• Dimenzije (Š x V x D)

    230 x 39 x 194 mm

   • Masa

    0,8 kg

   • Reprodukcija

    Usporena reprodukcija (unaprijed/unatrag), Nasumična reprodukcija, Play / Stop / Pause, REV/ FWD, Reprodukcija prethodnog/ sljedećeg, koraka (FWD/REV)

   • Veliko povećanje rez. (Precision CinemaHD nadogr.)

    Da

   • HDMI®

    Da (480i/ 480p/ 720p/ 1080i/ 1080p (60 Hz))

   • DVD 24p izlaz

    Da

   • Koaksijalni, optički

    Da

   • 24p True Cinema™

    Da

   • Pretvaranje 2D›3D

    Ne

   • Deep Color

    Da (16 bita)

   • Ugrađena Wi-Fi® tehnologija

    (2,4 GHz / MIMO)

   • Roditeljska kontrola

    Da

   • Čuvar zaslona/Lako post./PhotoTV HD

    Ne/Da/Ne

   • Ažuriranje programskih datoteka

    Da (mreža, USB)

   • Prikaz uživo/titl/preporuka

    Da/Da/Da

   • Roditeljska kontrola

    Da

   • USB tipkovn. (samo 101)/Aut. pripr.

    Da (samo 101)

   • BRAVIA Sync

    Da

   • Prikaz slajdova s fotogr. uz glazbu

    Da

   • Ulazni i izlazni terminali

    1 HDMI izlaz (stražnji), 1 koaksijalni digitalni audio izlaz (stražnji), 1 USB ulaz (prednji), 1 Ethernet priključak (stražnji)

   • Potrošnja energije

    9,2 W

   • Potrošnja energije (mrežno stanje pripravnosti) – priključci

    0,5 W (Ethernet, HDMI-CEC, Wi-Fi) / 0,8 W (svi priključci i mreže povezani)

   • Aktivirano stanje pripravnosti

    Nakon 20 minuta

   • Potrošnja energije (isključen uređaj)

    nije dostupno

   • Prekidač za uključivanje/isključivanje bežičnih mreža

    Da biste to omogućili/onemogućili, mogućnost "Internetske postavke" u odjeljku "Mrežne postavke" postavite na "Bežična konfiguracija (ugrađeno) / Žična konfiguracija".

   • Aktivirano mrežno stanje pripravnosti – priključci

    Nakon 20 minuta (Ethernet / HDMI-CEC / Wi-Fi)

   • Potrošnja energije (stanje pripravnosti)

    0.3 W

  • Upute za uporabu
  • Daljinski upravljač (RMT-VB201U)
  • Baterije (vrsta AAA) x 2
  • Kartica za registraciju korisnika
  • Jamstveni list