Priključivanje daljinskog upravljača za snimanje uživo na vašu kameru za snimanje

Primjena daljinskog upravljanja na vašoj kameri za snimanje znači da počinjete snimati svoje trčanje, vožnju biciklom ili skateboardom u trenutku kada započne. Daljinski upravljač nosi se na zapešću pa imate potpunu slobodu kretanja, a uz 4 sata trajanja baterije možete snimati na prilično duge staze. Možete upotrijebiti zaslon za daljinsko upravljanje kako biste promatrali snimku tijekom snimanja. Otporan je na vodu do 3 m pa je idealan za surfanje i vodene sportove.


Pripremanje daljinskog upravljača

 1. Otvorite zaslon MENU (Izbornik) i odaberite Network Settings > Connection Setting (Mrežne postavke > Postavka povezivanja)
 2. Odaberite SINGLE (Jedno) povezivanje ako imate samo jednu kameru.
  Odaberite MULTI (Više) povezivanja ako želite koristiti daljinski upravljač s više kamera. Možete koristiti daljinski upravljač s najviše pet kompatibilnih kamera istovremeno.

Registriranje kamere na daljinskom upravljaču

 1. Na zaslonu MENU (Izbornik) odaberite ikonu koja prikazuje kameru i daljinski upravljač
 2. Daljinski upravljač sad je spreman da registrira vašu kameru. U ovom načinu rada ostat će 2 minute pa se pobrinite da registrirate svoju kameru prije isteka vremena
 3. Na kameri odaberite [SETUP] (Postavljanje), a potom [confg] > [Wi-Fi] > [multi] > new (novo)
 4. Na zaslonu će bljeskati riječ [PREP]
 5. Pričekajte da na zaslonu bude prikazano [OK] (U redu), a zatim potvrdite registraciju pritiskom na [REC/ENTER]
 6. Nakon registriranja, na zaslonu će biti prikazano [DONE] (Izvršeno) i nakon 2 sekunde kamera će biti spremna za uporabu

Ako registrirate više kamera, ponovite ove korake.


Povezivanje daljinskog upravljača s kamerom
Nakon registriranja kamere na daljinskom upravljaču, dva uređaja automatski će biti povezana preko Wi-Fi mreže nakon što budu uključena. (Uočit ćete plavo svjetlo na daljinskom upravljaču kada bude uključen.)

Više o povezivanju vaše kamere s daljinskim upravljačem provjerite u priručniku s uputama za vašu kameru.


Zaslon i ikone daljinskog upravljanja
Zaslon daljinskog upravljanja pokazuje vam u kojem je načinu rada vaša kamera i provodi li snimanje.

IkonaZnačenje
Način rada za snimanje fotografija
Način rada za snimanje videozapisa
Način rada za snimanje intervalnih fotografija
Povezano
Obrađuje ili prenosi

Dok kamera snima videozapis ili intervalne fotografije, u kutu odgovarajuće ikone pojavit će se točka:
Spojili ste više kamera i možete pritisnuti gumbe GORE/DOLJE kako biste ih prelazili na zaslonu daljinskog upravljanja. Trenutačno odabrana ikona kamere bit će istaknuta obojenim okvirom.
Glavni zaslon daljinskog upravljanja (Live View) bit će sinkroniziran s LCD-zaslonom odabrane kamere.

Snimanje fotografija i videozapisa

 1. Pritisnite gumb REC/ENTER na daljinskom upravljaču kako biste započeli snimati videozapis ili fotografiju. Ako je spojeno više kamera, svaka će istovremeno primati signal, no može postojati vremenski pomak ovisno o položaju i postavkama kamera
 2. Uočit ćete crveno svjetlo na daljinskom upravljaču kada kamera snima videozapis ili intervalne fotografije
 3. Ponovno pritisnite gumb REC/ENTER kako biste prekinuli snimati

Rješavanje problema

Poruke greške...

IkonaZnačenjeSljedeći korak
Greška na kameriProvjerite radi li pravilno kamera ili memorijska kartica na koju ste spojeni
Nije uspjelo povezivanjeProvjerite je li uključena kamera i je li odabran odgovarajući način rada. Provjerite Wi-Fi vezu i snagu signala.
Povezivanje na nekompatibilnu kameruProvjerite priručnik daljinskog upravljača kako biste bili sigurni da je kamera kompatibilna s daljinskim upravljačem.
BrojZnačenjeSljedeći korak
03-03
03-04
Nije uspjelo povezivanjeProvjerite je li uključena kamera i je li odabran odgovarajući način rada. Provjerite Wi-Fi vezu i snagu signala.
03-05Već je povezan maksimalni broj kameraOdspojite jednu ili više kamera s daljinskog upravljača.