Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • ILME-FX30
 • ILME-FX30B

Informacije o preuzimanju

Napomena: Ovo je ažuriranje dostupno samo za memorijske kartice. Verzije za sustave Windows i macOS nisu isporučene.

Prednosti i poboljšanja

 • Rješavanje problema kad se fotoaparatom ne može ispravno rukovati nakon instalacije ažuriranja softvera sustava na verziju 1.01. Ispričavamo se na neugodnosti.
 • Ovo ažuriranje također uključuje sljedeće pogodnosti ažuriranja na verziju 1.01:
  • Rješavanja problema kad se datoteka filma, koja se zakreće na fotoaparatu, ne zakreće na računalu
  • Rješava problem kad dodirne radnje ne rade u aplikaciji Imaging Edge Mobile kad je opcija DISP (Screen Disp) Set (Postavi DISP (Prikaz zaslona)) postavljena na No Disp. Info. (Nema informacija o prikazu)
  • Poboljšavanje radne stabilnosti fotoaparata

Napomena: Pogledajte Vodič za pomoć za pojedinosti o svim ažuriranim funkcijama.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • BODYDATA.DAT

Verzija datoteke

 • Ver. 1.02

Veličina datoteke

 • 826 707 368 bajtova

Datum izdanja

 • 11-01-2023

Priprema

Provjerite verziju softvera sustava

Slijedite upute u nastavku da biste provjerili verziju softvera sustava. Ako je verzija softvera sustava Ver. 1.02, ažuriranje nije potrebno.

Mjere opreza prilikom ažuriranja s Ver. 1.01 ili starijih

 • Slijedite upute u nastavku da biste provjerili verziju softvera sustava.
  Napomena: Ako se pojavi zaslon postavki Date/Time (Datum i vrijeme) kad uključite fotoaparat, pobrinite se da postavite ispravne vrijednosti datuma i vremena.
 1. Na fotoaparatu odaberite MenuSetupSetup OptionVersion (Postavljanje → Opcije postavljanja → Verzija).
 2. Prikazuje se verzija softvera sustava.

Spremanje podataka softvera sustava na memorijsku karticu

UPOZORENJE! Pobrinite se da je samo jedna datoteka BODYDATA.DAT na memorijskoj kartici. Ako ste upotrebljavali karticu za prethodno ažuriranje, formatirajte memorijsku karticu prije preuzimanja nove datoteke.

Umetnite formatiranu memorijsku karticu u računalo. Spremite podatke u korijenski direktorij memorijske kartice.
Napomena: Nemojte mijenjati naziv datoteke.

Drugi hardver

Izvor napajanja fotoaparata: Upotrijebite potpuno napunjeni komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FZ100.
Napomena: Ažuriranje se jedino može izvršiti kad je razina napajanja baterije tri crtice (ili više) ili više od od 51 %. Preporučujemo da upotrijebite potpuno napunjenu bateriju.

Ažuriranje verzije softvera sustava

Važna obavijest

 • Upotrijebite potpuno napunjeni komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja (NP-FZ100).
 • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte bateriju zato što nagli gubitak napajanja može onesposobiti fotoaparat.
 • Možda neće biti moguće provesti ažuriranje ako je temperatura fotoaparata visoka. Izvršite ažuriranje nakon što se temperatura spusti.

1. korak: Kako preuzeti ažuriranje

 1. Umetnite memorijsku karticu na koju ste spremili podatke softvera sustava, u utor 1 uređaja.
  Napomena: Samo utor 1 prepoznaje podatke softvera sustava.
 2. Odaberite MenuSetupSetup OptionVersion (Izbornik → Postavljanje → Opcije postavljanja → Verzija) i odaberite Software Update (Ažuriranje softvera).
 3. Odaberite Execute (Izvrši) na potvrdnom zaslonu ažuriranja softvera sustava i ažuriranje će započeti.

  Napomene:
  • Pojavljuje se poruka Version Update X.XX → Y.YY (Ažuriranje verzije X.XX → Y.YY) (X.XX = broj postojeće verzije, Y.YY = broj najnovije verzije).
  • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte bateriju i memorijsku karticu.
 4. Pri pokretanju ažuriranja softvera sustava, prikazuje se crni zaslon i pristupna lampica treperi. Pristupna lampica treperi jednom → triput → pet puta ovisno o napretku ažuriranja. Za dovršetak ažuriranja bit će potrebno otprilike šest minuta.

  Napomene:
  • Ako je kopija podataka softvera sustava netočna, poruka The target model for the update file is incorrect. (Ciljni model za ažuriranu datoteku nije ispravan.) prikazat će se na monitoru fotoaparata.
  • Ako pristupna lampica dugo zatreperi pet puta (ciklus od 0,5 sekundi) i šest puta kratko (ciklus od 0,25 sekundi), softver sustava možda nije ispravno kopiran na memorijsku karticu. U ovom slučaju uklonite bateriju i memorijsku karticu iz fotoaparata te ponovno pokrenite postupak Saving system software data to a memory card (Spremanje podataka softvera sustava na memorijsku karticu).
 5. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovno pokrenuti.

2. korak: provjerite verziju softvera sustava svog uređaja

 1. Na fotoaparatu odaberite MenuSetupSetup OptionVersion (Postavljanje → Opcije postavljanja → Verzija).
 2. Prikazuje se verzija softvera sustava.