Priprema

O ovoj nadogradnji (24/05/2011) :

Ovaj pomoćni program nadograđuje upravljački softver Blu-ray Disc/DVD playera sustava kućnog kina na verziju 011 i pruža sljedeće prednosti:


 • Poboljšana sposobnost reprodukcije BD-ROM-a

Prednosti koje su pružale prethodne nadogradnje uključene u verziji 011:

 • Dodan je rad s usporenom snimkom reprodukciji Blu-ray diskova i DVD-a.
 • Dodano je pomicanje prema naprijed okvir-po-okvir reprodukciji Blu-ray diskova i DVD-a.
 • Poboljšava kompatibilnost kako bi se poboljšala interaktivnost s nekim BD-ROM-ovima.
 • Poboljšana sposobnost reprodukcije BD-ROM-a

Modeli na koje se ovo odnosi:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Odaberite način na koji želite ažurirati svoj Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System:


 • Network Upgrade [Mrežna nadogradnja]:
  • Postupak Network Upgrade [Mrežna nadogradnja] je jednoznačan, pa se stoga preporučuje da koristite način mrežne nadogradnje.
  • Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ćete trebati povezati na internetski izvor pomoću Ethernet kabela.

Za upute kliknite ovdje

Za upute kliknite ovdje

Network Upgrade [Mrežna nadogradnja]:

bdp
 • Prije preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke pažljivo i temeljito pročitajte sve informacije. Nepoštivanje uputa može dovesti do neodazivanja playera ili potrebe za njegovim popravkom.
 • Ovaj je pomoćni program samo za uporabu s Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System playerima koji su prodani u Europi. U svim zemljama ne prodaju se svi modeli.
 • Da biste uporabili ovaj način nadogradnje, potrebno je da je player ispravno povezan na aktivnu internetsku vezu.
 • Da biste proveli nadogradnju upravljačkog softvera, potrebno je da je player ispravno povezan na kompatibilni televizor.
 • Postupak nadogradnje upravljačkog softvera obično traje 15 do 30 minuta, ovisno o konfiguraciji sustava i mrežnoj vezi.

Upute:

 • Prije početka:
 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System player.
 2. Povežite LAN terminal na Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System na internetski izvor pomoću Ethernet kabela.
 3. Uključite Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System player.
 4. Ako je neki disk u playeru, uklonite ga.

 • Provođenje nadogradnje:
 1. Na traci xross media bar™ pomoću strelica na daljinskom upravljaču označite "Setup" - "Network Update" [Postavljanje - Ažuriranje mreže], a zatim pritisnite tipku ENTER.
 2. Na televizoru se prikazuje poruka "Perform version update?" [Provesti ažuriranje verzije?].
 3. Odaberite "OK", a zatim pritisnite tipku ENTER.
 4. Počinje postupak preuzimanja, a zaslon preuzimanja prikazuje se na zaslonu televizora.
 5. Tijekom preuzimanja na zaslonu televizora i prednjoj ploči prikaza playera prikazuje se poruka "*/9".

  Napomena : Simbol "*" mijenja se od "0" do "9," pokazujući napredak preuzimanja.
 6. Nakon dovršetka preuzimanja počinje nadogradnja,a na prednjoj ploči prikaza playera pojavljuje se "UPDATING".
 7. Tijekom instalacije nadogradnje na prednjoj ploči prikaza playera prikazuje se poruka "UPDATING".
 8. Nadogradnja upravljačkog softvera je dovršena kada se na prednjoj ploči prikaza playera pojavi "COMPLETE" [ZAVRŠI].

  UPOZORENJE!! Ne upravljajte niti ne isključujte player dok se ne prikaže ova poruka. To bi moglo dovesti do neodzivanja Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System playera ili do potrebe za njegovim popravkom.
 9. Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System player automatski će se isključiti.
 10. Uključite Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System player.
 11. Provjerite trenutnu verziju upravljačkog softvera kako biste potvrdili da je nadogradnja uspješno instalirana.

