Modeli na koje se ovo odnosi

Ove su informacije za sljedeće modele:
 • FDR-AX100E

Informacije o preuzimanju

 • Naziv:Ažuriranje softvera sustava ver.3.10 za FDR-AX100E (Windows)
 • Datum izdanja:26/04/2016
 • Prednosti i poboljšanja
  • Fotoaparat sad može snimati XAVC S format s kompatibilnim karticama SDHC i SDXC

   * Prilikom snimanja videozapisa u formatu XAVC S potrebna je SD brzina Class10 ili UHS brzina klase U1 ili veća. (Prilikom snimanja brzinom od 100 Mbps ili više potrebna je UHS brzina klase U3).
   *Kada se SDHC memorijska kartica upotrebljava za snimanje videozapisa formata XAVC S videozapisa, snimljeni videozapisi bit će razdijeljeni u datoteke veličine 4 GB. Podijeljene datoteke mogu se integrirati u jedinstvenu datoteku pomoću funkcije PlayMemories Home

Zahtjevi sustava

Operativni sustavi

Najnovija verzija ažuriranja softvera sustava kompatibilna je s najčešće korištenim verzijama sustava Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Napomene:
  * Starter izdanje nije podržano.

Računalni hardver

Najnovija verzija ažuriranja softvera sustava kompatibilna je sa sljedećim hardverom:
 • Prostor na tvrdom disku: 200 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena:Prije ažuriranja softvera sustava zatvorite sve ostale aplikacijske softvere.
 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Potpuno napunjen komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FV70 ili adapter za izmjeničnu struju AC-L200
   Napomena: Ažuriranje se može provesti samo ako pokazivač razine napunjenosti baterije pokazuje (tri oznake) ili više. Preporučujemo da odaberete potpuno napunjenu bateriju.
 • USB-kabel isporučen s fotoaparatom

  Napomena: Uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB-kabelom.

Preuzmite

Važne napomene:

 • Prilikom ažuriranja softvera sustava upotrijebite potpuno napunjen komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FV70 ili adapter za izmjeničnu struju AC-L200.
 • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte komplet baterija ili adapter izmjenične struje; u suprotnom fotoaparat možda više neće raditi zbog iznenadnog prekida napajanja.
 • Prije toga, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu.
 • Postupak ažuriranja upravljačkog softvera traje približno 15 minuta. Preporučujemo da pazite da računalo ne prijeđe u stanje mirovanja ili hibernaciju. Ako se to dogodi (prekidajući ažuriranje), ponovno pokrenite postupak ažuriranja od početka.

Preuzimanje programa za ažuriranje upravljačkog programa:

 1. Prijavite se kao korisnik s pravima administratora.
 2. Pri dnu stranice pročitajte izjavu o ograničenju odgovornosti te klikom na potvrdni okvir potvrdite svoju suglasnost s uvjetima i odredbama. Zatim kliknite gumb Download (Preuzmi).
 3. Započet će preuzimanje datoteke Update_FDRAX100V310.exe.
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

  Za korisnike sustava Windows 8.1 ili Windows 10:

  U početnim postavkama programa Internet Explorer ažurirana datoteka bit će spremljena u mapi Downloads (Preuzimanja). Na Početnom zaslonu kliknite pločicu Desktop (Radna površina) i u Exploreru pronađite preuzetu datoteku u mapi Downloads (Preuzimanja).

Instalirajte

Nakon uspješnog preuzimanja datoteke spremni ste za instaliranje ažuriranja softvera sustava ver. 3.10 za FDR-AX100E.

1. korak: Pokrenite program za ažuriranje upravljačkog programa Firmware Updater

 1. Zatvorite sve otvorene programe na računalu.
 2. Dvaput kliknite datoteku Update_FDRAX100V310.exe koju ste preuzeli kako biste pokrenuli program za ažuriranje upravljačkog programa.


  Otvara se prozor programa za ažuriranje upravljačkog programa Firmware Updater.

