Informacije o preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno, a s najnovijom verzijom upravljačkog softvera možete još bolje iskoristiti prednosti svojeg Blu-ray playera.

 • Datum izdavanja: 02/01/2015
 • Naziv: Upravljački softver za Blu-ray Disc / DVD sustav kućnog kina na verziju M07.R.0631
 • Modeli na koje se ovo odnosi: BDV-E280, BDV-E380, BDV-E780W, BDV-E880, BDV-E980W, BDV-EF200, BDV-L600, BDV-L800(M)
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšajte sigurnost enkripcije
 • Ograničenja: samo za Blu-ray Discove / DVD sustave kućnog kina koji su prodani u Europi. U svim zemljama ne prodaju se svi modeli.

Priprema

Vaš je upravljački softver možda već ažuriran, a naročito ako imate novi model Blu-ray Disca / DVD sustava kućnog kina. Ako je broj verzije M07.R.0631 ili viši, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, lako ćete na sljedeći način provjeriti koju verziju upravljačkog softvera imate:

 1. Uključite TV i Blu-ray Disc / DVD sustav kućnog kina. Provjerite je li namješten na ulaz vašeg Blu-ray Disca / povezan s DVD sustavom kućnog kina, pa ako je player povezan s HDMI 2 utičnicom, odaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Uzastopce pritišćite gumb "FUNCTION" [FUNKCIJA] dok se funkcija "BD/DVD" ne pojavi na prednjoj ploči prikaza.
 3. Ako počne reproducirati disk, pritisnite STOP i pričekajte da se prikaže zaslon izbornika XrossMediaBar™ (XMB™).
 4. Na traci XrossMediaBarTM označite Setup > System Settings (Postavljanje > Postavke sustava), a zatim pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite ENTER.
 5. Označite System Information (Informacije o sustavu), a zatim odaberite ENTER.
 6. Na zaslonu TV-a broj verzije upravljačkog softvera izgleda ovako: "Software Version M07.R.0631 " - ako je broj verzije M07.R.0631 ili viši, već imate najnoviju verziju upravljačkog softvera.

Za ažuriranje upravljačkog softvera na Blu-ray Discu / DVD sustavu kućnog kina postoje dva laka načina:

Načini za ažuriranje upravljačkog softvera na Blu-ray Discu / DVD sustavu kućnog kina:
Što vam je potrebnoZašto koristiti ovaj način?
Internet / mreža
***PREPORUČENO***

 • Ethernet kabel za povezivanje Blu-ray Disca / DVD sustava kućnog kina s internetom
 • Kako biste se uvjerili da je Blu-ray Disc / DVD sustav kućnog kina povezan:
  • aktivnom internetskom vezom
  • kompatibilnim TV-om
Ovaj način preporučujemo jer je najlakši i najbrži način ažuriranja upravljačkog softvera.
Upotreba CD-R-a na koji se može snimati
 • Računalo s pisačem CD-a
 • Potpuno novi CD-R na koji se može snimati i koji nije izgreben
Ako se ne možete povezati s internetom, na ovaj način ažurirajte svoj upravljački softver.

Ažuriranje pomoću CD-R-a na koji se može snimati i računala

Preporučujemo vam da za ažuriranje, ako možete, koristite internet. Ako ne, upotrijebite ovaj način. Ažuriranje preuzmite na računalo, spržite ga na prazan disk, a zatim prenesite na Blu-ray Disc / DVD sustav kućnog kina.

Preporučujemo sljedeće operacijske sustave: Windows® Vista®, ili Windows® 7.

Kako osigurati da ažuriranje glatko protekne

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Evo kako možete postići uspješno ažuriranje od prve:

 • Pažljivo pročitajte upute ili biste mogli završiti oštećivanjem svojeg Blu-ray Disca / DVD sustav kućnog kina.
 • Ne isključujte Blu-ray Disc / DVD sustav kućnog kina niti ga ne isključujte iz napajanja tijekom ažuriranja.
 • Ne pritišćite nijednu tipku osim tipki koje su navedene u uputama.

Na računalo preuzmite ažuriranje:

 1. Pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete
 2. Preuzmite datoteku UPDATA_M07R0631.ZIP na svoje računalo pamteći u koji ste ju direktorij preuzeli.
 3. Na računalu pronađite tu datoteku, desno na nju kliknite, zatim kliknite Properties (Svojstva). Provjerite iznosi li njezina veličina 70,8 MB (74,277,177 bajtova)

  Svojstva datoteke

Stvorite disk:

 1. Izlučite datoteku na računalo. Izlučene datoteke zovu se MSB07-FW.BIN i MSB07-FW.ID
 2. Snimite datoteke MSB07-FW.BIN i MSB07-FW.ID na prazan CD na koji se može snimati. Korisite softver za prženje CD-a? Odaberite univerzalni UDF format diska (UDF).
  Korištenje formata ISO9660 može proizvesti neispravan disk ažuriranja.

