte niti ne isključujte player dok se ne prikaže ova poruka. To bi moglo dovesti do neodzivanja Blu-ray Disc™ playera ili do potrebe za njegovim popravkom.
 9. Blu-ray Disc™ player automatski će se isključiti.
 10. Uključite Blu-ray Disc™ player.
 11. Provjerite trenutnu verziju upravljačkog softvera kako biste potvrdili da je nadogradnja uspješno instalirana.
  Napomena: Ako su posljednje tri znamenke broja verzije 020, nadogradnja upravljačkog softvera je uspješna.

Mogući problemi vezani uz mrežnu nadogradnju

Na prednjoj ploči prikaza playera prikazano je "SYSTEM ERROR" ili "VERSION UP NG".

 1. Pritisnite i držite tipku "POWER" nekoliko sekundi dok se jedinica ne isključi.
 2. Uključite Blu-ray Disc™ player.
 3. Ponovno provedite postupak mrežne nadogradnje.
 4. Ako se stanje nakon ponovne nadogradnje ne popravi, kontaktirajte Sony.


Prilikom provođenja mrežnog ažuriranja, televizor prikazuje neke poruke pogreške, a vi ne možete provesti ažuriranje upravljačkog softvera.

Problem može biti u mrežnoj vezi. Provjerite jesu li mrežne postavke Blu-ray Disc™ playera ispravne.

 1. Provjerite je li LAN kabel uključen u priključnicu.
 2. Provjerite postavku mreže, a zatim provjerite ima li Blu-ray Disc™ player vlastitu IP adresu. Ako koristite proxy poslužitelj, umjesto naziva glavnog proxy poslužitelja u polje "Proxy Server" [Proxy poslužitelj] upišite IP adresu proxy poslužitelja koji koristite.
 3. Zatim ponovno provedite postupak mrežne nadogradnje.


Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.

Ponovno uključite player. Zatim ponovno provedite postupak mrežne nadogradnje.Nadogradnja upravljačkog softvera (Ne radi se o preuzimanju) nije dovršena nakon više od 30 minuta izvršavanja.

Kontaktirajte Sony.

Update using a recordable CD-R and your PC

Ako ste pomoću "Mrežnog ažuriranja" uspješno ažurirali svoj Blu-ray Disc™ player, tada ne trebate provesti ovaj postupak.

Upozorenje:

 • Ovaj je pomoćni program samo za uporabu s Blu-ray Disc™ playerima koji su prodani u Europi. U svim zemljama ne prodaju se svi modeli.
 • Pažljivo pratite upute za ažuriranje. Nepoštivanje uputa može dovesti do prekida postupka ažuriranja i neodzivanja playera ili do potrebe za njegovim popravkom.
 • Ne isključujte player niti ga ne odspajajte iz zidne utičnice izmjenične struje. Gubitak napajanja tijekom instalacije ažuriranja upravljačkog softvera može dovesti do neodzivanja playera ili do potrebe za njegovim popravkom.
 • Koristite novi CD-R disk na koji se može snimati poznate marke kako biste na njega ispržili ovo ažuriranje upravljačkog softvera. Player možda neće moći ispravno čitati prljav disk ili disk s ogrebotinama.
 • Preporučeni operacijski sustav za računalo na koje će se preuzeti ažuriranje upravljačkog softvera:
  • Preporučen je operacijski sustav Windows® Vista®, Windows® XP ili Windows® 7, Mac OS X 10.6.3.
 • Potrebno je računalo s CD snimačem.

Postupak preuzimanja :

 1. Preuzmite datoteku UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE u privremeni ili direktorij za preuzimanje (zabilježite taj direktorij zbog reference).
 2. Idite do direktorija u koji je datoteka preuzeta i provjerite iznosi li veličina datoteke UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE 47.269.888 bajta.
 3. Desno kliknite datoteku UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE, a zatim odaberite "Properties" [Svojstva].
 4. Na zaslonu " UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE Properties" [Svojstva UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE] provjerite je li navedena "Size:" [Veličina:] "45,0 MB (47.269.888 bajta)". 5. Za pokretanje izlučivanja ažuriranja upravljačkog softvera dvostruko kliknite datoteku UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE.
 6. U dijaloškom okviru UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE upišite lokaciju ili kliknite gumb "Browse..." [Pregledaj...] kako biste odabrali lokaciju nekomprimiranog ažuriranja, a zatim kliknite "OK". Datoteka UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO izlučit će se na navedenu lokaciju.
 7. Za stvaranje diska ažuriranja upravljačkog softvera snimite dekomprimiranu datoteku (UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO) u korijensku mapu CD-R-a (ako rabite softver za snimanje ne koristite format ISO9660).

