Dimenzije (Š x V x D)
36,4 mm x 42,8 mm x 3,6 mm
Masa
10 g
Sučelje
Revizija serijskog ATA priključka 3.2
Radne temperature
-5 – +70°C (bez kondenzacije)
Brzina prijenosa (pisanje)
510 MB/s
Brzina prijenosa (čitanje)
530 MB/s