Modeli na koje se ovo odnosi

Ove su informacije za sljedeće modele:
 • HDR-AS30V

Informacije o preuzimanju

Zahtjevi sustava

Operativni sustavi

Najnovija verzija ažuriranja upravljačkog programa kompatibilna je s najčešće korištenim verzijama sustava Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
  Napomene:
  * Starter izdanje nije podržano.

Računalni hardver

Najnovija verzija ažuriranja upravljačkog programa kompatibilna je sa sljedećim hardverom:
 • Prostor na tvrdom disku: 200 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Prije ažuriranja upravljačkog programa zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Potpuno napunjeni baterijski modul NP-BX1 s mogućnošću ponovnog punjenja
   Napomena: Ažuriranje se može provesti samo ako pokazivač razine napunjenosti baterije pokazuje (tri oznake) ili više. Preporučujemo da odaberete potpuno napunjenu bateriju.
 • USB-kabel isporučen s fotoaparatom

  Napomena: Uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB-kabelom.

Preuzmite

Važne napomene:

 • Kod ažuriranja upravljačkog programa upotrijebite potpuno napunjeni baterijski modul NP-BX1 s mogućnošću ponovnog punjenja.
 • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte bateriju, jer u suprotnom fotoaparat možda više neće raditi zbog iznenadnog prekida napajanja.
 • Prije toga, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu.

Preuzimanje programa za ažuriranje upravljačkog programa:

 1. Prijavite se kao korisnik s pravima administratora.
 2. Pri dnu stranice pročitajte izjavu o ograničenju odgovornosti te klikom na potvrdni okvir potvrdite svoju suglasnost s uvjetima i odredbama. Zatim kliknite gumb Download (Preuzmi).
 3. Započet će preuzimanje datoteke Update_CAMAS30V300.exe.
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

  Za korisnike sustava Windows 8:

  U početnim postavkama programa Internet Explorer ažurirana datoteka bit će spremljena u mapi Downloads (Preuzimanja). Na Početnom zaslonu kliknite pločicu Desktop (Radna površina) i u Exploreru pronađite preuzetu datoteku u mapi Downloads (Preuzimanja).

Instalirajte

Nakon preuzimanja datoteke, spremni ste za instaliranje ažuriranja upravljačkog programa ver. 3.00 za HDR-AS30V.

1. korak: Pokrenite program za ažuriranje upravljačkog programa Firmware Updater

 1. Zatvorite sve otvorene programe na računalu.
 2. Dvaput kliknite datoteku Update_CAMAS30V300.exe koju ste preuzeli kako biste pokrenuli program za ažuriranje upravljačkog programa.


  Otvara se prozor programa za ažuriranje upravljačkog programa Firmware Updater.

 3. Prije toga, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu. Fotoaparat priključite na računalo pomoću isporučenog USB-kabela.
  Napomena: USB Mode (Način rada s USB-om) pojavljuje se na LCD-monitoru fotoaparata.

  Ako računalo ne može pronaći fotoaparat, na zaslonu računala prikazat će se poruka " Could not find the camera for this update." (Nije moguće pronaći fotoaparat za ovo ažuriranje). Ako do toga dođe, pokušajte sljedeće.
  - Odspojite USB-kabel i ponovno ga priključite.
  - Ako računalo ima više USB-priključaka, pokušajte spojiti na njih. Provjerite imate li administratorska prava na svojem računalu.


  Kad se fotoaparat poveže s računalom pomoću USB-kabela, poruka koja traži ponovno pokretanje računala mogla bi se ponekad pojaviti na zaslonu računala. U tom slučaju uklonite baterijski modul ili adapter izmjenične struje, ponovno pokrenite računalo i slijedite postupak od 2. koraka "Start up Firmware Updater" (Pokretanje programa Firmware Updater).
 4. Provjerite je li na programskoj traci u donjem desnom kutu zaslona računala prikazana ikona "Sigurno ukloni hardver".
 5. Nakon što ste navedeno provjerili, kliknite Next (Dalje) u prozoru programa Firmware Updater. Slika 1 pojavljuje se u prozoru programa Firmware Updater, a slika 2 pojavljuje se na LCD zaslonu fotoaparata.

  Napomena: Od sada ne isključujte fotoaparat dok se ne dovrši ažuriranje upravljačkog programa.

  Slika 1Slika 2

 6. Nakon provjere zaslona, na slikama 1 i 2 kliknite Next (Dalje). Trenutačna verzija i verzija nakon ažuriranja pojavit će se u donjem lijevom dijelu zaslona. (Slika 3)
 7. Nakon što provjerite je li Current Cersion (Trenutačna verzija) Ver.2.00 ili niža, kliknite Next (Dalje).
  Ako se pojavi zaslon prikazan na slici 4, ažuriranje nije potrebno. Prema poruci zaustavite USB-vezu i kliknite Finish (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite baterijski modul, ponovno umetnite bateriju i uključite fotoaparat.

  Slika 3: Potrebno je ažuriranje.

  Slika 4: Ažuriranje nije potrebno.

 8. Kliknite ikonu "Sigurno ukloni hardver" na programskoj traci u donjem desnom dijelu zaslona računala kako biste prekinuli USB-vezu prema uputi sa slike 5.
  Napomena: Neka USB-kabel ostane priključen i nakon prekida USB-veze na računalu provodeći gornji postupak.
  Slika 5

 9. Pritisnite u sredinu gumba s višestrukim opcijama kako biste proveli resetiranje fotoaparata.

  Napomena: Kad pritisnete gumb ENTER, zaslon se isključuje. Prijeđite na sljedeći korak.
 10. U prozoru programa Firmware Updater kliknite Next (Dalje) (slika 5).
 11. Nakon resetiranja, provjerava se ponovno povezivanje fotoaparata i pojavljuje se zaslon sa slike 6.
 12. Za pokretanje ažuriranja kliknite Run (Pokreni). Tijekom ažuriranja pojavljuje se traka napretka (približno 10 minuta).
  Napomena: Tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat ni odspajajte USB-kabel.
  Slika 6

 13. Kad je ažuriranje dovršeno, pojavljuje se zaslon prikazan na slici 7. Kliknite Finish (Završi) i odspojite USB-kabel.
  Slika 7

 14. Isključite fotoaparat, uklonite baterijski modul te ponovno umetnite bateriju i uključite fotoaparat.

2. korak: Provjerite je li verzija upravljačkog programa fotoaparata Ver.3.00.

 1. Pritisnite gumb NEXT (Sljedeće) za prikaz [SETUP], a potom pritisnite gumb ENTER.
 2. Pritisnite gumb NEXT (Sljedeće) za prikaz Wi-Fi, a potom pritisnite gumb ENTER.
 3. Pritisnite gumb NEXT (Sljedeće) za prikaz MULTI; ako je prikazano MULTI, verzija upravljačkog softvera je Ver. 3.00.