Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:
 • Objektiv: SEL55F18Z
 • Kućište: svi E-mount, uz iznimku NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10 i PXW-FS7

Informacije o preuzimanju

 • Naziv: Ažuriranje softvera objektiva Ver.02 za SEL55F18Z (Mac)
 • Datum izdavanja: 04/03/2015
 • Prednosti i poboljšanja
  • Omogućuje funkciju „Quick starting“ (Brzo pokretanje).
   • To ažuriranje softvera sustava objektiva dostupno je za E-mount kućišta. Međutim, nije dostupno za modele NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10, PXW-FS7.
   • Objektivi pušteni u prodaju od listopada 2014. (uključujući objektive SEL1635Z/SELP28135G) imaju funkciju „Quick starting“ (Brzo pokretanje).

Provjerite verziju softvera svog objektiva

Slijedite upute u nastavku da biste provjerili verziju softvera objektiva.

 • Treba ažurirati verziju softvera objektiva [Ver.01].
 • Ako je trenutačna verzija softvera objektiva [Ver.02], ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu odberite Menu (Izbornik)Setup (Postavljanje) Version (Verzija).
 2. Verzija softvera objektiva prikazuje se kao na slici u nastavku.


 3. Ako upotrebljavate seriju QX, pokrenite program za ažuriranje softvera objektiva na osobnom računali i provjerite verziju softvera objektiva pokretanjem ažuriranja.

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

Najnovija verzija ažuriranja softvera objektiva kompatibilna je s najčešće korištenim verzijama sustava Mac:

 • Operacijski sustav Mac X v.10.10 - 10.11 / operacijski sustav macOS 10.12-10.13*

  *Važno:
  za operacijski sustav macOS 10.13, provjerite je li „DriverLoader_1013“ instaliran prije nego ažurirate softver.

Računalni hardver

Najnovija verzija ažuriranja softvera objektiva kompatibilna je sa sljedećim hardverom:

 • Prostor na tvrdom disku: 200 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Prije ažuriranja softvera objektiva zatvorite sve ostale aplikacijske softvere.
 • Ostale stavke za fotoaparat α s izmjenjivim objektivom
  • Izvor napajanja kamere
   Potpuno napunjen komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FW50
   ili
   adapter za izmjeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno)

   Napomena: Ažuriranje se može provesti samo ako pokazivač razine napunjenosti baterije pokazuje najmanje (tri oznake) ili više. Preporučujemo vam da upotrijebite potpuno napunjenu bateriju ili adapter za izmjeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
  • USB kabel priložen uz kameru

   Napomena: Uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB kabelom.
 • Ostale stavke za fotoaparat – emitiranje i proizvodnja
  • Izvor napajanja fotoaparata: Namjenski adapter za izmjeničnu struju
  • USB kabel

Preuzmite

Važne napomene:

 • Ova ažuriranja softvera objektiva mogu se provesti samo kada je objektiv pričvršćen na fotoaparat. Ažuriranje softvera objektiva ne može se provesti upotrebom drugog fotoaparata.
 • Prije ažuriranja softvera objektiva objektiv pričvrstite na fotoaparat. Provjerite je li fotoaparat isključen.
 • Prilikom ažuriranja softvera objektiva upotrijebite potpuno napunjen komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FW50 ili adapter izmjenične struje AC-PW20 (prodaje se zasebno) (za fotoaparat α s izmjenjivim objektivom)
 • Prilikom ažuriranja softvera objektiva upotrijebite namjenski adapter za izmjeničnu struju.((za fotoaparat – emitiranje i proizvodnja)
 • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte bateriju jer u protivnom fotoaparat možda više neće raditi zbog iznenadnog prekida napajanja
 • Prije toga, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu
 • Pazite da računalo ne prijeđe u stanje mirovanja. Ako se to dogodi, ažuriranje će se prekinuti pa ćete morati ponovno pokrenuti postupak ažuriranja od početka

Postupak za preuzimanje programa za ažuriranje softvera objektiva:

 1. Pri dnu stranice pročitajte Izjavu o ograničenju odgovornosti te klikom na potvrdni okvir potvrdite suglasnost s uvjetima i odredbama. Zatim kliknite gumb Download (Preuzmi).
 2. Započet će preuzimanje datoteke [Update_SEL55F18ZV2D.dmg].
 3. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

Instalirajte

Nakon preuzimanja datoteke, spremni ste za instaliranje ažuriranja softvera objektiva Ver.02 za SEL55F18Z.

