Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • UBP-X500

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšava kvalitetu boje nekih SDR sadržaja
 • Poboljšava stabilnost HDMI veze

Prethodne prednosti i poboljšanja

 • Poboljšava mogućnost reprodukcije diskova Ultra HD Blu-ray

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje programskih datoteka na ver. M44.R.0172 za UBP-X500

Verzija datoteke

 • M44.R.0172

Veličina datoteke

 • 130 MB (136 563 923 bajtova)

Datum izdanja

 • 31-05-2022

Priprema

Vaše su programske datoteke možda već ažurirane, a naročito ako imate novi model Blu-ray uređaja za reprodukciju. Ako je broj verzije M44.R.0172 ili noviji, ne trebate provesti ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete jednostavno provjeriti koju verziju programskih datoteka imate:

 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaz na koji je priključen Blu-ray uređaj za reprodukciju, ako je uređaj za reprodukciju priključen na HDMI 2 ulaz, kao ulaz odaberite HDMI 2.
 2. Uključite Blu-ray uređaj za reprodukciju. Ako počne reproducirati disk, pritisnite STOP (Zaustavi) i pričekajte dok ne vidite izbornik Home Screen (Početni zaslon).
 3. Na Home Screen (Početni zaslon), odaberite SetupSystem Settings (Postavljanje → Postavke sustava), a zatim odaberite ENTER (Unos) s pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču.
 4. Odaberite System Information (Informacije o sustavu) i odaberite ENTER (Unos).
 5. Na TV zaslonu, ako je broj verzije M44.R.0172 ili noviji, već imate najnoviju verziju programskih datoteka.

Postoje dva jednostavna načina za ažuriranje programskih datoteka na Blu-ray uređaju za reprodukciju:

MetodaŠto vam je potrebnoZašto upotrebljavati ovu metodu?
Internet/mreža
(PREPORUČENO)
 • Ethernet kabel ili bežični usmjerivač za povezivanje Blu-ray uređaja za reprodukciju na internet
 • Kako biste bili sigurni da je Blu-ray uređaj za reprodukciju povezan na:
  • aktivnu internetsku vezu
  • kompatibilni televizor
Ovu metodu preporučujemo jer je najlakši i najbrži način ažuriranja programskih datoteka.
USB uređaj za pohranu
 • računalo
 • USB uređaj za pohranu
Ako se ne možete povezati na internet, programske datoteke ažurirajte na ovaj način.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje Blu-ray uređaja za reprodukciju putem interneta

Ovu metodu preporučujemo jer je najlakši način ažuriranja. Obično je potrebno 15 – 30 minuta. Najprije postavite opremu, a zatim putem interneta preuzmite ažuriranje na Blu-ray uređaj za reprodukciju.

Što vam je potrebno:

 • aktivna internetska veza (s pomoću Ethernet kabela ili bežičnog usmjerivača)
 • kompatibilni televizor

Kako osigurati ažuriranje bez problema

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Na ovaj način možete lako izvršiti ažuriranje od prve:

 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u suprotnom mogli oštetiti Blu-ray uređaj za reprodukciju.
 • Tijekom ažuriranja Blu-ray uređaj za reprodukciju nemojte isključivati ili iskopčavati iz napajanja.
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama.

Postavljanje opreme:

 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaz u koji je priključen Blu-ray uređaj za reprodukciju. (Ako je uređaj za reprodukciju priključen na priključak HDMI 2, kao ulaz odaberite HDMI 2.)
 2. Povežite Blu-ray uređaj za reprodukciju na internetski izvor s pomoću Ethernet kabela ili bežične veze putem usmjerivača.
 3. Uključite Blu-ray uređaj za reprodukciju. (Ako se u uređaju za reprodukciju nalazi disk, izvadite ga.)

Preuzimanje ažuriranja:

 1. Na Home Screen (Početni zaslon), odaberite SetupSoftware Update (Postavljanje →Ažuriranje softvera) s pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite Update via Internet (Ažuriranje putem interneta).
 2. Na televizoru će se prikazati potvrda ažuriranja softvera. S pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 3. Poruka Update to a new software version (Ažuriranje na novu verziju softvera) i najnovija verzija softvera prikazat će se na televizoru.
 4. Odaberite Start (Početak), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 5. Postupak ažuriranja započinje i možete vidjeti zaslon ažuriranja na televizoru.
 6. Tijekom ažuriranja na televizoru vidjet ćete traku napretka x % i kapacitet preuzimanja. x mijenja se u 0 i raste do 100 tijekom postupka ažuriranja.
 7. Uređaj za reprodukciju ponovno će se pokrenuti i ažuriranje će se nastaviti. Uređaj za reprodukciju nemojte upotrebljavati ili uključivati tijekom ovog koraka.
 8. Ponovno ćete na televizoru vidjeti traku napretka x % i kapacitet preuzimanja. x mijenja se u 0 i raste do 100 tijekom postupka ažuriranja.
 9. Za završetak ažuriranja uređaj za reprodukciju automatski se isključuje i ponovno pokreće. Nemojte upotrebljavati ili isključivati uređaj za reprodukciju dok se ne dovrši ažuriranje.
 10. Provjerite verziju programskih datoteka. Ako je broj verzije M44.R.0172, ažuriranje programskih datoteka je uspješno.

