Modeli na koje se ovo odnosi

Ove su informacije za sljedeće modele:
 • HDR-AS15

Informacije o preuzimanju

 • Naziv:ažuriranje upravljačkog softvera verzije 3.00 za HDR-AS15 (Windows)
 • Datum izdanja:24/06/2013
 • Prednosti i poboljšanja
  • Tijekom radnje inteligentnog daljinskog upravljanja možete prebaciti na modus kopiranja/daljinskog upravljanja preko pametnog telefona.
  • Promijenjene su sljedeće stavke izbornika i zadne postavke:
   • [SEND] je izbrisano. Možete spojiti fotoaparat preko Wi-Fi veze samo u modusu snimanja.
   • Zadana postavka za [A.OFF] (Automatsko siključivanje) promijenjena je na [60 s] s postavke [10 s].
   • Zadana postavka za [RMOTE] (Daljinski) promijenjena je na [ON] s postavke [OFF].

  Pogledajte Priručnik za rad i saznajte kako koristiti nove funkcije.

  Napomena: Ažurirajte "PlayMemories Mobile" na najnoviju verziju (Ver. 3.00 ili noviju) prije nego pokrenete funkciju inteligentnog daljinskog upravljanja.

  Sljedeće koristi i poboljšanja u odnosu na prethodni program ažuriranja (Ver. 2.00) uključeni su u verziji 3.00.

  • Progressive Scan (PS) modus snimanja (1920 x 1080/60p)
   Dostupan za snimanje jasne slike u sceni koja se brzo kreće pomoću snimanja pri visokoj brzini prijelaza sličica
  • Odabir scene u modusu VODA
   Postavite na "Modus vode" kao prikladnu White Balance (WB) postavku za snimanje pod vodom
  • Postavka isključivanja ZVUČNOG SIGNALA
   • Zvuk snimanja i postavke je uključen.
   • Uključen zvuk snimanja, isključen zvuk postavke.
   • Zvuk snimanja i postavke je isključen.

  Pogledajte Priručnik za rad i saznajte kako koristiti nove funkcije.

  Prikaži popis licencija.

Zahtjevi sustava

Operativni sustavi

Najnovija verzija ažuriranja upravljačkog programa kompatibilna je s najčešće korištenim verzijama sustava Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
  Napomene:
  * Starter izdanje nije podržano.

Računalni hardver

Najnovija verzija ažuriranja upravljačkog programa kompatibilna je sa sljedećim hardverom:
 • Prostor na tvrdom disku: 200 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Prije ažuriranja upravljačkog programa zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Potpuno napunjeni baterijski modul NP-BX1 ili NP-FG1 s mogućnošću ponovnog punjenja
   Napomena: Ažuriranje se može provesti samo ako pokazivač razine napunjenosti baterije pokazuje (tri oznake) ili više. Preporučujemo da odaberete potpuno napunjenu bateriju.
 • USB-kabel isporučen s fotoaparatom

  Napomena: Uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB-kabelom.

Preuzmite

Važne napomene:

 • Kod ažuriranja upravljačkog programa upotrijebite potpuno napunjeni baterijski modul NP-BX1 ili NP-FG1 s mogućnošću ponovnog punjenja.
 • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte bateriju, jer u suprotnom fotoaparat možda više neće raditi zbog iznenadnog prekida napajanja.
 • Prije toga, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu.

Preuzimanje programa za ažuriranje upravljačkog programa:

 1. Prijavite se kao korisnik s pravima administratora.
 2. Pri dnu stranice pročitajte izjavu o ograničenju odgovornosti te klikom na potvrdni okvir potvrdite svoju suglasnost s uvjetima i odredbama. Zatim kliknite gumb Download (Preuzmi).
 3. Započet će preuzimanje datoteke [Update_CAMAS15V300.exe].
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

  Za korisnike sustava Windows 8:

  U početnim postavkama Internet Explorera ažurirana datoteka bit će spremljena u mapi [Downloads] (Preuzimanja). Na Početnom zaslonu kliknite pločicu [Desktop] (Radna površina) i u Exploreru pronađite preuzetu datoteku u mapi [Downloads] (Preuzimanja).

Instalirajte

Nakon preuzimanja datoteke, spremni ste za instaliranje ažuriranja upravljačkog programa ver. 3.00 za HDR-AS15.

