Brzina prijenosa (čitanje)
Do 94 MB/s (SDR104)
Radne temperature
-25°C do 85°C
Iskoristivi kapacitet (GB)
28,8
Dubina (mm)
2,1
Širina (mm)
24
Težina (g)
2
Klasa brzine
Klasa 10 (SD klasa brzine) Klasa 1 (UHS klasa brzine)
Jamstvo
5 godina
Stil pakiranja
Ekološko pakiranje
Visina (mm)
32
Sučelje
UHS1 (SDR104)
Radna struja
800 mA (maks.)
Kapacitet snimanja (GB)
32
Potrebna snaga
2,7-3,6 V