Modeli na koje se ovo odnosi

Ove su informacije primjenjive na sljedeće STR modele:

 • STR-DA2800ES

Informacije o preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno, a s najnovijom verzijom upravljačkog softvera možete još bolje iskoristiti prednosti svojeg AV prijemnik.

 • Naziv: Upravljački softver AV prijemnika na verziju 1065
 • Datum izdavanja: 29/07/2015
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Improves the playback of FLAC files
 • Ograničenja: Samo za upotrebu s AV prijemnicima prodanim u Europi. U svim zemljama ne prodaju se svi modeli.

Zahtjevi sustava

Vaš je upravljački softver možda već ažuriran, a naročito ako imate novi model AV prijemnika. Ako je broj verzije 1065 ili viši, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, lako ćete na sljedeći način provjeriti koju verziju upravljačkog softvera imate:

 1. Uključite TV i provjerite je li namješten na ulaz na koji je povezan vaš AV prijemnik pa ako je prijemnik povezan na utičnicu HDMI 2, kao ulaz odaberite HDMI 2.
 2. Uključite AV prijemnik.
 3. Na daljinskom upravljaču pritisnite AMP (POJAČALO), zatim HOME (POČETNI), pa prije nastavka pričekajte da se na televizoru pojavi početni izbornik.
 4. Na izborniku Home (Početni) označite Settings (Postavke) a zatim pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite ENTER .
 5. Na izborniku Settings (Postavke) označite System Settings (Postavke sustava), a zatim pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite ENTER.
 6. Označite System Information (Informacije o sustavu), a zatim odaberite ENTER.
 7. Na zaslonu TV-a broj verzije upravljačkog softvera izgleda ovako:
  "Software Version 1065" - ako je broj verzije 1065 ili viši, već imate najnoviju verziju upravljačkog softvera.

Instalirajte

Što vam je potrebno:

 • Ethernet kabel za povezivanje AV prijemnika s internetom
 • aktivna internetska veza
 • kompatibilni TV

Kako osigurati da ažuriranje glatko protekne

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Evo kako možete postići uspješno ažuriranje od prve:

 • Pažljivo pročitajte upute ili biste mogli završiti oštećivanjem svojeg AV prijemnika.
 • Ne isključujte AV prijemnik - niti ga tijekom ažuriranja ne isključujte iz napajanja.
 • Ne pritišćite nijednu tipku osim tipki koje su navedene u uputama.

Postavite opremu:

 1. Uključite TV i provjerite je li namješten na ulaz na koji je povezan vaš AV prijemnik pa ako je prijemnik povezan na utičnicu HDMI 2, kao ulaz odaberite HDMI 2.
 2. Povežite LAN terminal na AV prijemniku na internetski izvor pomoću Ethernet kabela.
 3. Uključite AV prijemnik.

Dohvatite ažuriranje:

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite AMP (POJAČALO), zatim HOME (POČETNI), pa prije nastavka pričekajte da se na televizoru pojavi početni izbornik.
 2. Na izborniku Home (Početni) označite Settings (Postavke) a zatim pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite ENTER .
 3. Na izborniku Settings (Postavke) označite Network Update (Mrežno ažuriranje), a zatim pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite ENTER.
 4. Poruka Perform version update? (Provesti ažuriranje verzije?) prikazuje se na TV-u.
 5. Pomoću daljinskog upravljača odaberite OK , a zatim pritisnite ENTER.
 6. Počinje postupak preuzimanja, a na TV-u se prikazuje zaslon preuzimanja.
 7. Tijekom preuzimanja na TV-u ćete vidjeti poruku "*/9". Tijekom postupka preuzimanja simbol * se mijenja u 0 i raste do 9 .
 8. After the download is complete, the upgrade starts and ON / STANDBY light on the front panel starts blinking.
 9. Nakon dovršetka nadogradnje AV prijemnik će se automatski ponovno pokrenuti. . Ne koristite prijemnik niti ga sami ne isključujte dok se ažuriranje ne dovrši
 10. Provjerite verziju upravljačkog softvera. Ako je broj verzije 1065, ažuriranje upravljačkog softvera je uspješno.

Pitanja i odgovori

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem upravljačkog softvera AV prijemnika putem interneta.

Na TV-u se prikazuje poruka "Connection status cannot be confirmed" (Status veze ne može se potvrditi).
Problem može biti u mrežnoj vezi.

 1. Provjerite je li LAN kabel povezan.
 2. U postavkama mreže provjerite ima li AV prijemnik vlastitu IP adresu. (Ako koristite proxy poslužitelj, umjesto naziva glavnog proxy poslužitelja u polje "Proxy Server" (Proxy poslužitelj) upišite IP adresu proxy poslužitelja koji koristite.)
 3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.

Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.
Uključite prijemnik i ponovno pokušajte provesti ažuriranje.

Postupak ažuriranja (korak 8 u dijelu "Preuzmi gornje ažuriranje") već traje preko 60 minuta i još nije dovršen

 1. Isključite kabel izmjenične struje iz strujne utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite.
 2. Uključite AV prijemnik.
 3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
  I dalje ne radi? Obratite se korisničkoj podršci tvrtke Sony