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem programskih datoteka Blu-ray uređaja za reprodukciju putem interneta.

 • Ako se na televizoru prikazuje poruka Connection status cannot be confirmed (Nije moguće potvrditi status veze) ili This device is not connected to network (Ovaj uređaj nije povezan s mrežom), možda postoji problem s mrežnom vezom:
  1. Za žičanu vezu: provjerite je li LAN kabel priključen između uređaja za reprodukciju i internetskog izvora.
  2. Za bežičnu vezu: provjerite je li bežični usmjerivač uključen i povezan na internetski izvor.
  3. U postavkama mreže provjerite jeste li potvrdili ima li Blu-ray uređaj za reprodukciju vlastitu IP adresu. (Ako upotrebljavate proxy poslužitelj, u polje Proxy Server (Proxy poslužitelj) umjesto naziva proxy glavnog računala unesite IP adresu proxy poslužitelja koji upotrebljavate.)
  4. Povjerite jesu li Physical Connection (Fizička veza) i Internet Access (Internetski pristup) prikazani kao OK (U redu) u Network Settings (Mrežne postavke) Network Connection Status (Status mrežne veze).
  5. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Ako je napajanje prekinuto tijekom ažuriranja, uključite uređaj za reprodukciju i ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Ako ažuriranje traje više od 30 minuta i još nije gotovo:
  1. Isključite kabel za napajanje iz utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite.
  2. Uključite Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju.
  3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
  4. Možete i izravno otkazati mrežni postupak i izravno nastaviti te izvršiti ažuriranje putem USB memorije.
 • Ako se tijekom ažuriranja prikaže poruka Update failed (Ažuriranje nije uspjelo):
  • Provjerite postoji li problem s mrežnom vezom s internetom.
  • Na zaslonu Update failed (Ažuriranje nije uspjelo) odaberite OK (U redu) kako biste ponovili postupak ažuriranja ili Cancel (Otkaži) kako biste zaustavili postupak.
  • Ako poruka ne nestane, preuzmite datoteku programskih datoteka i izvršite ažuriranje putem USB memorije.
  • Možete i izravno otkazati mrežni postupak i izravno nastaviti te izvršiti ažuriranje putem USB memorije.
 • Ako nakon nekoliko pokušaja ažuriranje programskih datoteka i dalje ne radi, preuzmite datoteku programskih datoteka i izvršite ažuriranje putem USB memorije.

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i računala

Preporučujemo vam da za ažuriranje, ako možete, upotrijebite internet. Ako ne, upotrijebite ovu metodu. Ažuriranje preuzmite na računalo, prenesite ga na USB memorijski uređaj, a zatim na Blu-ray uređaj za reprodukciju.

Preporučujemo sljedeće operacijske sustave:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Kako osigurati ažuriranje bez problema

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Na ovaj način možete na početku provjeriti radi li ispravno:

 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u suprotnom mogli oštetiti Blu-ray uređaj za reprodukciju.
 • Tijekom ažuriranja Blu-ray uređaj za reprodukciju nemojte isključivati ili iskopčavati iz napajanja.
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama.

Preuzimanje ažuriranja na računalo:

 1. Pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M44R0172.ZIP na računalo i upamtite u koji ste je direktorij spremili.
 3. Na računalu pronađite tu datoteku, pritisnite na nju desnom tipkom miša i zatim pritisnite Properties (Svojstva). Pobrinite se da je veličina 130 MB (136 563 923 bajtovi).

