Informacije o preuzimanju

Dodatne funkcije:
 1. Moguće je pretvaranje poruka u Macromedia Flash (SWF) datoteke. Možete pretvarati poruke računala u Macromedia Flash (SWF) datoteku određivanjem veličine slike, kvalitete zvuka, odredišta, efekta (postupno pojavljivanje/uklizavanje). Pretvorena Flash (SWF) datoteka može se reproducirati u programu Flash Player Version 6 ili novijem te u internetskom pregledniku s instaliranim dodatkom za Flash Player Version 6 ili noviji.
 2. Podržane su JPEG datoteke koje nisu snimljene pomoću Visual IC recordera. U prethodnim verzijama softvera Visual and Voice Editor bilo je moguće koristiti samo one slike koje su snimljene pomoću Visual IC recordera kao slike za naslovnice ili oznake. Sada je moguće registriranje JPEG datoteka koje nisu snimljene Visual IC recorderom kao slike za naslovnice ili oznake.
 3. Učinjena su i druga poboljšanja kako bi se ispravile neke softverske pogreške.

Informacije o prethodnim poboljšanjima potražite u datoteci "read me".

Primjenjivi proizvod:

Ovaj program nadogradnje primjenjiv je samo na sljedeći softver:

 • Visual and Voice Editor Versions 1.0 i 1.1.

OS:

 • Windows® XP Media Center Edition 2005
 • Windows® XP Media Center Edition 2004
 • Windows® XP Media Center Edition
 • Windows® XP Professional
 • Windows® XP Home Edition
 • Windows® 2000 Professional
 • Windows® Millennium Edition
 • Windows® 98 Second Edition

Za korisnike operacijskog sustava Windows® XP

 • Prilikom instaliranja ovog ažuriranja programa prijavite se na računalo s računom grupe administratora.

Za korisnike operacijskog sustava Windows® 2000 Professional

 • Prilikom instaliranja ovog ažuriranja programa prijavite se na računalo s korisničkim imenom administratora.

Za preuzimanje programa pratite sljedeći postupak.

Instalirajte

Za preuzimanje datoteke nadogradnje "VVE1.2.01eUpgrade.EXE" (14.783KB) pratite sljedeći postupak:

 1. Stvorite mapu pod nazivom VVE_Up na svojem C pogonu.
 2. Preuzmite datoteku "VVE1.2.01eUpgrade.EXE" i spremite je u "VVE_Up".
 3. Nakon dovršetka preuzimanja provjerite veličinu datoteke na sljedeći način:
  • U programu Windows Explorer odaberite Prikaz -> Pojedinosti.
  • Ako je veličina datoteke jednaka (14.783KB), preuzimanje je uspješno dovršeno.
  • U suprotnom, izbrišite sve preuzete datoteke i ponovno provedite preuzimanje.
Postupak instalacije

Nakon dovršetka preuzimanja nadogradite program prema sljedećem postupku.

 1. Zatvorite sve trenutno otvorene aplikacije.
 2. Idite na Start, a zatim kliknite Pokreni.
 3. U dijaloškom okviru Pokreni upišite C:\VVE_Up\VVE1.2.01eUpgrade.EXE, a zatim kliknite OK za početak instalacije. (U ovom je slučaju programska datoteka VVE1.2.01eUpgrade.EXE preuzeta u mapu C:\VVE_Up)
 4. Kada se pojavi poruka "Visual and Voice Editor uspješno je instaliran." kliknite Završi.
 5. Sada je dovršen cijeli posao za nadogradnju. Ponovno pokrenite računalo.
 6. Na jedan od sljedeća dva načina provjerite je li nadogradnja uspješno dovršena:
  • Otvorite datoteku "\Program Files\Sony\ Visual and Voice Editor \Readme.txt". Ako se u tekstu spominje "Improvements (Version 1.2.01)" nadogradnja je uspješno dovršena.Ili
  • Otvorite "Visual and Voice Editor", a zatim odaberite About Visual and Voice Editor [O programu Visual and Voice Editor] iz izbornika Pomoć. Ako je u dijaloškom okviru About Visual and Voice Editor [O programu Visual and Voice Editor] prikazano "Visual and Voice Editor Version 1.2.01.01120", nadogradnja je uspješno dovršena.

Za početak preuzimanja prihvatite donju izjavu o odricanju od odgovornosti

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • VVE1.2.01eUpgrade.EXE

Veličina datoteke

 • 14.44 Mb