Kad ažurirate na ovu verziju, postavke fotoaparata će se ponovno incijalizirati. Zbog toga preporučamo da spremite trenutne postavke prije ažuriranja. Možete upotrijebiti funkciju Save/Load Settings (Spremi/učitaj postavke) za spremanje trenutnih postavki na memorijsku karticu i ponovno upisivanje nakon ažuriranja.

NAPOMENA: za detalje o načinu spremanja postavki i stavki koje možete spremiti pogledajte odjeljak Save/Load Settings (Postavke spremi/učitaj) u Vodiču za pomoć.

Windows

Mac