Modeli na koje se ovo odnosi

Ove su informacije za sljedeće modele:
 • SLT-A99
 • SLT-A99V

Informacije o preuzimanju

 • Naziv:Firmware update Ver.1.02 for SLT-A99 (Windows)
 • Datum izdanja:27/08/2013
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Dodatak za modus HDMI simultanog izlaza: tijekom modusa standby kod snimanja videozapisa, fotoaparat će moći prikazati videozapis od 50 sličica u sekundi bez smetnji na vanjskom monitoru koji je spojen preko HDMI i LCD zaslona fotoaparata.
   Napomena: fotoaparat treba biti u modusu Movie (Videozapis) uz stavku [HDMI Info. Display] (HDMI informacijski zaslon) stavljenu na [Off] (Isključeno).

Sljedeće koristi i poboljšanja u odnosu na prethodni program ažuriranja uključeni su u verziji 1.02:

 • Omogućava podršku za sljedeću "Dual AF" funkciju usklađenih objektiva: SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z
 • Omogućava podršku za sljedeće automatske kompenzacijske usklađene objektive: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Provjerite verziju upravljačkog softvera svojeg fotoaparata

Da biste provjerili verziju upravljačkog softvera svojeg fotoaparata, pratite upute u nastavku
Ako je verzija upravljačkog softvera ver.1.02 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Izbornik] --> Setup [Postavljanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija upravljačkog softvera prikazuje se kao na donjoj slici.

Zahtjevi sustava

Operativni sustavi

Najnovija verzija ažuriranja upravljačkog programa kompatibilna je s najčešće korištenim verzijama sustava Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
  Napomene:
  * Starter izdanje nije podržano.

Računalni hardver

Najnovija verzija ažuriranja upravljačkog programa kompatibilna je sa sljedećim hardverom:
 • Prostor na tvrdom disku: 200 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Prije ažuriranja upravljačkog softvera zatvorite sve ostale aplikacijske softvere.
 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Potpuno napunjeni baterijski modul s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FM500H
   ili
   Adapter izmjenične struje AC-PW10AM (prodaje se zasebno)
   Napomena: Ažuriranje se može provesti samo ako pokazivač razine napunjenosti baterije pokazuje (tri oznake) ili više. Preporučujemo vam da upotrijebite potpuno napunjenu bateriju ili adapter izmjenične struje AC-PW10AM (prodaje se zasebno).
 • USB kabel isporučen s fotoaparatom
  Napomena: Ažurirani rad ne jamči se s bilo kojim drugim USB kabelom.

Preuzmite

Važne napomene:

 • Prilikom ažuriranja upravljačkog softvera koristite potpuno napunjeni baterijski modul s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FM500H ili adapter izmjenične struje AC-PW10AM (prodaje se zasebno).
 • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte bateriju ili adapter izmjenične struje; u suprotnom fotoaparat možda više neće raditi zbog iznenadnog prekida napajanja.
 • Prije toga iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu.
 • Tijekom ažuriranja ne prekrivajte senzore okulara ; u suprotnom bi se LCD monitor mogao prebaciti na Tražilo. Ako na LCD monitoru ništa ne vidite, pritisnite [gumb FINDER / LCD (TRAŽILO / LCD)].
 1. Prijavite se kao korisnik s pravima administratora.
 2. Na dnu stranice pročitajte izjavu o odricanju od odgovornosti te se klikom na potvrdni okvir suglasite s uvjetima i odredbama. Zatim kliknite gumb Download [Preuzmi].
 3. Započet će preuzimanje datoteke [Update_SLTA99V102.exe] (89.7 MB (94 068 856 bytes)).
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

Instalirajte

Pokrenite program za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater

 1. Zatvorite sve trenutno otvorene programe na računalu.
 2. Dvostruko kliknite datoteku [Update_SLTA99V102.exe] koju ste preuzeli kako biste pokrenuli program za ažuriranje upravljačkog softvera.


  Otvara se prozor programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater.

