• Dimenzije (Š x V x D)

    230 x 39 x 194 mm

   • Masa

    0,8 kg

   • Reprodukcija

    Da

   • Veliko povećanje rez. (Precision CinemaHD nadogr.)

    Da

   • HDMI®

    Da

   • DVD 24p izlaz

    Da

   • Koaksijalni, optički

    Da

   • 24p True Cinema™

    Da

   • NTSC/PAL

    Da/Da

   • Deep Color

    Da (16 bita)

   • Roditeljska kontrola

    Da

   • Čuvar zaslona/Lako post./PhotoTV HD

    Da/Da/Da

   • Prikaz uživo/titl/preporuka

    Da/Da

   • Roditeljska kontrola

    Da

   • USB tipkovn. (samo 101)/Aut. pripr.

    Da (samo 101)

   • BRAVIA Sync

    Da

   • Prikaz slajdova s fotogr. uz glazbu

    Da

   • Internetski preglednik

    Da

   • Ulazni i izlazni terminali

    HDMI izlaz 1 (stražnji), USB ulaz 1 (prednji), koaksijalni audio izlaz 1 (stražnji), Ethernet priključak 1 (stražnji)

   • Potrošnja energije

    9,5 W

   • Potrošnja energije (mrežno stanje pripravnosti) – priključci

    3,8 W (Ethernet) / 3,8 W (HDMI CEC) / 4,5 W (svi priključci i mreže povezani)

   • Aktivirano stanje pripravnosti

    20 minuta

   • Potrošnja energije (isključen uređaj)

    nije dostupno

   • Aktivirano mrežno stanje pripravnosti – priključci

    20 minuta (Ethernet, HDMI CEC)

   • Potrošnja energije (stanje pripravnosti)

    0,2 W

  • Daljinski upravljač (RMT-B128P)
  • Baterije (AAA x 2)
  • Jamstveni list