  Napomena: Ako su posljednje tri znamenke broja verzije 011, nadogradnja upravljačkog softvera je uspješna.

Mogući problemi vezani uz mrežno ažuriranje


Na prednjoj ploči prikaza izmjenjuju se poruke "UPDATE" [AŽURIRANJE] i "INCOMPLETE " [NEDOVRŠENO].

 1. Isključite kabel glavnog napajanja, a zatim ga ponovno uključite.
 2. Uključite napajanje Blu-ray Disc / DVD sustava kućnog kina.
 3. Ponovno provedite postupak mrežne nadogradnje.
 4. Ako se stanje nakon ponovne nadogradnje ne popravi, kontaktirajte Sony.

Pri izvršavanju mrežne nadogradnje na zaslonu televizijskog prijemnika nalazi se poruka "Connection status cannot be confirmed" [Status veze ne može se potvrditi], a vi ne možete nadograditi upravljački softver.

Problem može biti u mrežnoj vezi. Provjerite jesu li mrežne postavke Blu-ray Disca/DVD sustava kućnog kina ispravne.

 1. Provjerite je li LAN kabel uključen u priključnicu.
 2. Provjerite postavku mreže, a zatim provjerite ima li Blu-ray Disc/DVD sustav kućnog kina vlastitu IP adresu. Ako koristite proxy poslužitelj, umjesto naziva glavnog proxy poslužitelja u polje "Proxy Server" [Proxy poslužitelj] upišite IP adresu proxy poslužitelja koji koristite.
 3. Zatim ponovno provedite postupak mrežne nadogradnje.

Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.

Ponovno uključite sustav. Zatim ponovno provedite postupak mrežne nadogradnje.


Ako se Blu-ray Disc/DVD sustav kućnog kina uključi nakon provođenja nadogradnje, na prednjoj ploči prikaza stalno se pojavljuje poruka "WELCOME" [DOBRODOŠLI].

Kontaktirajte Sony.


Nadogradnja upravljačkog softvera (Ne radi se o preuzimanju) nije dovršena nakon više od 30 minuta izvršavanja.

 1. Isključite kabel napajanja izmjeničnom strujom (kabel glavnog napajanja) iz zidne utičnice (glavno napajanje), a zatim ga ponovno nakon nekoliko minuta uključite.
 2. Uključite napajanje Blu-ray Disc / DVD sustava kućnog kina.
 3. Ponovno provedite postupak mrežne nadogradnje.
 4. Ako se stanje nakon ponovne nadogradnje ne popravi, kontaktirajte Sony..

Sustav ne podržava izlazni 3D signal nakon 3D ažuriranja čak i ako je sustav povezan na 3D-kompatibilni TV.


Povežite 3D-kompatibilni TV HDMI vezom.

Provedite sljedeće:

 1. Pritisnite ""HOME"" (POČETNI).
  Na zaslonu TV-a pojavljuje se početni izbornik.
 2. Za odabir "Setup" pritisnite.
 3. Za odabir "Screen Settings" (Postavke zaslona) pritisnite , a zatim pritisnite Enter.
 4. Za odabir "Output Video Format" (Izlazni video format) pritisnite , a zatim pritisnite Enter.
 5. Za odabir "HDMI" pritisnite , a zatim pritisnite Enter.
 6. Odaberite "Auto" (Automatski), a zatim pratite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.

Stvaranje diska nadogradnje koji ćete umetnuti u svoj Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

Ako ste pomoću "Mrežne nadogradnje" uspješno nadogradili svoj Blu-ray sustav, tada ne trebate provesti ovaj postupak.

Modeli na koje se ovo odnosi:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Ako to nisu modeli vašeg BD sustava, kliknite ovdje za odabir ispravnog modela.