Prenesite ažuriranje na player

Najprije pripremite opremu, a zatim ažuriranje prenesite na player.

Pripremite opremu:

 1. Uključite TV i provjerite je li namješten na ulaz na koji je povezan vaš Blu-ray Disc / DVD sustav kućnog kina. (Ako je player povezan na utičnicu HDMI 2, kao ulaz odaberite HDMI 2.)
 2. Uključite Blu-ray Disc/DVD sustav kućnog kina.
 3. Uzastopce pritišćite gumb "FUNCTION" [FUNKCIJA] dok se funkcija "BD/DVD" ne pojavi na prednjoj ploči prikaza - nadogradnju možete provesti samo kada je odabrana funkcija "BD/DVD". Ako počne reproducirati disk, pritisnite STOP i pričekajte da se prikaže zaslon izbornika XrossMediaBar™ (XMB™).
 4. Na daljinskom upravljaču odaberite "Quick Start Mode" (Način brzog pokretanja) - pazite da je "Quick Start Mode" (Način brzog pokretanja) postavljen na "Off" (Isključeno), jer inače nadogradnja upravljačkog softvera možda neće uspjeti.
 5. Disk postavite u player i zatvorite ulagač diska.

Prenesite ažuriranje:

 1. Nakon učitavanja diska na TV-u se prikazuje poruka Perform version update? (Provesti ažuriranje verzije?).
 2. Pomoću daljinskog upravljača odaberite OK , a zatim pritisnite ENTER.
 3. Ažuriranje počinje.
 4. Tijekom ažuriranja na prednjoj ploči prikaza vidjet ćete poruku UPDATING (AŽURIRANJE).
 5. Kada se na prednjoj ploči prikaza pojavi poruka COMPLETE (DOVRŠENO) ažuriranje je dovršeno. Sustav se automatski isključuje.- Ne koristite sustav niti ga sami ne isključujte dok se ažuriranje ne dovrši.
 6. Ponovo uključite sustav.
 7. Provjerite verziju upravljačkog softvera. Ako je broj verzije M07.R.0631, ažuriranje upravljačkog softvera je uspješno.

Mogući problemi

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem upravljačkog softvera Blu-ray Disca/DVD sustava kućnog kina pomoću računala i diska.

 • Na prednjoj ploči prikaza izmjenjuju se poruke "UPDATE" [AŽURIRANJE] i "ERROR" [POGREŠKA].
  1. Isključite sustav i odspojite kabel izmjenične struje.
  2. Uključite napajanje Blu-ray Disc / DVD sustava kućnog kina.
  3. Izvadite disk.
  4. Pokušajte ponoviti postupak s diskom ažuriranja.
   I dalje ne radi? Obratite se korisničkoj podršci tvrtke Sony

 • Nakon umetanja diska poruka "UPDATING" (AŽURIRANJE) ne prikazuje se na prednjoj ploči.
  Ponovno uključite sustav s diskom nadogradnje u ulagaču. Nadogradnja bi se trebala automatski pokrenuti.
 • Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja
  Uključite player s diskom u ulagaču. Ažuriranje bi se trebalo automatski ponovno pokrenuti.

 • Datoteka ažuriranja UPDATA_M07R0631.ZIP koju sam preuzeo s web-mjesta ne može se izlučiti.
  Jeste li datoteku uspješno preuzeli? Pokušajte izbrisati datoteku i ponovno je preuzeti.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i još nije gotovo
  1. Isključite kabel izmjenične struje iz strujne utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite.
  2. Uključite Blu-ray Disc/DVD sustav kućnog kina.
  3. Pokušajte ponoviti postupak s diskom ažuriranja.
   I dalje ne radi? Obratite se korisničkoj podršci tvrtke Sony

Sony Home Audio i Video : Učitavanje upravljačkog softwarea  

Ovaj način preporučujemo jer je najlakši način ažuriranja Za njega je obično potrebno 15-30 minuta. Najprije postavite opremu, a zatim putem interneta preuzmite ažuriranje na svoj Blu-ray Disc / DVD sustav kućnog kina.

