Radni napon (V)
2,7-3,6
Serijsko sučelje
DA
Memorija
Flash memorija
Paralelno sučelje (4 pina)
DA
Brzina prijenosa (8-bitni paralelni prijenos - MB/s)
60
Radna jakost struje uz paralelni prijenos (mA)
Do 100
Temperatura okoliša (stupnjevi C)
-25°C~+85°C
Dubina (mm)
1.6
Širina (mm)
31
Težina (g)
2
Brzina čitanja/zapisivanja (8-bitni paralelni prijenos - MB/s)
30
Visina (mm)
20
Kapacitet snimanja (GB)
2
Najmanja brzina zapisivanja (8-bitni paralelni prijenos - MB/s)
60