 3. Uključite kameru

  U skladu s uputama iz prozora programa za ažuriranje upravljačkog softvera odaberite [Menu] - [Setup] - [Connection] - [USB Connection] (Izbornik > Postavljanje > Veza - USB veza) na fotoaparatu i provjerite je li odabarano Mass Storage (Masovna pohrana).

  Ako je odabran drugi način pohrane, a ne Mass Storage (Masovna pohrana), odaberite Mass Storage (Masovna pohrana).

 4. Prije toga, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu. Fotoaparat priključite na računalo pomoću isporučenog USB-kabela.
  Napomena: Ako je fotoaparat povezan na računalo, LCD zaslon fotoaparata se isključuje. Prijeđite na sljedeći korak.

  Ako računalo ne može pronaći fotoaparat, na zaslonu računala prikazat će se poruka " Could not find the camera for this update." (Nije moguće pronaći fotoaparat za ovo ažuriranje). Ako do toga dođe, pokušajte sljedeće.
  - Odspojite USB-kabel i ponovno ga priključite.
  - Ako računalo ima više USB-priključaka, pokušajte spojiti na njih. Provjerite imate li administratorska prava na svojem računalu.


 5. Provjerite je li na programskoj traci u donjem desnom kutu zaslona računala prikazana ikona "Sigurno ukloni hardver".
 6. Nakon što ste navedeno provjerili, kliknite Next (Dalje) u prozoru programa Firmware Updater. Slika u nastavku prikazat će se u prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera i Slijedite upute na računalu prikazuje se na LCD zaslonu fotoaparata.

  Napomena: Od ovog trenutka ne isključujte fotoaparat dok se ne dovrši ažuriranje softvera sustava.

  računalofotoaparat

 7. Nakon što ste navedeno potvrdili, kliknite [Next] (Sljedeće). Trenutačna verzija i verzija nakon ažuriranja pojavit će se u donjem lijevom dijelu zaslona.
 8. Nakon što potvrdite da je trenutačna verzija postavljena na ver.3.00 ili stariju,kliknite [Next] (Sljedeće).

  Potrebno je ažuriranje.

  Ako se prikaže zaslon u nastavku, ažuriranje nije potrebno. Prema poruci zaustavite USB-vezu i kliknite Finish (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite baterijski modul, ponovno umetnite bateriju i uključite fotoaparat.
  Ažuriranje nije potrebno.

 9. Kliknite na ikonu "Sigurno ukloni hardver" na traci zadataka u donjem desnom kutu zaslona računala kako biste prekinuli USB vezu
  Napomena: Neka USB-kabel ostane priključen i nakon prekida USB-veze na računalu provodeći gornji postupak.

 10. Da biste izvršili resetiranje kamere, pritisnite OK (U redu) na LCD-zaslonu.

  Napomena: Kad pritisnete gumb OK (U redu), zaslon se isključuje. Prijeđite na sljedeći korak.
 11. U prozoru programa Firmware Updater kliknite Next (Dalje).
 12. Nakon ponovnog postavljanja provjerava se ponovno povezivanje fotoaparata i pojavljuje se zaslon prikazan u nastavku.
 13. Za pokretanje ažuriranja kliknite Run (Pokreni). Tijekom ažuriranja pojavljuje se traka napretka (približno 15 minuta).
  Napomena: Tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat ni odspajajte USB-kabel.

 14. Nakon ažuriranja, kamera će se automatski ponovno pokrenuti i može biti prikazana poruka "Recovering data. Please wait..." (Vraćanje podataka u tijeku...Pričekajte...) na nekoliko minuta prije ponovnog pokretanja. Kliknite Finish (Završi) kada se donja slika pojavi na LCD-zaslonu.

 15. Odspojite USB kabel.

2. korak: Provjerite je li verzija softvera sustava fotoaparata ver. 3.10.

 1. Pritisnite [Menu] - [Setup] - [General Settings] - [Version] (Izbornik - Postavljanje - Opće postavke - Verzija) na kameri. Ako se ver. 3.10 prikazuje, tada je verzija softvera sustava ver. 3.10.