Modeli na koje se ovo odnosi

Ove informacije primjenjive su za sljedeće modele Blu-ray diska / DVD sustav kućnog kina:

 • BDV-E670W / E370 / E870 / E970W / F500 / F700 / IZ1000W

Informacije o preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno, a s najnovijom verzijom upravljačkog softvera možete još bolje iskoristiti prednosti svojeg Blu-ray playera.

 • Naziv: Upravljački softver za Blu-ray Disc / DVD sustav kućnog kina na verziju M04.R.789
 • Datum izdavanja: 02/01/2015
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšajte sigurnost enkripcije
 • Ograničenja: samo za Blu-ray Discove / DVD sustave kućnog kina koji su prodani u Europi. U svim zemljama ne prodaju se svi modeli

Zahtjevi sustava

Vaš je upravljački softver možda već ažuriran, a naročito ako imate novi model Blu-ray Disca / DVD sustava kućnog kina. Ako je broj verzije M04.R.789 ili viši, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, lako ćete na sljedeći način provjeriti koju verziju upravljačkog softvera imate:

 1. Uključite TV i Blu-ray Disc / DVD sustav kućnog kina. Provjerite je li namješten na ulaz vašeg Blu-ray Disca / povezan s DVD sustavom kućnog kina, pa ako je player povezan s HDMI 2 utičnicom, odaberite HDMI 2 kao ulaz
 2. Uzastopce pritišćite gumb "FUNCTION" [FUNKCIJA] dok se funkcija "BD/DVD" ne pojavi na prednjoj ploči prikaza
 3. Ako počne reproducirati disk, pritisnite STOP i pričekajte da se prikaže zaslon izbornika XrossMediaBar™ (XMB™)
 4. Na traci XrossMediaBarTM označite Setup > System Settings (Postavljanje > Postavke sustava), a zatim pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite ENTER
 5. Označite System Information (Informacije o sustavu), a zatim odaberite ENTER
 6. Na zaslonu TV-a broj verzije upravljačkog softvera izgleda ovako: "Software Version M04.R.789 " - ako je broj verzije M04.R.789 ili viši, već imate najnoviju verziju upravljačkog softvera.

Instalirajte

Za ažuriranje upravljačkog softvera na Blu-ray Discu / DVD sustavu kućnog kina postoje dva laka načina:

 1. Sony Home Audio i Video : Učitavanje upravljačkog softwarea  

  • Prije preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke pažljivo i temeljito pročitajte sve informacije. Nepoštivanje uputa može dovesti do neodazivanja playera ili potrebe za njegovim popravkom
  • Ovaj je pomoćni program samo za uporabu s Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System playerima koji su prodani u Europi. U svim zemljama ne prodaju se svi modeli
  • Da biste uporabili ovaj način nadogradnje, potrebno je da je player ispravno povezan na aktivnu internetsku vezu.
  • Da biste proveli nadogradnju upravljačkog softvera, potrebno je da je player ispravno povezan na kompatibilni televizor.
  • Postupak nadogradnje upravljačkog softvera obično traje 15 do 30 minuta, ovisno o konfiguraciji sustava i mrežnoj vezi

  Upute:

  • Prije početka:
  1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System player.

  2. Povežite LAN terminal na Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System na internetski izvor pomoću Ethernet kabela.

  3. Uključite Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System player.

  4. Ako je neki disk u playeru, uklonite ga.

  • Provođenje nadogradnje:
  1. Na traci xross media bar™ pomoću strelica na daljinskom upravljaču označite "Setup" - "Network Update" [Postavljanje - Ažuriranje mreže], a zatim pritisnite tipku ENTER.

  2. Na televizoru se prikazuje poruka "Perform version update?" [Provesti ažuriranje verzije?].

  3. Odaberite "OK", a zatim pritisnite tipku ENTER.

  4. Počinje postupak preuzimanja, a zaslon preuzimanja prikazuje se na zaslonu televizora.

  5. Tijekom preuzimanja na zaslonu televizora i prednjoj ploči prikaza playera prikazuje se poruka "*/9".

   Napomena : Simbol "*" mijenja se od "0" do "9," pokazujući napredak preuzimanja.