1. korak: Pokrenite programa za ažuriranje softvera objektiva

 1. Dvaput kliknite preuzetu datoteku [Update_SEL55F18ZV2D.dmg]. – Nemojte još priključivati fotoaparat.
 2. Dvaput kliknite ikonu [Update_SEL55F18ZV2D.dmg] koja se prikazuje na radnoj površini.
 3. Dvaput kliknite ikonu [Lens system software] (Softver objektiva).
 4. Za učitavanje nastavka kernela prikazat će se poruka s pitanjem dopuštate li aplikaciji da izvrši promjene. Unesite lozinku za račun administratora. 5. Prikazuje se prozor programa za ažuriranje softvera objektiva.
 6. Uključite fotoaparat i sukladno uputama programa za ažuriranje softvera objektiva odaberite na kameri [Menu] (Izbornik) → [Setup] (Postavljanje) → [USB Connection] (USB povezivanje) i provjerite je li odabrana opcija [Mass Storage] (Masovna pohrana). Ako je odabran neki drugi način, a ne [Mass Storage] (Masovna pohrana), odaberite [Mass Storage] (Masovna pohrana).

 7. Prije toga, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu. Povežite fotoaparat s računalom pomoću priloženog USB kabela.
  Ako se na zaslonu računala pojavi poruka o pogrešci, isprobajte sljedeće metode.
  – Odspojite USB kabel od fotoaparata, a zatim ga ponovno spojite.
  – Ako na računalu postoji još jedan USB priključak, USB kabel spojite na drugi USB priključak.
 8. Kliknite Next (Dalje) u programu za ažuriranje softvera objektiva. Prozor programa za ažuriranje softvera objektiva prikazuje se na računalu, a na zaslonu fotoaparata prikazuje se poruka „Follow computer instructions.” (Slijedite upute s računala.).
  Računalo:

  Fotoaparat:

  Napomena: Od ovog trenutka ne isključujte fotoaparat dok se ne dovrši ažuriranje softvera objektiva.
  Može potrajati nekoliko minuta za prikaz promjena, ovisno o modelu fotoaparata.

 9. Rješavanje problema:
  • Ako se prikaže poruka „The update is not available for your model.” (Ažuriranje nije dostupno za vaš model.), provjerite je li softverska datoteka koju pokušavate instalirati ispravna za objektiv pričvršćen na fotoaparat.
   Ako je pokrenut ispravan program za ažuriranje softvera objektiva, zatvorite program za ažuriranje, odspojite USB kabel, isključite fotoaparat i vratite se na 1. korak „Pokretanje programa za ažuriranje softvera objektiva”.
  • Ako se prikaže poruka „Could not find camera with the lens for this update mounted.” (Nije pronađen fotoaparat s postavljenim objektivom za ovo ažuriranje.), provjerite nalazi li se vaš fotoaparat na popisu u odjeljku „Proizvodi na koje se odnosi” te je li fotoaparat povezan s računalom pomoću USB kabela.
 10. Kliknite Next (Dalje) u programu za ažuriranje softvera objektiva. Trenutačna verzija i verzija nakon ažuriranja prikazuju se u donjem lijevom dijelu zaslona. Ako je trenutačna verzija softvera objektiva .02 ili novija, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu, kliknite Finish (Završi), isključite fotoaparat, izvadite komplet baterija i/ili adapter za izmjeničnu struju, ponovno umetnite bateriju ili priključite adapter za izmjeničnu struju, a zatim uključite fotoaparat.
 11. Kliknite Next (Dalje). Podaci se prenose na fotoaparat (otprilike 5 sekundi).
  Napomena: Tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat ni odspajajte USB-kabel.
 12. Kada prijenos podataka završi, prikazuje se sljedeći zaslon:


  Kliknite Finish (Završi).
 13. Postupak ažuriranja započinje i na fotoaparatu se prikazuju trake napretka (otprilike 30 sekundi).
 14. Postupak ažuriranja dovršen je kada se poruka „Lens update complete.” (Ažuriranje objektiva je završeno.) prikaže na fotoaparatu.
  Ako upotrebljavajte seriju QX, postupak ažuriranja dovršen je kada nestane zaslon serije QX.
 15. Odspojite USB kabel.
  Napomena: Nakon završetka ažuriranja, isključite fotoaparat, uklonite komplet baterija i/ili adapter izmjenične struje, ponovno umetnite bateriju ili spojite adapter izmjenične struje i uključite fotoaparat.

2. korak: Provjerite je li verzija softvera objektiva Ver.02.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Izbornik)Setup (Postavljanje)Version (Verzija).
 2. Verzija softvera objektiva prikazuje se kao na slici u nastavku.