Što vam je potrebno:

 • Ethernet kabel za povezivanje Blu-ray Disca / DVD sustava kućnog kina s internetom
 • aktivnom internetskom vezom
 • kompatibilnim TV-om

Kako osigurati da ažuriranje glatko protekne

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Evo kako možete postići uspješno ažuriranje od prve:

 • Pažljivo pročitajte upute ili biste mogli završiti oštećivanjem svojeg Blu-ray Disca / DVD sustav kućnog kina.
 • Ne isključujte Blu-ray Disc / DVD sustav kućnog kina niti ga ne isključujte iz napajanja tijekom ažuriranja.
 • Ne pritišćite nijednu tipku osim tipki koje su navedene u uputama.

Postavite opremu:

 • Uključite TV i provjerite je li namješten na ulaz na koji je povezan vaš Blu-ray Disc / DVD sustav kućnog kina. (Ako je player povezan na utičnicu HDMI 2, kao ulaz odaberite HDMI 2.)
 • LAN terminal na Blu-ray Disc / DVD sustavu kućnog kina povežite na internetski izvor pomoću Ethernet kabela.
 • Uključite Blu-ray Disc/DVD sustav kućnog kina - Ako je disk u playeru, izvadite ga.
 • Uzastopce pritišćite gumb "FUNCTION" [FUNKCIJA] dok se funkcija "BD/DVD" ne pojavi na prednjoj ploči prikaza - nadogradnju možete provesti samo kada je odabrana funkcija "BD/DVD"
 • Na traci XrossMediaBar TM pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite Setup > System Settings (Postavljanje > Postavke sustava), a zatim odaberite ENTER.
 • Na daljinskom upravljaču odaberite "Quick Start Mode" (Način brzog pokretanja) - pazite da je "Quick Start Mode" (Način brzog pokretanja) postavljen na "Off" (Isključeno), jer inače nadogradnja upravljačkog softvera možda neće uspjeti.

Dohvatite ažuriranje:

 • Na traci XrossMediaBar TM pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite Setup > Network Update (Postavljanje > Mrežno ažuriranje), a zatim odaberite ENTER.
 • Poruka Perform version update? (Provesti ažuriranje verzije?) prikazuje se na TV-u.
 • Pomoću daljinskog upravljača odaberite OK , a zatim pritisnite ENTER.
 • Počinje postupak preuzimanja, a na TV-u se prikazuje zaslon preuzimanja.
 • Tijekom preuzimanja na TV-u ćete vidjeti poruku DL */9. Tijekom postupka preuzimanja simbol * se mijenja u 0 i raste do 9 .
 • Ažuriranje počinje nakon dovršetka preuzimanja.
 • Tijekom ažuriranja na prednjoj ploči prikaza ćete vidjeti poruku UPDATING (AŽURIRANJE).
 • Kada se na prednjoj ploči prikaza pojavi poruka COMPLETE (DOVRŠENO) ažuriranje je dovršeno. Sustav se automatski isključuje.- Ne koristite sustav niti ga sami ne isključujte dok se ažuriranje ne dovrši.
 • Ponovo uključite sustav.
 • Provjerite verziju upravljačkog softvera. Ako je broj verzije M07.R.0631, ažuriranje upravljačkog softvera je uspješno.

Mogući problemi

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem upravljačkog softvera Blu-ray Disca / DVD sustava kućnog kina putem interneta.

 • Na prednjoj ploči prikaza izmjenjuju se poruke "UPDATE" [AŽURIRANJE] i "ERROR" [POGREŠKA].
  1. Isključite sustav i odspojite kabel izmjenične struje.
  2. Uključite napajanje Blu-ray Disc / DVD sustava kućnog kina.
  3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje. I dalje ne radi? Obratite se korisničkoj podršci tvrtke Sony

 • Na TV-u se prikazuje poruka "Connection status cannot be confirmed" (Status veze ne može se potvrditi).
  Problem može biti u mrežnoj vezi.
  1. Provjerite je li LAN kabel povezan.
  2. U postavkama mreže provjerite ima li Blu-ray Disc / DVD sustav kućnog kina vlastitu IP adresu. (Ako koristite proxy poslužitelj, umjesto naziva glavnog proxy poslužitelja u polje "Proxy Server" (Proxy poslužitelj) upišite IP adresu proxy poslužitelja koji koristite.)
  3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.

 • Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.
  Uključite player i ponovno pokušajte provesti ažuriranje.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i još nije gotovo.
  1. Isključite kabel izmjenične struje iz strujne utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite.
  2. Uključite Blu-ray Disc/DVD sustav kućnog kina.
  3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
   I dalje ne radi? Obratite se korisničkoj podršci tvrtke Sony