  6. Nakon dovršetka preuzimanja počinje nadogradnja,a na prednjoj ploči prikaza playera pojavljuje se "UPDATING".

  7. Tijekom instalacije nadogradnje na prednjoj ploči prikaza playera prikazuje se poruka "UPDATING".

  8. Nadogradnja upravljačkog softvera je dovršena kada se na prednjoj ploči prikaza playera pojavi "COMPLETE" [ZAVRŠI].

   UPOZORENJE!! Ne upravljajte niti ne isključujte player dok se ne prikaže ova poruka. To bi moglo dovesti do neodzivanja Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System playera ili do potrebe za njegovim popravkom.

  9. Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System player automatski će se isključiti.

  10. Uključite Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System player.

  11. Provjerite trenutnu verziju upravljačkog softvera kako biste potvrdili da je nadogradnja uspješno instalirana.

   Napomena: Ako su posljednje tri znamenke broja verzije 789, nadogradnja upravljačkog softvera je uspješna.

  Mogući problemi vezani uz mrežno ažuriranje


  Na prednjoj ploči prikaza izmjenjuju se poruke "UPDATE" [AŽURIRANJE] i "INCOMPLETE " [NEDOVRŠENO].

  1. Isključite kabel glavnog napajanja, a zatim ga ponovno uključite
  2. Uključite napajanje Blu-ray Disc / DVD sustava kućnog kina
  3. Ponovno provedite postupak mrežne nadogradnje
  4. Ako se stanje nakon ponovne nadogradnje ne popravi, kontaktirajte Sony

  Pri izvršavanju mrežne nadogradnje na zaslonu televizijskog prijemnika nalazi se poruka "Connection status cannot be confirmed" [Status veze ne može se potvrditi], a vi ne možete nadograditi upravljački softver.

  Problem može biti u mrežnoj vezi. Provjerite jesu li mrežne postavke Blu-ray Disca/DVD sustava kućnog kina ispravne.

  1. Provjerite je li LAN kabel uključen u priključnicu.
  2. Provjerite postavku mreže, a zatim provjerite ima li Blu-ray Disc/DVD sustav kućnog kina vlastitu IP adresu. Ako koristite proxy poslužitelj, umjesto naziva glavnog proxy poslužitelja u polje "Proxy Server" [Proxy poslužitelj] upišite IP adresu proxy poslužitelja koji koristite.
  3. Zatim ponovno provedite postupak mrežne nadogradnje

  Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.

  Ponovno uključite sustav. Zatim ponovno provedite postupak mrežne nadogradnje.


  Ako se Blu-ray Disc/DVD sustav kućnog kina uključi nakon provođenja nadogradnje, na prednjoj ploči prikaza stalno se pojavljuje poruka "WELCOME" [DOBRODOŠLI].

  Kontaktirajte Sony.


  Nadogradnja upravljačkog softvera (Ne radi se o preuzimanju) nije dovršena nakon više od 30 minuta izvršavanja.

  1. Isključite kabel napajanja izmjeničnom strujom (kabel glavnog napajanja) iz zidne utičnice (glavno napajanje), a zatim ga ponovno nakon nekoliko minuta uključite
  2. Uključite napajanje Blu-ray Disc / DVD sustava kućnog kina
  3. Ponovno provedite postupak mrežne nadogradnje
  4. Ako se stanje nakon ponovne nadogradnje ne popravi, kontaktirajte Sony.


  Sustav ne podržava izlazni 3D signal nakon 3D ažuriranja čak i ako je sustav povezan na 3D-kompatibilni TV.  Povežite 3D-kompatibilni TV HDMI vezom.

  Provedite sljedeće:

  1. Pritisnite ""HOME"" (POČETNI).
   Na zaslonu TV-a pojavljuje se početni izbornik
  2. Za odabir "Setup" pritisnite
  3. Za odabir "Screen Settings" (Postavke zaslona) pritisnite , a zatim pritisnite Enter.
  4. Za odabir "Output Video Format" (Izlazni video format) pritisnite , a zatim pritisnite Enter.
  5. Za odabir "HDMI" pritisnite , a zatim pritisnite Enter.
  6. Odaberite "Auto" (Automatski), a zatim pratite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • UPDATA_M04R789.ZIP