Prenošenje datoteka ažuriranja na USB uređaj za pohranu:

 1. Izdvojite datoteku na svoje računalo. Naziv izdvojene mape je UPDATE (Ažuriranje).
 2. Provjerite nalaze li se ove četiri datoteke u mapi UPDATE (Ažuriranje): MSB44-FW.BIN, MSB44-FW.ID, MSB44-FW_MB.BIN, and MSB44-FW_MB.ID
 3. Priključite kompatibilan USB uređaj za pohranu na računalo.
  Napomena: Podržani su FAT32 i NTFS.
Za operacijske sustave Windows:
 1. Idite u direktorij u kojem je stvorena mapa i desnom tipkom miša pritisnite mapu UPDATE (Ažuriranje).
 2. Na izborniku pritisnite Send To... (Pošalji na...)
 3. Pritisnite pogon koji predstavlja vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Izmjenjivi disk E:)).
 4. Mapa ažuriranja kopirat će se na vaš USB uređaj.
Za operacijske sustave macOS:
 1. Povucite i ispustite mapu UPDATE (Ažuriranje) u korijensku mapu USB uređaja.
  Napomena: Ažuriranje se neće izvršiti ako se datoteka ne kopira u korijenski direktorij USB uređaja ili ako se promijeni naziv datoteke.

Prijenos ažuriranja na uređaj za reprodukciju

Najprije pripremite opremu, a zatim ažuriranje prenesite na uređaj za reprodukciju.

Pripremanje opreme:
 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaz u koji je priključen Blu-ray uređaj za reprodukciju. (Ako je uređaj za reprodukciju priključen na ulaz HDMI 2, kao ulaz odaberiteHDMI 2)
 2. Uključite Blu-ray uređaj za reprodukciju.
 3. Provjerite da ostali USB uređaji nisu priključeni na Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju, a ako jesu, isključite ih s Blu-ray Disc uređaja za reprodukciju.
Prijenos ažuriranja:
 1. Umetnite USB uređaj za pohranu koji sadrži datoteku ažuriranja u USB ulaz smješten na prednjoj ploči uređaja za reprodukciju.
 2. Na daljinskom upravljaču upotrijebite tipke sa strelicama u izborniku Home Screen (Početni zaslon) kako biste odabrali SetupSoftware Update (Postavljanje → Ažuriranje softvera), a zatim pritisnite ENTER(Unos).
 3. Kada se prikaže potvrda Software Update (Ažuriranje softvera), upotrijebite daljinski upravljač za odabir Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije), zatim odaberite OK (U redu) i pritisnite ENTER (Unos).
 4. Pokreće se ažuriranje.
 5. Tijekom ažuriranja na televizoru vidite traku napretka x %. x mijenja se u 0 i raste do 100 tijekom postupka ažuriranja.
 6. Uređaj za reprodukciju ponovno će se pokrenuti i ažuriranje će se nastaviti. Uređaj za reprodukciju nemojte upotrebljavati ili uključivati tijekom ovog koraka.
 7. Ponovno ćete na televizoru vidjeti traku napretka x %. x mijenja se u 0 i raste do 100 tijekom postupka ažuriranja.
 8. Nakon što ažuriranje završi, uređaj za reprodukciju će se isključiti i automatski ponovno pokrenuti. Nemojte upotrebljavati ili isključivati uređaj za reprodukciju dok se ne dovrši ažuriranje.
 9. Izvadite USB uređaj iz uređaja za reprodukciju.
 10. Provjerite verziju programskih datoteka. Ako je broj verzije M44.R.0172, ažuriranje programskih datoteka je uspješno.

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem programskih datoteka Blu-ray uređaja za reprodukciju putem računala i diska.

 • Ako ne možete odabrati opciju Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije), provjerite sljedeće:
  1. USB uređaj ispravno je priključen na Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju.
  2. USB uređaj formatiran je za podržavanje sustava datoteka (FAT32 i NTFS).
  3. USB uređaj kompatibilan je s Blu-ray Disc uređajem za reprodukciju.
 • Ako se datoteka za ažuriranje preuzeta s web-mjesta ne može izdvojiti, pokušajte izbrisati datoteku i zatim je ponovno preuzeti.
 • Ako se prikazuje poruka There is no update file (Datoteka ažuriranja ne postoji), provjerite je li naziv izdvojene mape UPDATE (Ažuriranje) (velikim slovima) te da su sve datoteke uključene u mapu: MSB44-FW.BIN, MSB44-FW.ID, MSB44-FW_MB.BIN, and MSB44-FW_MB.ID
 • Ako se prikazuje poruka The file is corrupted (Datoteka je oštećena), ponovno preuzmite datoteku ažuriranja i ponovite cijeli postupak.
 • Ako ažuriranje traje više od 30 minuta i još nije gotovo.
  1. Isključite kabel za napajanje iz utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite.
  2. Uključite Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju.
  3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Ako je došlo do prekida napajanja tijekom ažuriranja, uključite Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju i ponovite postupak ažuriranja.