1. korak: Pokrenite program za ažuriranje upravljačkog programa Firmware Updater

 1. Zatvorite sve otvorene programe na računalu.
 2. Dvaput kliknite datoteku [Update_CAMAS15V300.exe] koju ste preuzeli kako biste pokrenuli program za ažuriranje upravljačkog programa.


  Otvara se prozor programa za ažuriranje upravljačkog programa Firmware Updater.

 3. Prije toga, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu. Fotoaparat priključite na računalo pomoću isporučenog USB-kabela.
  Napomena: USB Mode (Način rada s USB-om) pojavljuje se na LCD-monitoru fotoaparata.

  Ako računalo ne može pronaći fotoaparat, na zaslonu računala prikazat će se poruka " Could not find the camera for this update." (Nije moguće pronaći fotoaparat za ovo ažuriranje). Ako do toga dođe, pokušajte sljedeće.
  - Odspojite USB-kabel i ponovno ga priključite.
  - Ako računalo ima više USB-priključaka, pokušajte spojiti na njih. Provjerite imate li administratorska prava na svojem računalu.


  Kad se fotoaparat poveže s računalom pomoću USB-kabela, poruka koja traži ponovno pokretanje računala mogla bi se ponekad pojaviti na zaslonu računala. U tom slučaju, uklonite baterijski modul ili adapter izmjenične struje, ponovno pokrenite računalo i slijedite postupak od koraka "2. Start up Firmware Updater" (Pokretanje programa Firmware Updater).
 4. Provjerite je li na programskoj traci u donjem desnom kutu zaslona računala prikazana ikona "Sigurno ukloni hardver".
 5. Nakon što ste navedeno provjerili, kliknite Next (Dalje) u prozoru programa Firmware Updater. Slika 1 pojavljuje se u prozoru programa Firmware Updater, a slika 2 pojavljuje se na LCD zaslonu fotoaparata.

  Napomena: Od sada ne isključujte fotoaparat dok se ne dovrši ažuriranje upravljačkog programa.

  Slika 1Slika 2

 6. Nakon provjere zaslona, na Slikama 1 i 2 kliknite [Next] (Dalje). Trenutačna inačica i inačica nakon ažuriranja pojavit će se u donjem lijevom dijelu zaslona. (Slika 3)
 7. Nakon što provjerite da je trenutačna verzijaver. 2.00 ili starija, kliknite [Next] (Sljedeće).
  Ako se pojavi zaslon prikazan na slici 4, ažuriranje nije potrebno. Prema poruci zaustavite USB-vezu i kliknite Finish (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite baterijski modul, ponovno umetnite bateriju i uključite fotoaparat.

  Slika 3: Potrebno je ažuriranje.

  Slika 4: Ažuriranje nije potrebno.

 8. Kliknite ikonu "Sigurno ukloni hardver" na programskoj traci u donjem desnom dijelu zaslona računala kako biste zaustavili USB-vezu prema uputi sa slike 5.
  Napomena: Neka USB-kabel ostane priključen i nakon prekida USB-veze na računalu provodeći gornji postupak.
  Slika 5

 9. Pritisnite gumb [Enter] kako biste proveli resetiranje fotoaparata.

  Napomena: Kad pritisnete gumb [ENTER], zaslon se isključuje. Prijeđite na sljedeći korak.
 10. U prozoru programa Firmware Updater kliknite Next (Dalje) (slika 5).
 11. Nakon resetiranja, provjerava se ponovno povezivanje fotoaparata i pojavljuje se zaslon sa slike 6.
 12. Za pokretanje ažuriranja kliknite Run (Pokreni). Tijekom ažuriranja pojavljuje se traka napretka (približno 10 minuta).
  Napomena: Tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat ni odspajajte USB-kabel.
  Slika 6

 13. Kad je ažuriranje dovršeno, pojavljuje se zaslon prikazan na slici 7. Kliknite Finish (Završi) i odspojite USB-kabel.
  Slika 7

 14. Isključite fotoaparat, uklonite baterijski modul te ponovno umetnite bateriju i uključite fotoaparat.

2. korak: Provjerite je li verzija upravljačkog programa fotoaparata Ver.3.00.

 1. Pritisnite gumb NEXT (Sljedeće) za prikaz [SETUP], a potom pritisnite gumb ENTER.
 2. Pritisnite gumb NEXT kako bi se prikazao [PLAY] Ako se [PLAY] pojavi, verzija upravljačkog programa je Ver.3.00.