Upozorenje:

 • Ovaj pomoćni program je samo za korištenje s Blu-ray Disc/DVD sustavom kućnog kina koji se prodaju u Europi. U svim zemljama ne prodaju se svi modeli.
 • Pažljivo pratite upute za nadogradnju. Nepoštivanje uputa može dovesti do prekida postupka nadogradnje i neodzivanja sustava ili do potrebe za njegovim popravkom.
 • Ne isključujte sustav niti ga ne odspajajte iz zidne utičnice izmjenične struje. Gubitak napajanja tijekom instalacije nadogradnje upravljačkog programa može dovesti do neodzivanja sustava ili do potrebe za njegovim popravkom.
 • Vaš Blu-ray Disc / DVD sustav kućnog kina vratit će se na tvornički zadane postavke. Nakon instaliranja nadogradnje trebat ćete ponovno konfigurirati sustav.
 • Koristite novi CD-R disk na koji se može snimati kako biste na njega ispržili ovu nadogradnju upravljačkog softvera. Sustav možda neće moći ispravno čitati prljav disk ili disk s ogrebotinama.
 • Preporučeni operacijski sustav za računalo na koje će se preuzeti nadogradnja upravljačkog softvera:
  • Preporučen je operacijski sustav Windows® Vista®, Windows® XP, or Windows® 7.
 • Potrebno je računalo s CD snimačem.

Provjerite verziju upravljačkog softvera sustava kućnog kina:

 • Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen BDV-E300/E800W/E801/Z7 sustav kućnog kina.
 • Uključite BDV-E300/E800W/E801/Z7 sustav kućnog kina.
 • Ako sustav kućnog kina počne reproducirati disk, pritisnite gumb "STOP" te prije nastavka pričekajte dok se na zaslonu televizora ne prikaže zaslon Sony Blu-ray Disc™.
 • Na zaslonu "xross media bar™" (XMB™) pomoću strelica na daljinskom upravljaču označite "Setup" > "System Settings"[Postavljanje > Postavke sustava], a zatim pritisnite tipku ENTER.
 • Pomoću strelica na daljinskom upravljaču označite "System Information" [Informacije sustava], a zatim pritisnite tipku ENTER.
 • Verzija upravljačkog softvera koji je trenutno instaliran na sustavu BDV-E300/E800W/E801/Z7 prikazat će se prema donjoj slici na zaslonu televizora:

  VERZIJA SOFTVERA XX.X.006

  Ako je broj verzije softvera 011 ili veći, tada nije potrebno instalirati ovo ažuriranje upravljačkog softvera.

Postupak preuzimanja :

 1. Preuzmite datoteku UPDATA_13x011.ZIP u privremeni ili direktorij za preuzimanje (zabilježite taj direktorij zbog reference).
 2. Idite do direktorija u koji je datoteka preuzeta i provjerite iznosi li veličina datoteke UPDATA_13x011.ZIP 48,165,706 bajta.
 3. Desno kliknite datoteku UPDATA_13x011.ZIP, a zatim odaberite "Svojstva".
 4. Na zaslonu " UPDATA_13x011.ZIP Properties" [Svojstva UPDATA_13x011.ZIP] provjerite je li navedena "Size:" [Veličina:] "46,9 MB (48,165,706 bajta)". 5. Datoteku UPDATA_13x011.ZIP izlučite na lokaciju po vlastitom izboru.
 6. Izlučene datoteke imenovat će se kao "BD13-VUD.BIN" i "SONY_VUP.ID"
 7. Za stvaranje diska nadogradnje upravljačkog softvera snimite dekomprimirane datoteke ("BD13-VUD.BIN" i "SONY_VUP.ID") u korijensku mapu CD-R-a (ako rabite softver za snimanje ne koristite format ISO9660).

Važne napomene:

 • Pri korištenju softvera za snimanje na DVD/CD odaberite UDF format.
 • Provjerite je li disk finaliziran.
 • Provjerite je li stvaranje diska izvedeno ispravno bez ikakvih pogrešaka. Ako dvojite, ponovno stvorite novi disk nadogradnje.
 • Korištenje formata ISO9660 može proizvesti neispravan disk nadogradnje.
 • Ne stvarajte disk nadogradnje koristeći postupak koji nije ovdje naveden.

