• Dimenzije (Š x V x D)

    230 x 39 x 194 mm

   • Masa

    0,9 kg

   • Reprodukcija

    Da

   • Veliko povećanje rez. (Precision CinemaHD nadogr.)

    Da

   • HDMI®

    Da (480i/ 480p/ 720p/ 1080i/ 1080p (60 Hz))

   • DVD 24p izlaz

    Da

   • Koaksijalni, optički

    Da

   • 24p True Cinema™

    Da

   • NTSC/PAL

    Da/Da

   • Deep Color

    Da (16 bita)

   • Ugrađena Wi-Fi® tehnologija

    Da (2,4 GHz)

   • Roditeljska kontrola

    Da

   • Čuvar zaslona/Lako post./PhotoTV HD

    Da/Da/Da

   • Prikaz uživo/titl/preporuka

    Da/Da

   • Roditeljska kontrola

    Da

   • USB tipkovn. (samo 101)/Aut. pripr.

    Da (samo 101)

   • BRAVIA Sync

    Da

   • Prikaz slajdova s fotogr. uz glazbu

    Da

   • Internetski preglednik

    Da

   • Ulazni i izlazni terminali

    1 HDMI izlaz (stražnji), 1 koaksijalni audio izlaz (stražnji), 1 USB ulaz (prednji), 1 Ethernet priključak (stražnji)

   • Potrošnja energije

    9,5 W

   • Potrošnja energije (mrežno stanje pripravnosti) – priključci

    4,2 W (Ethernet) / 4,2 W (HDMI CEC) / 4,2 W (Wi-Fi®) / 4,5 W (svi priključci i mreže povezani)

   • Aktivirano stanje pripravnosti

    20 minuta

   • Potrošnja energije (isključen uređaj)

    nije dostupno

   • Prekidač za uključivanje/isključivanje bežičnih mreža

    Kako biste omogućili/onemogućili, postavite "Internet Settings" (Internetske postavke) pod "Network Settings" (Mrežne postavke) na "Wireless Setup (built-in)/Wired Setup" (Bežična konfiguracija (ugrađeno) / Žična konfiguracija)

   • Aktivirano mrežno stanje pripravnosti – priključci

    20 minuta (Ethernet, HDMI CEC, Wi-Fi®)

   • Potrošnja energije (stanje pripravnosti)

    0,2 W

   • *

    (žične veze automatski deaktiviraju bežične)

  • Upute za uporabu
  • Daljinski upravljač (RMT-B126A)
  • Baterije (vrsta AAA) x 2
  • Kartica za registraciju korisnika
  • Jamstveni list