• Dimenzije (Š x V x D)

    36,4 mm x 42,8 mm x 3,6 mm

   • Masa

    10 g

   • Sučelje

    Revizija serijskog ATA priključka 3.2

   • Radne temperature

    -5 – +70°C (bez kondenzacije)

   • Brzina prijenosa (pisanje)

    510 MB/s

   • Brzina prijenosa (čitanje)

    530 MB/s