Postupak nadogradnje upravljačkog softvera:

 • Upozorenje:

  - Tijekom postupka nadogradnje ne isključujte sustav niti ga ne odspajajte iz izvora napajanja. Time biste mogli oštetiti sustav i učiniti ga neupotrebljivim, a to će zahtijevati i popravak sustava.

  - Dok se nadogradnja ne dovrši ne pritišćite niti jednu tipku osim one iz uputa. Time biste mogli oštetiti sustav i učiniti ga neupotrebljivim, a to će zahtijevati i popravak sustava.
 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen BD/DVD sustav kućnog kina.
 2. Uključite BD/DVD sustav kućnog kina.
 3. Disk ažuriranja postavite u sustav i zatvorite ulagač diska.
 4. Nakon učitavanja diska pojavljuje se poruka Perform version update? [Provesti ažuriranje verzije?]. 5. Odaberite OK, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 6. Postupak preuzimanja započinje, a na prednjoj ploči prikaza pojavljuje se "UPDATE" [AŽURIRANJE].
 7. Pri ažuriranju:
  Na prednjoj ploči prikaza prikazano je UPDATE */9 ("*" se mijenja od "0" do "9," pokazujući napredak). 8. Ažuriranje upravljačkog programa je dovršeno kada se na prednjoj ploči prikaza sustava kućnog kina pojavi COMPLETE! [DOVRŠI].
  Ne upravljajte niti ne isključujte sustav dok se ne prikaže ova poruka. Ako to učinite, BD/DVD sustav kućnog kina se možda neće odzivati i možda će biti potreban popravak.
 9. Izvadite disk ažuriranja iz sustava.
 10. Uključite BD/DVD sustav kućnog kina.
 11. Provjerite verziju upravljačkog softvera:Mogući problemi vezani uz način s diskom nadogradnje

Na prednjoj ploči prikaza sustava kućnog kina prikazano je "SYS ERR" ili "UPDATE NG".

 1. Isključite kabel glavnog napajanja, a zatim ga ponovno uključite.
 2. Uključite napajanje Blu-ray Disc / DVD sustava kućnog kina.
 3. Ako se stanje nakon ponovne nadogradnje ne popravi, uklonite disk nadogradnje iz sustava te izbrišite datoteke nadogradnje s računala.
 4. Ponovno preuzmite nadogradnju i ponovite cijeli gornji postupak kako biste stvorili novi disk nadogradnje i instalirali nadogradnju upravljačkog softvera.
 5. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Sony.


Nakon umetanja diska nadogradnje ne prikazuje se "UPDATE" [AŽURIRANJE] na prednjoj ploči prikaza.

Uklonite disk nadogradnje iz sustava te izbrišite datoteke nadogradnje s računala. Ponovno preuzmite nadogradnju i ponovite cijeli gornji postupak kako biste stvorili novi disk nadogradnje i instalirali nadogradnju upravljačkog softvera.Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.

Ponovno uključite sustav s diskom nadogradnje u ulagaču. Nadogradnja bi se trebala automatski pokrenuti.Datoteka nadogradnje UPDATA_13x011.ZIP koju sam preuzeo s web-mjesta ne može se izlučiti.

Preuzimanje možda nije uspjelo. Izbrišite preuzetu datoteku i ponovno preuzmite datoteku nadogradnje.Nadogradnja upravljačkog softvera nije dovršena nakon više od 30 minuta izvršavanja.

 1. Isključite kabel napajanja izmjeničnom strujom (kabel glavnog napajanja) iz zidne utičnice (glavno napajanje), a zatim ga ponovno nakon nekoliko minuta uključite.
 2. Uključite napajanje Blu-ray Disc / DVD sustava kućnog kina.
 3. Ponovno izvršite postupak nadogradnje s diska
 4. Ako se stanje nakon ponovne nadogradnje ne popravi, kontaktirajte Sony.