  Ne stvarajte podatkovni disk. Da bi disk ažuriranja radio, morate ga stvoriti pomoću opcije "Burn Image" [Isprži sliku] u softveru za prženje CD-a.

Važne napomene:

 • Provjerite je li disk finaliziran.
 • Provjerite je li stvaranje diska izvedeno ispravno bez ikakvih pogrešaka. Ako dvojite, ponovno stvorite novi disk ažuriranja.
 • Korištenje formata ISO9660 može proizvesti neispravan disk ažuriranja.
 • Ne stvarajte disk ažuriranja koristeći postupak koji nije ovdje naveden.

Postupak ažuriranja upravljačkog softvera:

 • Upozorenje:

  - Tijekom postupka ažuriranja ne isključujte player niti ga ne odspajajte iz izvora napajanja. Time biste mogli oštetiti player i učiniti ga neupotrebljivim, a to će zahtijevati i popravak playera.

  - Dok se ažuriranje ne dovrši ne pritišćite niti jednu tipku osim one iz uputa. Time biste mogli oštetiti player i učiniti ga neupotrebljivim, a to će zahtijevati i popravak playera.
 • Prije početka :
 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen Blu-ray Disc™ player.
 2. Uključite Blu-ray Disc™ player.
 3. Da biste otvorili prednji poklopac, na daljinskom upravljaču ili na prednjoj ploči pritisnite tipku OPEN/ CLOSE [OTVORI/ZATVORI].
 4. Umetnite disk ažuriranja, a zatim na daljinskom upravljaču ili prednjoj ploči pritisnite tipku OPEN/CLOSE [OTVORI/ZATVORI] kako biste zatvorili prednji poklopac.
 • Provođenje ažuriranja:
 1. Pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite disk ažuriranja u stavki "Other Discs" [Drugi diskovi] ispod ikona Category [Kategorija] ("Video" ili "Music" [Glazba] ili "Photo" [Fotografija]), a zatim pritisnite tipku ENTER (nalazi se u središtu tipki sa strelicama).
 2. Nakon učitavanja diska na zaslonu televizora pojavljuje se poruka "Perform version update?" [Provesti ažuriranje verzije?].
 3. Pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite "OK", a zatim pritisnite tipku ENTER (nalazi se u središtu tipki sa strelicama).
 4. Ažuriranje počinje, a na prednjoj ploči prikaza pojavljuje se "VERSION UP */9".
  Napomena: Simbol "*" mijenja se od "0" do "9," pokazujući napredak postupka ažuriranja.
 5. Ažuriranje upravljačkog softvera je dovršeno kada se na prednjoj ploči prikaza playera pojavi FINISH [ZAVRŠI].
  Ne upravljajte niti ne isključujte player dok se ne prikaže ova poruka. Ako to učinite, player se možda neće odzivati i možda će biti potreban njegov popravak.
 6. Blu-ray Disc™ player automatski se isključuje.
 7. Uključite Blu-ray Disc™ player.
 8. Izvadite disk ažuriranja iz playera.
 9. Provjerite verziju upravljačkog softvera. Ako je broj verzije 020, ažuriranje upravljačkog softvera je uspješno.

Mogući problemi vezani uz način s diskom ažuriranja

Na prednjoj ploči prikaza playera prikazano je "SYSTEM ERROR" ili "VERSION UP NG".

 1. Pritisnite i držite tipku "POWER" nekoliko sekundi dok se jedinica ne isključi.
 2. Uključite player.
 3. Ponovno pratite upute diska ažuriranja.
 4. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Sony.


Nakon umetanja disk ažuriranja ne pojavljuje se u stavki "Other Discs" [Drugi diskovi] na izborniku HOME [POČETNI].

Uklonite disk ažuriranja iz playera te izbrišite datoteke ažuriranja s računala. Ponovno preuzmite ažuriranje i ponovite cijeli gornji postupak kako biste stvorili novi disk ažuriranja i instalirali ažuriranje upravljačkog softvera.Kada dvostruko kliknem na datoteku ažuriranja UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE koju sam preuzeo s web-mjesta ažuriranja ne stvara se datoteka UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO, a pojavljuje se sljedeća poruka pogreške: "Win32 Cabinet Self-Extraction".

Preuzimanje možda nije uspjelo. Izbrišite preuzetu datoteku i ponovno je preuzmite.Ažuriranje upravljačkog softvera nije dovršeno nakon više od 30 minuta izvršavanja.

Kontaktirajte Sony.