ID oznaka članka : 00147030 / Posljednja izmjena : 02/04/2019

Gdje mogu pronaći broj modela, serijski broj baterije i verziju softvera TV-a?