 3. Prema uputama u prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater na fotoaparatu odaberite Menu [Izbornik] --> Setup [Postavljanje] --> USB Connection [USB veza], a zatim provjerite je li odabrana mogućnost Mass Storage [Masovna pohrana].
  Ako je odabran drugi način pohrane, a ne Mass Storage [Masovna pohrana], odaberite Mass Storage [Masovna pohrana]. 4. Ako to još niste učinili, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu.
 5. Fotoaparat priključite na računalo pomoću isporučenog USB kabela.
  Napomena: USB Mode [USB način rada] pojavljuje se na LCD monitoru fotoaparata.
 6. Provjerite je li na programskoj traci u donjem desnom kutu zaslona računala prikazana ikona "Sigurno ukloni hardver".
 7. Nakon što ste gore navedeno provjerili kliknite Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater. Slika 1 pojavljuje se u prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater, a slika 2 pojavljuje se na LCD zaslonu fotoaparata.
  • Tijekom ažuriranja prilikom klika na Next [Dalje] ne prekrivajte senzore okulara ( na slici 2.1); u suprotnom bi se LCD monitor mogao prebaciti na Tražilo. Ako na LCD monitoru ništa ne vidite, pritisnite [gumb FINDER / LCD (TRAŽILO / LCD)] ( na slici 2.1).
  • Ako se na LCD zaslonu fotoaparata ne pojavi slika 2, isključite USB kabel iz fotoaparata i prijeđite na "Postupak oporavka" detaljno opisan na dnu ove stranice.
  Napomena: Od sada ne isključujte fotoaparat dok se ne dovrši ažuriranje upravljačkog softvera.
  Slika 1Slika 2
  Slika 2.1

 8. Nakon provjere zaslona na slikama 1 i 2 kliknite Next [Dalje] Trenutna verzija i verzija nakon ažuriranja pojavit će se u donjem lijevom dijelu zaslona. (Slika 3)
 9. Nakon što potvrdite da je Current Version [Trenutna verzija]Ver.1.01 or lower kliknite Next [Dalje].
  Ako se pojavi zaslon prikazan na slici 4, ažuriranje nije potrebno. Prema poruci zaustavite USB vezu i kliknite Finish [Završi]. Isključite fotoaparat, uklonite baterijski modul ili adapter izmjenične struje, vratite bateriju ili ponovno povežite adapter izmjenične struje pa uključite fotoaparat.
  Slika 3: Potrebno je ažuriranje.

  Slika 4: Ažuriranje nije potrebno.

 10. Kliknite ikonu "Sigurno ukloni hardver" na programskoj traci u donjem desnom dijelu zaslona računala kako biste zaustavili USB vezu prema uputi sa slike 5.
  Napomena: USB kabel ostavite povezanim i nakon zaustavljanja USB veze na računalu gornjim postupkom.
  Slika 5

 11. Pritisnite središte [multiselektora] kako biste proveli resetiranje fotoaparata.


  Napomena: Kad se pritisne središte [multiselektora] zaslon se isključuje. Prijeđite na sljedeći korak.
 12. U prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater kliknite Next [Dalje] (slika 5).
 13. Nakon resetiranja provjerava se ponovno povezivanje fotoaparata i pojavljuje se zaslon sa slike 6.
 14. Za pokretanje ažuriranja kliknite Pokreni. Tijekom ažuriranja pojavljuje se traka napretka (približno 5 minuta).
  Napomena: Tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat niti ne odspajajte USB kabel.
  Slika 6

 15. Kad je ažuriranje dovršeno pojavljuje se zaslon prikazan na slici 7. Kliknite Završi i odspojite USB kabel.
  Slika 7

 16. Isključite fotoaparat, uklonite baterijski modul ili adapter izmjenične struje, vratite bateriju ili ponovno povežite adapter izmjenične struje pa uključite fotoaparat.

Provjerite je li verzija upravljačkog softvera fotoaparata Ver.1.02.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Izbornik] --> Setup [Postavljanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija upravljačkog softvera prikazuje se kao na donjoj slici.

Postupak oporavka

Ako uspostavljanje USB veze nije bilo uspješno, pratite upute u nastavku:

 1. Uključite fotoaparat.
 2. Istodobno pritisnite gumbe MENU [IZBORNIK], Playback [Reprodukcija] i MOVIE [FILM].
 3. Tijekom pritiskanja ovih gumba isključite fotoaparat.
 4. Otpustite gumbe i pričekajte više od 30 sekundi.
 5. Ponovno istodobno pritisnite gumbe MENU [IZBORNIK], Playback [Reprodukcija] i MOVIE [FILM].
 6. Tijekom pritiskanja ovih gumba uključite fotoaparat.
 7. Otpustite gumbe.

Nakon provođenja gornjeg postupka pokušajte ponovno ažurirati počinjući od koraka 2.3.